De selectie

Gestructureerde producten

De andere gestructureerde producten

Doelstelling bescherming

Doelstelling groei

Doelstelling

Groei - Risicovolle activa

Groei - Activa met gemiddeld risico

Groei

Liquiditeiten

Bescherming

Munt

EUR

ISIN

AA00000000

Waarom kiezen voor gestructureerde producten?

  • Verschillende rendementscenario's voorstellen (bv. het volgen van een beursindex, een rentevoet, een fonds,...)
  • Verschillende beleggingsstrategieën aanbieden in samenwerking met verschillende financiële partners
  • Het mogelijk maken te beleggen vanaf 1.000€ door in te zetten op activaklassen die vaak minder toegankelijk zijn
  • Een beleggingshorizon op korte of op langere termijn

Interesse? Vragen?

Maak een afspraak in een van onze agentschappen of contacteer ons

1. Bij Deutsche Bank stellen we u een unieke benadering voor, gebaseerd op 3 sleuteldoelstellingen: Liquiditeiten, Bescherming en Groei
Meer weten

2. Dit recht geldt enkel:
- Op eindvervaldag, bij het ontbreken van een vervroegde terugbetaling (voor sommige producten is een vervroegde terugbetaling mogelijk).
- Behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent en/of de garant (indien van toepassing).