Samengevat

  • Het jaarlijkse gemiddelde dividendrendement bedroeg de voorbije 10 jaar 2,33% voor de S&P500 en 4,06% voor de Euro Stoxx 501 (indien meteen herbelegd).
  • Volgens vermogensbeheerder DWS zullen de inkomsten uit dividenden gemiddeld met 20 tot 25% terugvallen in 2020.
  • Ook in deze uitdagende tijden bestaan er professioneel beheerde oplossingen die een duurzaam dividendrendement nastreven.

Een beetje vent betaalt een stevig dividend. Een ludieke beurswijsheid, maar voor veel beleggers vormt het een belangrijk deel van hun strategie. Dividendaandelen leveren namelijk een regelmatig inkomen op. In plaats van hun winst op te potten of te herinvesteren, delen bedrijven via zo’n dividend een deel van de koek met hun aandeelhouders, de beleggers dus.

De winstuitkeringen worden meestal op regelmatige basis uitgereikt, bijvoorbeeld elk kwartaal of elk jaar. Dat is vooral mooi meegenomen voor langetermijnbeleggers die een duurzaam engagement aangaan en hiervoor ook beloond worden. Niet enkel particulieren gebruiken deze strategie overigens (bijvoorbeeld als extra inkomen bovenop hun pensioen). Ook institutionele beleggers zoals pensioenfondsen maken dankbaar gebruik van dividendaandelen om regelmatig inkomsten te tanken. De jaarlijkse of trimestriële uitkering van dividenden is natuurlijk (op middellange termijn) afhankelijk van de bedrijfsresultaten.

Gedegen parcours

1.430.000.000.000 dollar. Dat bedrag keerden beursgenoteerde bedrijven vorig jaar wereldwijd aan hun aandeelhouders uit2. Dividenden zijn echter geen nieuw fenomeen. Al in 1610 keerde De Verenigde Oost-Indische Compagnie als eerste aandeel ter wereld een dividend uit. Historisch gezien vormen dividenden dan ook een belangrijk onderdeel van het totale rendement voor beleggers.

Historisch gezien vormen dividenden een belangrijk onderdeel van het totale rendement voor beleggers.

Zo bedroeg het gemiddelde jaarlijkse brutorendement in de Amerikaanse sterindex S&P500 afkomstig van dividenden 3,63% tussen 1928 en 2020 (indien meteen herbelegd). De jongste 10 jaar (december 2009 tot december 2019) bedroeg dit nog steeds 2,33%2.

In Europa lag het jaarlijkse gemiddelde dividendrendement (indien meteen herbelegd) zelfs hoger dan in de VS. Tussen december 2009 tot december 2019 bedroeg dit in de Europese sterindex Euro Stoxx 50 4,06%2 (dit zijn de 50 grootste beursgenoteerde bedrijven uit de eurozone).

De reden voor het verschil tussen Europa en de VS is vrij eenvoudig. In de VS kopen bedrijven vaker met hun winsten eigen aandelen in (buybacks). Die worden dan vernietigd om meerwaarde voor aandeelhouders te creëren. Minder aandelen betekent immers ook meer waarde per aandeel.

Waarom nu?

Een bodemrente op spaarboekjes, een pover rendement op kwalitatieve bedrijfsobligaties en zelfs een negatief rendement op kwalitatieve staatsobligaties. In deze tijden van nulrente en financiële repressie zijn de alternatieven om een regelmatig inkomen uit uw vermogen te genereren dun gezaaid. De centrale banken zullen de rente wellicht nog jaren onderdrukken. En zullen nog lange tijd massaal obligaties stofzuigen.

Bent u op zoek naar een extra regelmatig inkomen? Dan zit er weinig anders op dan een beredeneerd risico te nemen en bijvoorbeeld te beleggen in dividendaandelen. Belangrijk in dit verhaal is dat dividenden ook een interessante strategie zijn om de inflatie te verslaan en uw koopkracht te behouden. In België bedroeg de gemiddelde jaarlijkse geharmoniseerde inflatie de voorbije 10 jaar 1,83%. De afgelopen 10 jaar versloeg het gemiddelde jaarlijkse brutorendement uit dividenden (indien meteen herbelegd) van de Euro Stoxx 50 onze inflatie ruimschoots: 4,06%2.

In België bedroeg de gemiddelde jaarlijkse geharmoniseerde inflatie de voorbije 10 jaar 1,83%. De afgelopen 10 jaar versloeg het gemiddelde jaarlijkse brutorendement uit dividenden (indien meteen herbelegd) van de Euro Stoxx 50 onze inflatie ruimschoots: 4,06%2.

Wat in tijden van crisis?

Kiezen voor een strategie met dividendaandelen lijkt dus aantrekkelijk. Tenminste, zo lang die bedrijven hun dividenden blijven betalen. In de eerste helft van 2020 zagen echter heel wat ondernemingen hun winst decimeren. Hierdoor namen ze maatregelen om een duurzaam voortbestaan van de onderneming veilig te stellen. Verschillende bedrijven kondigden dan ook aan om (tijdelijk) in hun dividend te knippen of (tijdelijk) te schrappen.

