Téléphone

Deutsche Bank

Maak kennis met gestructureerde producten

Producten met vaste rente (obligaties, staatsbons, klassieke spaarrekeningen enz.) brengen nog nauwelijks iets op. Maar zelfs in een moeilijke context met lage rentes kan Deutsche Bank verschillende soorten oplossingen aanbieden. Pierre-Yves Druenne, Head of Product Management, verschaft hieronder meer uitleg omtrent gestructureerde producten.

Welk doel hebben gestructureerde producten?

Pierre-Yves Druenne: "Deutsche Bank heeft elke maand vier tot zes gestructureerde producten met verschillende doelstellingen in haar aanbod ter beschikking. Die bieden mogelijk een antwoord voor beleggers die ook in tijden van lage rentes hun geld graag zien aangroeien of een regelmatig inkomen willen, terwijl ze in bepaalde gevallen een gedeeltelijke of volledige kapitaalbescherming genieten. Beleggers hebben dus een ruime keuze uit oplossingen die inspelen op verschillende strategieën (bv. stijgende rente, stijgende markten enz.)."

"Er bestaan gestructureerde producten met (volledige of gedeeltelijke) kapitaalbescherming en zonder kapitaalbescherming. Bij een gestructureerd product met kapitaalbescherming verbindt de uitgever zich ertoe om op de vervaldag het belegde kapitaal terug te betalen, behalve in geval van faillissement of risico op faillissement. Bij een gestructureerd product zonder kapitaalbescherming verbindt de uitgever zich er daarentegen niet toe om het volledige kapitaal terug te betalen op de eindvervaldag. Gestructureerde producten vereisen dus een zekere kennis en ervaring."

Zelfs in de huidige financiële markten met lage rentes

"In de huidige marktomstandigheden kunnen we risicobewuste beleggers een oplossing aanreiken die toch een potentieel goed vooruitzicht op rendement biedt. We leven in onzekere tijden met bijvoorbeeld veel politieke risico's in Europa, uiteenlopende beleidsvisies bij de centrale banken enz. Meer en meer beleggers willen dus munt slaan uit het groeipotentieel van de beursindexen of fondsen, zonder het risico te lopen geld te verliezen bij een terugval. De belegger van het gestructureerde product krijgt dan bijvoorbeeld een coupon waarvan het rendement wordt berekend in functie van de prestaties van een index, zoals de EuroStoxx50, de BEL20 of de Amerikaanse S&P 500. Dankzij de kapitaalbescherming op vervaldag van de uitgever (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement) hebben eventuele negatieve prestaties van de onderliggende index meestal geen invloed op het belegde bedrag. Een ander voordeel: deze producten kunnen zich baseren op de observatie van de waardering van de onderliggende waarde op verschillende tussentijdse momenten om het risico te vermijden dat men uitstapt op een ongunstig moment of om te profiteren van sterke prestaties."

Waarom zou ik kiezen voor gestructureerde producten van Deutsche Bank in plaats van die van andere banken?

"Beleggers die hun portefeuille goed diversifiëren zijn beter gewapend tegen de volatiliteit van de markten. Dat geldt ook voor de gestructureerde producten. Deutsche Bank stelt regelmatig verschillende oplossingen voor. De scenario's verschillen ... maar de uitgevers ook: Société Générale, BNP Paribas, Natixis, Credit Suisse, Goldman Sachs ... het zijn maar enkele van de financiële instellingen die oplossingen structureren die wij verdelen. Bovendien lanceren we ook gestructureerde producten die de stempel van Deutsche Bank dragen. Dat is meer dan een detail: door uw beleggingen te spreiden over meerdere uitgevers, zorgt u ook voor een betere spreiding van uw kredietrisico's. Dankzij die flexibiliteit kunnen we voor u oplossingen selecteren die tot de beste in de markt behoren. Dat is ook een van de voordelen van een open architectuur: bij Deutsche Bank hebt u toegang tot meer dan 30 producten van verschillende financiële instellingen, alle activaklassen door mekaar. Traditionele banken stellen meestal alleen hun eigen producten voor."

Zijn gestructureerde producten te complex?

"In de nasleep van de crisis van 2008 werden bepaalde gestructureerde producten met de vinger nagewezen vanwege de complexiteit van hun structuur", vertelt Pierre-Yves Druenne. "De pers is daar gretig op ingesprongen en heeft bepaalde extreme gevallen uitgeplozen van banken die producten verkochten waarvan het rendement afhing van scenario's die voor de meeste mensen bijzonder moeilijk te doorgronden waren. De situatie is sindsdien sterk veranderd. In België heeft de autoriteit voor de financiële markten (de FSMA) trouwens in augustus 2011 een moratorium op vrijwillige basis ingesteld voor erg complexe gestructureerde producten. Deutsche Bank heeft zich daar onmiddellijk bij aangesloten."

"Zodra uw Financial ID is vastgesteld, staan onze adviseurs klaar om u uit te leggen hoe de beleggingsproducten die u interessant vindt precies werken. Teken nooit in op een product waarvan u de werking of de risico's niet begrijpt!".

Welke risico’s zijn er verbonden aan gestructureerde producten?

"De voornaamste risico’s zijn het kredietrisico, het risico op prijsschommelingen en het rendementsrisico. Het kredietrisico van de uitgever betekent dat in geval van faling of de onmogelijkheid tot betaling de belegger het geïnvesteerde bedrag of een deel daarvan kan verliezen, evenals de nog te ontvangen coupons. De belegger moet ook rekening houden met het risico op prijsschommelingen op de secundaire markt. Dergelijke schommelingen kunnen immers resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. Tot slot is het ook mogelijk dat de onderliggende waarden van het gestructureerde product ongunstig evolueren en de cliënt geen coupons ontvangt, dit noemen we het rendementsrisico.”

Wat zijn de kenmerken van een gestructureerd product?

U kunt al beleggen vanaf 1.000 euro.

De opportuniteitskost is laag.

Een hoger potentieel rendement dan een obligatie.

Verschillende beleggingshorizonnen mogelijk.

Mogelijkheid om te kiezen voor producten met een volledige of gedeeltelijke kapitaalsbescherming.

Mogelijkheid om producten te kiezen die een regelmatig inkomen bieden.

Open architectuur, waarbij we ook producten van andere financiële instellingen voorstellen. Zo kunt u het kredietrisico spreiden over verschillende uitgevers.

Keuze uit een brede waaier aan beleggingsstrategieën en rendementsscenario’s (bv. een beursindex, rentevoet, fonds, ...).

Mogelijkheid om te beleggen in verschillende activaklassen die voor retail beleggers minder toegankelijk zijn.

U moet rekening houden met de risico's, zoals het kredietrisico of het risico dat een uitgever niet uitbetaalt of failliet gaat, het rendements- of het liquiditeitsrisico, of in het geval u het product wilt verkopen voor de vervaldag ... om er maar enkele te noemen. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het prospectus en het essentiële informatiedocument (KID), en in overeenstemming zijn met het Financial ID.

Is uw Financial ID nog up to date ?

Wenst u te beleggen? Zorg dan dat u de risico’s en voordelen van de producten duidelijk begrijpt. Ga na of uw Financial ID nog up to date is.

  1. Klik hieronder op Mijn Financial ID en log in op uw Online Banking
  2. Klik bovenaan de welkompagina op uw naam en selecteer de optie Mijn profiel
  3. Klik vervolgens op Mijn Financial ID definiëren
  4. Antwoord op de vragen over uw kennis van financiële producten
Mijn Financial ID

Indien u echter nog vragen hebt, contacteer dan Talk & Invest op 078 153 154.