Spaar vandaag om morgen goed te leven

Een rimpelloze toekomst

 • Een fiscaal voordeel van 30%
 • Een gewaarborgde jaarlijkse rente van 2%
 • Flexibele stortingen
inschrijven
 

Bereken het rendement van ons pensioenspaarplan

Kies uw formule:
Bijvoorbeeld interessant wanneer u geen hypothecaire lening (meer) moet terugbetalen.
meer weten Voor langetermijnsparen is het vak voor de belastingaftrek hetzelfde als dat voor de renten van uw hypotheeklening. Dit product is bijgevolg een zeer verstandige keuze wanneer uw lening reeds is terugbetaald: zo kunt u de buffer die u voor uw pensioen hebt opgebouwd, versterken en genieten van een bijkomend fiscaal voordeel.
Bepaal het bedrag van uw maandelijkse stortingen:
60,00 78,33
 
ofwel
 
/jaar waarvan
 
 recupereert
via uw belastingen
Uw bedrag moet tussen 60€ en 78,33€ liggen.
Voer uw leeftijd in:
 
Als u begint:vandaag
Als u begint:binnen 10 jaar
Als u begint:binnen 20 jaar
 
Kapitaal op 65 jaar:
Uw bruto bijdrage:
Totale belasting-vermindering:
Uw netto bijdrage:   Som van de uitgevoerde stortingen (bruto bijdrage), verminderd met de gecumuleerde belastingverminderingen.
U kunt niet meer intekenen op deze oplossing vanaf 64 jaar.
 
Kapitaal op 65 jaar
Details
Uw bruto bijdrage:
Totale belasting-vermindering:
Uw netto bijdrage:
Details van de berekeningswijze Details van de berekeningswijze De berekening is gebaseerd op de volgende hypothesen:
- leeftijd en per maand gespaard bedrag, zoals ingevuld door de bezoeker
- pensioenleeftijd: 65 jaar - taks van 2% op de stortingen voor de langetermijnspaarplannen
- instapkost van 1% per storting + 5 euro voor de eerste storting
- vaste jaarlijkse rentevoet van 2%
- jaarlijks fiscaal voordeel van 30% Bij de berekening wordt rekening gehouden met de verwachte rente op 60 jaar.
Voor klanten ouder dan 50 jaar neemt men als hypothese een contract van 10 jaar met stortingen gedurende de volledige looptijd ervan.
Deze berekeningen worden uitsluitend ter indicatie gegeven en Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de berekeningen.
  Afhouding op elke storting.

Instapkosten:

Vergelijk!
We behoren tot
de goedkoopste van de markt!

Deutsche Bank :

1%per storting
+ 5€ op de 1ste storting
Voor een maandelijkse storting van 70,00€
per jaar:
8,40€
in totaal:
299,00€

Veel andere banken:   Veel andere Belgische banken rekenen 6% instapkosten aan, wat Deutsche Bank ertoe heeft aangezet deze 6% in de berekening op te nemen. Het is evenwel mogelijk dat uw andere bank een verschillend instapkostenpercentage hanteert.
Bron: De Tijd, 15/12/2012

6% per storting
Voor een maandelijkse storting van 70,00€
per jaar:
42,20€
in totaal:
1.475,00€

De troeven van Opti-plan

Een fiscaal voordeel van 30%

De wet moedigt het persoonlijke sparen met het oog op het pensioen fiscaal aan. Uw pensioenspaarstortingen kunnen elk jaar van uw belastingen worden afgetrokken ten belope van 30%, met een maximum van 950€ per jaar voor 2014 (dit bedrag wordt elk jaar geïndexeerd).

Ofwel een vermindering die kan oplopen tot 285€ (voor 2014).

Voor de langetermijnspaarformule kunt u tot 2.280€/jaar storten en loopt het fiscaal voordeel op tot 684€ (voor 2014).

 Fiscaal voordeel 30%

Flexibiliteit van de stortingen

U bepaalt zelf

 • Het jaarlijkse bedrag van uw stortingen
  (min. 500€ per jaar).
 • De frequentie van de stortingen: maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks (min. 60€ per storting)

Het maximum fiscaal bedrag van het pensioensparen wordt elk jaar geïndexeerd. U kunt ons vragen uw stortingen automatisch te indexeren.

Een gewaarborgde jaarlijkse rente van 2%

Het pensioenspaarplan is een product van het type Tak 21.

 • 100% gewaarborgd kapitaal door AXA Belgium
 • Een minimum gewaarborgde rente van 2% per jaar

Deutsche Bank verdeelt het pensioenspaarplan en het langetermijnspaarplan Opti-plan (verzekeringen van Tak 21), producten van AXA Belgium NV.

Een nieuw bewijs van onze onpartijdige benadering die gekoppeld is aan een open architectuur. We bieden niet enkel onze producten aan, maar ook die van onze concurrenten, met als doel u de beste vooruitzichten voor uw geld te bieden.

