Let op, geld lenen kost ook geld.

JKP op 10 jaar
0,87%*

DB Investment Loan

Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening

Met deze kredietoplossing1 kunt u geld lenen door uw financiële beleggingen in waarborg te geven. Uw activa blijven dus belegd en brengen verder potentiële inkomsten op waarvan u de begunstigde blijft.

Investment Loan

Is dit iets voor mij?

Bent u op zoek naar een kredietoplossing voor uw onroerende en andere projecten? Bent u DB Personal of Private Banking cliënt?

Dan hebben wij de oplossing: DB Investment Loan, een formule op maat om uw project te financieren zonder uw effecten te moeten verkopen. Met DB Investment Loan financiert u o.a. de aankoop of renovatie van een opbrengsteigendom of vakantiewoning, of bijvoorbeeld de aankoop van een oldtimer of kunstwerk.

U kunt een krediet aanvragen vanaf €50.000.

Hoe werkt het?

Deutsche Bank analyseert elke lijn van uw effectenrekening op grond van verschillende criteria en bepaalt dan het bedrag dat u kan lenen. We hebben het vereiste minimum voor de opening van een DB Investment Loan vastgelegd op €50.000. De minimale looptijd van het krediet is 6 maanden en de maximale 20 jaar. De rentevoet (vast over de hele looptijd van het krediet) wordt bepaald op basis van de marktrente in de periode dat het krediet wordt aangegaan.

Bekijk de video

*Een representatief voorbeeld

Stel u beschikt bij Deutsche Bank over een contract discretionair vermogensbeheer van het type 'Private Solutions Funds Medium' ter waarde van €100.000, dat u als waarborg wenst te gebruiken voor een hypothecair krediet met onroerende bestemming en met kapitaalaflossing (gedekt door roerende zekerheden). Mits aanvaarding van uw kredietaanvraag zou u een kredietbedrag van €80.000 kunnen ontlenen op een looptijd van 10 jaar aan een JKP (Jaarlijks kostenpercentage) van 1,08% (vaste debetrentevoet: 1,02% + €200 dossierkosten) terugbetaalbaar in 120 maandaflossingen van €701,53, hetzij een totaal terug te betalen bedrag van 84.183,60. Rentevoet voor een looptijd van 10 jaar geldig van 28/10/2019 t.e.m. 31/10/2019

Twee terugbetalingsformules mogelijk
(beide formules kunnen eventueel gecombineerd worden)

 • Klassieke formule

  De klassieke formule is geschikt als u veel kunt sparen tijdens de looptijd van het krediet.

  • Looptijd : 1 tot 20 jaar
  • Maandelijkse terugbetaling van het kapitaal

  • Maandelijkse betaling van de intresten
 • 'Bullet'-formule

  De 'bullet'-formule kan geschikt zijn als er tegen de eindvervaldag van het krediet een kapitaal vrijkomt (bijv. groepsverzekering, pensioensparen, toekomstige overdracht van deelbewijzen van een vennootschap).

  • Looptijd : 6 maanden tot 10 jaar
  • Volledige terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag van het krediet
  • Driemaandelijkse intrestbetaling

Kenmerken

Zeer concurrentiële rentetarieven

Deutsche Bank biedt u zeer concurrerende rentetarieven2 op de Belgische markt.

Kosten

Eenmalige dossierkost: 200 eur.
Geen notariskosten of notariële akte.
Geen jaarlijkse beheersprovisie.

Geoptimaliseerd

U behoudt uw beleggingen en uw potentieel rendement blijft gevrijwaard tijdens de aflossing van het krediet.

Flexibiliteit

Wij zoeken de oplossing die het best bij u past.

Interesse? Vragen?

Maak een afspraak in een van onze agentschappen of contacteer ons

1 De DB Investment Loan met onroerende bestemming is een kredietovereenkomst onderworpen aan de bepalingen van het Boek VII van het Wetboek Economisch Recht met betrekking tot het hypothecair krediet. Indien het krediet een roerende bestemming heeft of renovatiewerken financiert, is de DB Investment Loan een lening op afbetaling onderworpen aan de bepalingen van het Boek VII van het Wetboek Economisch Recht met betrekking tot het consumentenkrediet.

2 Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en de naleving van bepaalde bijzondere voorwaarden, zoals de analyse van de solvabiliteit van de aanvrager, de minimumwaarde van de inpandgeving van de effectenportefeuille en de looptijd van het krediet of het doel van het krediet.

Let op, geld lenen kost ook geld.