Berekeningsparameters

Berekeningsparameters kosten

Type effect Premiewaarde Transferkosten terugbetaald

Berekeningsparameters transferkosten

Bank Kost/lijn Opmerkingen

De getoonde tranfert-kosten zijn indicatieve kosten die gebaseerd zijn op de informatie die wij terugvonden op de website van de betreffende bank op 26/03/2018 en die rekening houden met een BTW van 21%. Hoewel wij inspanningen leveren om u correcte en actuele informatie te tonen, kunnen wij u niet garanderen dat de kosten die u effectief betaalt niet afwijken van hetgeen wij u tonen. Zo kunnen wij ondermeer geen rekening houden met tijdelijke acties, met commerciële tegemoetkomingen en met eventuele andere taksen en belastingen. Indien u niettemin vaststelt dat de informatie die wij verstrekken foutief blijkt te zijn, verzoeken wij u vriendelijk dat te melden aan onze Cliëntendienst. Voor 12 banken hebben wij informatie over de kostprijs opgenomen. De meeste van die banken rekenen een uniform tarief aan ongeacht de kenmerken van de effecten.Bij enkele van die 12 banken worden verschillende tarieven toegepast in functie van de kenmerken van de effecten (bijvoorbeeld beleggingsfondsen, effecten van een buitenlandse emittent, zelf uitgegeven effecten). De berekeningstool houdt met dat verschil geen rekening en zal bij het bepalen van de indicatieve transfert-kosten steeds rekening houden met het naar ons oordeel in de meeste gevallen toepasselijke tarief in het kader van deze actie. Om het exacte tarief te kennen dient u dus na te gaan of de betreffende bank een gediversifieerd dan wel een uniform tarief toepast voor overboekingen en zo nodig correcties aanbrengen. Voor de banken die niet opgenomen zijn in de lijst van 12 banken tonen we u niet de indicatieve transfert-kosten maar een kost die overeenstemt met de gemiddelde kost van de transfert-kosten bij de 12 banken waarvoor we wel informatie over de kostprijs hebben opgenomen. Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel kan niet aansprakelijk gesteld worden indien blijkt dat de gegevens opgenomen in deze berekeningstool onvolledig, foutief of niet meer actueel zouden zijn, in geval van onjuistheid van de berekeningsmethode of voor elke andere schade die het gebruik van deze berekeningstool met zich mee zou brengen. De gebruiker wordt dan ook ten zeerste aangeraden om voorafgaand aan elke beslissing om effecten over te boeken de meest recente tarieven, voorwaarden en informatie betreffende dienstverlening bij de door hem gekozen bank(en) te consulteren.