Duurzaam fonds

Een duurzaam fonds is een belegging in een economische activiteit die een bijdrage levert aan een doelstelling op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur.

De synthetische risico- en opbrengstindicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. Hij waardeert het risico op een schaal van 1 (kleiner risico, mogelijk lager rendement) tot 7 (hoger risico, mogelijk hoger rendement). De laagste categorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan wijzigen in de tijd.

Bij Deutsche Bank stellen we U een unieke benadering voor, gebaseerd op 3 sleuteldoelstellingen: Liquiditeiten, Bescherming en Groei.
Meer weten

Morningstar, Inc. is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestaties van een fonds in het verleden. Deze wordt maandelijks bijgewerkt. Het criterium bij de toekenning van sterren is gebaseerd op de risico-aangepaste prestatie. De geanalyseerde fondsen krijgen 1 tot 5 sterren, waarbij 5 sterren de hoogste rating is. Meer info op http://media.morningstar.com/uk/dotcodotuk/Analyst_Research/Stars_vs_Analyst%20Rating_Onesheet.pdf. Meer informatie over de ratings is ook beschikbaar bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.

Het rendement in euro kan stijgen of dalen als gevolg van veranderingen in wisselkoersen. Het rendement in euro is meerdere malen gedaald ten opzicht van zijn oorspronkelijke notering tijdens de weergegeven periode als gevolg van wisslkoersschommelingen.

Alleen voor intern gebruik

Fund Checker:
Stel uw fondsen op de proef

Met 1.800 fondsen1 van een 30-tal gerenommeerde partners, biedt Deutsche Bank een van de meest uitgebreide en kwalitatief hoogstaande fondsengamma's in België aan. Kunnen we u betere alternatieven aanbieden dan de fondsen die u elders hebt?

Doe de test in slechts één klik dankzij onze « Fund Checker ».

DB Best Advice-selectie

Een strenge selectie van fondsen en trackers, onderworpen aan een grondige analyse gebaseerd op de Morningstar-rating5.

Meer info

Nieuws en dossiers

Meer artikels

Op zoek naar gepersonaliseerd advies?

Onze experts staan aan uw zijde om uw persoonlijke financiële situatie te bespreken.

Maak een afspraak

of

Wilt u meer weten over Deutsche Bank?

Contacteer ons
  1. De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.
  2. Bron: Morningstar. Rendementen op actuariële basis in de munt van de ICB sinds oprichting van het compartiment. Alle kosten en beheerscommissies zijn inbegrepen in de berekening van de resultaten uit het verleden (inclusief de eventuele dividenden van het fonds) met uitzondering van de instap- en eventuele uitstapkosten. De belastingen zijn niet inbegrepen in de berekening van de rendementen ; de gebruikelijke belastingen worden hieronder vermeld. De weergegeven rendementen zijn uit het verleden en vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige prestaties. Geen enkel rendement wordt vermeld voor een ICB met minder dan 5 jaar historiek.
  3. Swing pricing is een moderne berekeningsmethode die de beheersmaatschappijen gebruiken om de netto-inventariswaarde van hun ICB te bepalen. Dankzij de swing pricing kunnen de beleggingsfondsen hun dagelijkse transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en afkopen van inkomende en uitgaande beleggers vereffenen. Meer informatie over swing pricing vindt u in het prospectus.
  4. De lopende kosten zijn exclusief prestatievergoeding en transactiekosten. Deze lopende kosten zijn de laatst beschikbare dat men kan terugvinden in de essentiële beleggersinformatie van dit product op datum van deze publicatie.
  5. Morningstar, Inc. is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestaties van een fonds in het verleden. Deze wordt maandelijks bijgewerkt. Het criterium bij de toekenning van sterren is gebaseerd op de risico-aangepaste prestatie. De geanalyseerde fondsen krijgen 1 tot 5 sterren, waarbij 5 sterren de hoogste rating is. Meer info op https://www.morningstar.be/be/news/181408/zo-werken-de-ratings-van-morningstar.aspx. Meer informatie over de ratings is ook beschikbaar bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.
Interesse?
Bezorg ons uw telefoonnummer en we contacteren u zo snel mogelijk.