Hoe kiest u de formule die het best past bij uw situatie?

 • U hebt een hypothecaire lening of bent van plan er een af te sluiten?
  Kies dan voor pensioensparen.
 • U hebt geen hypothecaire lening of hoeft er niet langer een af te betalen?
  Dan kan het fiscaal interessant zijn om pensioensparen en langetermijnsparen te combineren.
 

Opti-plan
Pensioensparen

Opti-plan
Langetermijnsparen

Maximum stortingen per jaar
(voor 2014)
950 2.280
afhankelijk van uw inkomen (meer weten) Maximumbedrag van de jaarlijkse premie toegestaan voor 2014 (dit bedrag wordt elk jaar geïndexeerd): 171 euro + 6% van uw netto belastbaar beroepsinkomen. De jaarlijkse premie mag niet meer bedragen dan 2.280 euro.
Cumuleerbaar met de belastingverminderingen die gekoppeld zijn aan een hypothecaire lening Ja Nee
(meer weten) Voor langetermijnsparen is het vak voor de belastingaftrek hetzelfde als dat voor de renten van uw hypotheeklening. Dit product is bijgevolg een zeer verstandige keuze wanneer uw lening reeds is terugbetaald: zo kunt u de buffer die u voor uw pensioen hebt opgebouwd, versterken en genieten van een bijkomend fiscaal voordeel.
Belastingheffing per storting Vrijgesteld 2%
Jaarlijkse belastingvermindering 30%
of maximaal 285€
30%
of maximaal 684€
Stortingen toegestaan tot ... Tot 64 jaar Tot op het einde van het contract, zelfs tot na de leeftijd van 65 jaar
Instapkosten per storting 1%
+ 5€ voor de 1ste storting
1%
+ 5€ voor de 1ste storting
  TOT 28 FEBRUARI 2014
50€ terugbetaald
Profiteer van onze actie* Opti-plan Pensioensparen
 

Wenst u meer informatie? Streeft u ernaar uw kapitaal nog beter te optimaliseren tot op het ogenblik van uw pensioen?

Download ons nieuwe pensioendossier

Deze zal u helpen om het onderwerp volledig te begrijpen

Sparen via een pensioenspaarplan of een langetermijnspaarplan is een uitstekend begin, maar vaak blijkt het onvoldoende te zijn om de gewenste levensstandaard na het pensioen te handhaven. Onze adviseurs staan geheel ter uwer beschikking om u onze aanvullende oplossingen voor te stellen.

Maak een afspraak

We helpen u om een stand van zaken op te maken

In de pers: De Tijd - 15 december 2013

Let op voor de kosten bij pensioensparen

″In een klimaat van lage rentes worden kosten belangrijker. En die kunnen bij sommige pensioenspaarverzekeringen fors oplopen. Verzekeringen rekenen instapkosten aan tot 7 procent. (...) Sommige makelaars laten een deel van die kosten vallen, maar dat is lang niet voor alle verdelers het geval. De pensioenspaarders die op elke storting 6 procent kosten betalen, zijn zeker geen uitzondering. Bij een gegarandeerde rente van 2 procent betekent 6 procent kosten dat uw centen pas na drie jaar echt iets beginnen op te leveren.″

Download het artikel

Hebt u elders al een oplossing gevonden voor uw pensioen?
Hoe overschakelen naar Deutsche Bank?

* De actie, die bestaat uit een terugbetaling van 50 euro, is onderworpen aan de volgende voorwaarden: tussen 15/11/2013 en 28/02/2014 intekenen op een nieuw Opti-plan Pensioenspaarcontract met een jaarlijkse storting die gelijk is aan het maximaal fiscaal bedrag voor dit type contract (in 2014: 950 euro) via een doorlopende opdracht (maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks) en met een automatische jaarlijkse indexering van het maximaal fiscaal bedrag. De actie is voorbehouden aan personen die op 15/11/2013 over een zichtrekening bij Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel beschikken. De terugbetaling zal gebeuren op de zichtrekening van de klant van Deutsche Bank en wel binnen de 10 weken volgend op de inschrijving op het Opti-plan Pensioenspaarcontract. Deutsche Bank behoudt zich het recht voor de actie te wijzigen of stop te zetten in geval van wijziging van de wettelijke of regelgevende bepalingen die van toepassing zijn op de actie.
Opti-plan Pensioenspaarplan is een verzekeringsproduct van Tak 21 van AXA Belgium NV, dat wordt gecommercialiseerd door Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt-am-Main, Duitsland, Handelsregister Frankfurt-am-Main nr. HRB 30000 – Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 17, 1000 Brussel, België, Rechtspersonenregister Brussel, BTW BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14.
Ontdek alle informatie en voorwaarden met betrekking tot Opti-plan in de informatiefiche die verkrijgbaar is in onze Financial Centers en op www.deutschebank.be. V.U. Yannick Grecourt, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel.

ONLINE BANKING