Wil dit zeggen dat de stroom aan dividenden zal opdrogen? Nee. Naar verwachting zullen de inkomsten uit dividenden volgens vermogensbeheerder DWS in 2020 gemiddeld met 20 tot 25% terugvallen. In de VS – waar het dividendrendement traditioneel lager is – kan die krimp beperkt blijven omdat bedrijven er eerder geneigd zijn om te snijden in hun buybacks. Ter vergelijking: tijdens de crisis van 2008-2009 schrapte of verlaagde ongeveer 25% van de Amerikaanse bedrijven (tijdelijk) hun dividenden, tegenover 60% van de Europese bedrijven3.

Hoe beleggen in een duurzaam dividendbeleid?

Wil u vandaag beleggen in dividendaandelen? Zelf een mandje samenstellen en dagelijks opvolgen, is een titanenwerk, want er zijn duizenden beursgenoteerde bedrijven die dividenden uitkeren. Daarom stelt Deutsche Bank oplossingen voor die beheerd worden door professionals.

Actief beheerde beleggingsfondsen4 gericht op een duurzaam dividend

Als particuliere belegger zelf dividendaandelen kopen is niet alleen risicovol, het levert u ook heel wat huiswerk op. Daarom zijn actief beheerde beleggingsfondsen die focussen op bedrijven met een duurzaam dividendbeleid een toegankelijk alternatief (als uw beleggersprofiel dat toelaat).

Bij deze fondsen richt de beheerder zich op de stabiliteit en voorspelbaarheid van de kasstromen van de bedrijven, de kwaliteit van de balans, een laag schuldenniveau en andere dividendparameters. Het grootste deel van de portefeuille is meestal belegd in aandelen uit defensieve sectoren, al kunnen deze fondsen ook beleggen in bijvoorbeeld de technologiesector, een branche die als grote winnaar uit de huidige crisis kan komen.

Hoewel dergelijke fondsen beleggen in dividendaandelen, kan het fonds zowel een kapitalisatiecompartiment (d.w.z. de bekomen dividenden worden gekapitaliseerd) als een distributiecompartiment hebben (de bekomen dividenden worden volledig of gedeeltelijk uitgekeerd).

Op zoek naar zo’n beleggingsfonds?

Ontdek onze oplossing

Beleggen in een vastgoedoplossing

Indirect beleggen in beursgenoteerd vastgoed is net als fysiek vastgoed niet vrij van risico’s en kosten. Maar het kan een manier zijn om uw vermogen op een eenvoudige manier te diversifiëren, dividenden te genereren en mogelijks kapitaalgroei te bekomen.

Indien u in beursgenoteerd vastgoed belegt, kunt u dat in verschillende marktsegmenten doen (logistieke gebouwen, zorgvastgoed, kantoren, studentenvoorzieningen, residentieel vastgoed). Op die manier kunt u de risico’s spreiden. U kunt bovendien met veel kleinere bedragen beleggen in dit thema dan wanneer u zou investeren in fysiek vastgoed.

Beleggen in vastgoed kan onder meer via beursgenoteerde vastgoedbedrijven. Dat zijn ondernemingen die actief zijn in de bouw, (ver)koop, verhuur en beheer van vastgoed. Ook België telt verschillende beursgenoteerde gereglementeerde vastgoedvenootschappen, ook wel GVV’s genoemd. Opbrengsten halen ze vooral uit huurinkomsten en meerwaarderealisatie.

Een GVV is wettelijk verplicht om 80% van de uitkeerbare winst aan de aandeelhouders te bezorgen. GVV’s zijn daarom typische dividendaandelen. Ook hier is de keuze echter enorm en is het als particuliere belegger niet eenvoudig om evenwichtig te diversifiëren. Daarom bestaan er oplossingen die deze markt van GVV’s weerspiegelen zodat u rekening houdend met uw objectieven optimaal kan profiteren van de spreiding over verschillende vastgoedsegmenten. Deze oplossingen bestaan uit kapitalisatiecompartimenten. De dividenden worden gekapitaliseerd oftewel herbelegd.

Op zoek naar zo’n vastgoedoplossing?

Meer weten

Lees ook

1 Bron: Bloomberg
2 Bron: Financial Times “Investors deprived of income as companies slash dividends” – 15/5/2020
3 Bron: DWS
4 Het begrip ‘fonds’ wordt over het algemeen gebruikt voor een instelling voor collectieve belegging (ICB), die het statuut van een ICBE (UCITS) of van een AICB (niet-UCITS) kan hebben. Een ICB kan bestaan uit compartimenten. Fondsen zijn blootgesteld aan risico’s. Hun waarde kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat de beleggers het bedrag van hun belegging niet kunnen recupereren.