Téléphone

Deutsche Bank

Kredietkaart

DB Titanium MasterCard,
de kredietkaart met karakter

Deutsche Bank offices
  • Wereldwijd aanvaarde gratis MasterCard
  • Extra voordelen en privileges
  • Uniek: meer betaalcapaciteit dankzij zichtrekening

Uw kredietkaart maakt deel uit van DB M@X,
de eenvoudige oplossing waarmee u uw geld online beheert.

Vergeet beheer- en aansluitkosten,
bij ons is het dagelijkse beheer van uw geld gratis.

DB Titanium MasterCard,
een kredietkaart op maat?

Wilt u genieten van alle voordelen van een unieke kredietkaart met extra voordelen en privileges? Kies dan voor de
DB Titanium MasterCard!

Met deze exclusieve MasterCard, geniet u een extra grote betaalcapaciteit. Want met uw DB Titanium Card kunt u zowel het saldo op uw zichtrekening als uw kasfaciliteit van 1.249 euro1 gebruiken. Op aanvraag kan uw reserve zelfs nog verhoogd worden.

Wilt u nog meer goed nieuws? Uw MasterCard wordt niet alleen wereldwijd aanvaard, bovendien krijgt u aankoopcheques als u deelneemt aan het programma 'Spaar & Pluk' van equensWorldline, dat u vele voordelen aanbiedt.

Eigenschappen van DB M@X

Creditrente

- Rentevoet: 0% per jaar
- Afrekening: trimestrieel

Debetrente

- Debetrentevoet: 5,87% 2
- Afrekening: trimestrieel

Kaarten

- Bankkaart: gratis
- DB Titanium Mastercard kredietkaart: gratis 4

Veiligheid

Vertrouwen is het fundament van onze dienstverlening. Daarom aanvaarden we voor bedragen boven 50.000€ enkel overschrijvingen en bankcheques. U wilt een bedrag van meer dan 250.000€ op uw rekening(en) plaatsen? Dan verzoeken we u vriendelijk ons hiervan op de hoogte te brengen en ons akkoord te vragen. Zo waarborgen we een optimale kwaliteit en veiligheid.

Valuta

- Storting: bankwerkdag van storting
- Afhaling: bankwerkdag van storting

Kosten

- Openingskosten: geen
- Beheerkosten: geen
- Afsluitkosten: geen
- Elektronische correspondentie: geen 3
- Schriftelijke correspondentie alle bestemmingen: portkosten + 0,10€
- Zegelrecht per afrekening: 0,15€

Verzekering

Mogelijkheid tot het afsluiten van een verzekering ‘Overlijden door ongeval’: 4€/jaar

Bestedingslimiet van de kredietkaart

Variabele: saldo op de zichtrekening en de kasfaciliteit van 1.249€ (te verhogen op aanvraag) verminderd met de nog niet via de zichtrekening vereffende transacties.

Betalingsprovisie van de kredietkaart

- 2,50€ betalingsprovisie bij geldafhaling (+1,5% wisselprovisie indien niet in euro)
- Geen betalingsprovisie bij handelszaken (1,5% wisselprovisie buiten de eurozone)

Interesse? Vragen?

Maak een afspraak in een van onze agentschappen of contacteer ons

(1) Onder voorbehoud van goedkeuring van uw dossier door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.

(2) Bij het gebruik van zijn zichtrekening spant de rekeninghouder zich in om het op dat ogenblik beschikbare saldo – rekening houdend met eventueel nog te boeken verrichtingen - op de zichtrekening niet te overschrijden. Behoudens wanneer de rekeninghouder met de bank een expliciete kredietovereenkomst heeft afgesloten, staat het de bank vrij om, naar eigen believen en zonder verplichting tot motivatie, een eventueel ontstane debetstand op de zichtrekening te tolereren of te weigeren. In dit laatste geval zal de rekeninghouder van de zichtrekening de debetstand onverwijld en volledig, inclusief reeds verlopen debetintresten, moeten aanzuiveren. Een of verschillende eventuele stilzwijgende aanvaardingen van een debetstand op de zichtrekening creëren nooit de verplichting voor de bank om toekomstige debetstanden evenzeer te tolereren. In geen geval zal de bank debetstanden stilzwijgend tolereren die meer dan 1.249 euro bedragen. Evenmin zal de bank debetstanden tolereren voor een periode van meer dan drie maanden, te rekenen vanaf de datum van hun ontstaan. Zowel de stilzwijgend aanvaarde als niet getolereerde, en dus onrechtmatige debetstanden doen debetintresten lopen.

(3) Bij niet raadpleging van de elektronische rekeningafschriften gedurende zes maanden, behoudt de bank zich het recht voor deze op kosten van de cliënt per post op te sturen met een driemaandelijkse periodiciteit tegen het tarief dat hierop van toepassing is.

(4) Onder voorbehoud van goedkeuring van uw dossier door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. Vanaf 01/01/2018: 20 EUR per jaar indien de kaart de laatste 12 maanden niet minimum 12 keer gebruikt werd (eerste referentieperiode: 01/01/2017 - 31/12/2017).

(5) Sommige banken rekenen een provisie aan voor het gebruik van hun bankautomaten. Dit is bijvoorbeeld soms het geval in Duitsland. De aanrekening van deze provisie staat volledig los van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.