Téléphone

Deutsche Bank

Welke depositobescherming biedt het Duitse stelsel?

Article Headline


Het beschermingsmechanisme van de Duitse deposito’s bestaat uit twee luiken: Het wettelijke luik, dat recentelijk geharmoniseerd werd op het niveau van de Europese Unie, biedt een bescherming van de deposito’s tot een bedrag van 100.000 euro per persoon en per bank. Dat is precies hetzelfde systeem als wat u reeds in België kent.

Het vrijwillige luik is specifiek voor de Duitse banken en biedt een bijkomende bescherming bovenop het wettelijke luik, en dit voor een maximumbedrag per cliënt dat overeenstemt met 20% van het eigen vermogen van de betreffende bank.

Het vrijwillige luik is van toepassing op alle tegoeden van alle cliënten van alle banken die hierbij toetreden, waaronder de cliënten van Deutsche Bank AG (inclusief het Belgische bijkantoor). Anders gezegd betekent dit dat het deel van uw deposito’s dat het in het wettelijke luik voorziene bedrag zou overschrijden, gedekt wordt door het mechanisme van de vrijwillige bescherming. Samengevat: de totaliteit van uw deposito’s wordt in de praktijk gegarandeerd door het tweeledige beschermingssysteem.

Bij Deutsche Bank vindt u voor elke mijlpaal in uw leven een gepaste spaaroplossing.

Lees ook