Samengevat

  • De strijd tegen klimaatverandering is niet alleen ecologisch interessant, maar ook economisch.
  • Zo streeft Europa ernaar om tegen 2050 ‘klimaatneutraal’ te worden. De Green Deal wordt zo een feit.
  • Dat maakt dat beleggen in klimaat en milieu op lange termijn nog veel potentieel heeft.

Met de stijgende uitstoot van broeikasgassen verandert onze leefomgeving vandaag sneller dan verwacht. De effecten daarvan zijn wereldwijd voelbaar. Gletsjers krimpen, zeespiegels stijgen en we zien vaker extreme taferelen op de weerkaart. Om u een idee te geven: volgens de VN liepen de economische verliezen door extreem weer tussen 1998 en 2017 op tot 3.000 miljard USD. Ook in onze achtertuin zien we de gevolgen. Planten en dieren verwarren seizoenen, hitterecords sneuvelen, en op sommige dagen knijpt u maar beter uw neus dicht voor de smog.

Ceci n’est pas une pomme belge

Niet alleen overheden, zoals de Europese Commissie die recent de Green Deal goedkeurde waarbij Europa zich engageert om tegen 2050 klimaatneutraal te worden, en burgers, maar ook bedrijven kunnen niet anders dan mee de strijd aan te gaan. En daar hebben ze goede redenen voor. De strijd tegen klimaatverandering is niet alleen ecologisch interessant, maar ook economisch. Minder grondstoffen verbruiken en meer efficiëntie creëren is niet enkel goed voor het milieu, maar bespaart ook geld. Bovendien dwingen consumenten bedrijven er steeds meer toe om milieuvriendelijke alternatieven te ontwikkelen. Niet alleen ‘wat kan ik ermee?’ of ‘hoeveel kost het?’ tellen. Ook: gebruikt dat product niet te veel verpakking? En kies ik niet beter voor Belgische appels… Bedrijven kunnen niet langer gewoon aan de zijlijn staan.

Opportuniteiten

Veel beleggers zien klimaat dan ook als een interessante beleggingsopportuniteit. “Maar in vergelijking met de brede aandelenmarkt is het thema vandaag zeker niet overgewaardeerd”, zegt beleggingsexpert van klimaatoplossingen Thomas Sørensen. “Bovendien is er nog heel wat potentieel dat niet aangeboord is. Neem bijvoorbeeld afvalbeheer. Jaarlijks wordt er wereldwijd zo’n 78 miljoen ton afval geproduceerd. Slechts 14% wordt gerecycleerd, waarbij nog eens 4% in het productieproces verloren gaat. Dat betekent dat er nog heel wat marge voor verbetering is. En dan hebben we het nog alleen maar over afvalbeheer.”

“In heel wat sectoren zoals transport, industrie, bouwnijverheid, utilities
(water, stroom, gas …) en landbouw staat het efficiënter aanwenden van grondstoffen en energie nog in zijn kinderschoenen”, vervolgt Thomas Sørensen. “Er stromen nog ontzettend veel grondstoffen, en dus ook geld, weg door inefficiëntie. Klimaatverandering bestrijden is daarom niet alleen ecologisch zinvol, maar evenzeer economisch. Dat maakt dat beleggen in klimaat en milieu op lange termijn nog veel potentieel heeft.”

Beleggen in het thema klimaatopwarming: iets voor mij?

Ontdek onze oplossing.

Lees ook