Samengevat

  • De missie van een Private Banker is om uw vermogen te beschermen en ontwikkelen.
  • Private Banking draait om vertrouwen, discretie, een service op maat en constante bereikbaarheid.
  • Zeker bij belangrijke momenten in uw leven staan onze Private Bankers klaar met advies op maat.

“Vermogen beschermen en financiële doelen helpen verwezenlijken”

Vincent Verhulst

Vincent Verhulst
Senior Private Banker

“Een Private Banker beheert een beperkt aantal cliënten. Daarom kunnen we ook maatwerk bieden. Als Private Banker zijn we een partner voor alle aspecten van het vermogensbeheer. Private Banking bij Deutsche Bank is toegankelijk vanaf een vermogen van 1 miljoen euro.”

“Bij Private Banking kun je grofweg 2 soorten cliënten onderscheiden. Zij die het beheer van hun vermogen aan de bank overlaten. En zij die het beheer zelf doen, maar van hun bank een zekere rol als sparring partner verwachten. Bij de eerste groep spreken we over discretionair beheer. Hierbij geeft de cliënt ons een mandaat om (een deel van) hun vermogen te beheren. Bij de tweede groep spreken we over adviesbeheer. Dat betekent dat de cliënt advies krijgt over verschillende activa, zoals fondsen en aandelen. Een toegewijde Portfolio Manager adviseert hierbij de cliënt, die zelf de uiteindelijke beslissing neemt. Onze cliënten kunnen natuurlijk ook kiezen voor een combinatie van discretionair beheer en adviesbeheer, of natuurlijk ook zelf beleggen zonder adviesrelatie.”

“Mijn rol als Private Banker is ervoor te zorgen dat elke relatie optimaal is en dat alle partijen op dezelfde golflengte zitten. Daarom woon ik steeds alle afspraken bij. Ons doel: het vermogen van de cliënt beschermen en de financiële doelstellingen van de cliënt helpen verwezenlijken.”

“Thuis in de wereld van de cliënt”

Nicolas Vendredi

Nicolas Vendredi
Senior Private Banker

“Ons eerste doel als Private Banker? Een hechte vertrouwensrelatie opbouwen. Als Private Banker word je binnengelaten in de privésfeer van de cliënt. Letterlijk in zijn of haar huis, maar ook figuurlijk in zijn of haar wereld en gedachten. Als Private Banker is luisteren en een proactieve ingesteldheid dan ook heel belangrijk.”

“Een van mijn cliënten was overgeschakeld van Personal Banking naar Private Banking om nog flexibeler beroep op ons te kunnen doen - ook ‘s avonds en in het weekend. Tijdens een van onze gesprekken vertelde hij me dat hij gebroed had op het idee van een burgerlijke maatschap. Hiermee wilde hij zijn effectenportefeuille aan zijn kinderen overdragen. Als Private Banker zijn we een dirigent tussen de cliënt en onze specialisten. Daarom heb ik hem in contact gebracht met een van onze Estate Planners om zijn situatie en voorstel in detail te bespreken.”

“Nadat onze dienst zijn gezinssituatie, vermogen en zijn persoonlijke doelen had geanalyseerd, kon Estate Planning verschillende alternatieven voorstellen. De cliënt koos uiteindelijk niet voor een burgerlijke maatschap, maar voor een notariële schenking van het blote eigendom van zijn effectenportefeuille. Op die manier kon hij het vruchtgebruik en het beheer in handen houden. Resultaat: de cliënt is vandaag uiterst tevreden met zijn keuze én zijn oorspronkelijke doelstellingen zijn bereikt. Hij vroeg me zelfs om bij de notaris aanwezig te zijn bij de ondertekening. Met andere woorden, we begeleiden elke cliënt van A tot Z in alle vertrouwen en discretie.”

“Uw financiële gezondheid”

Marie-Sophie Verbist

Marie-Sophie Verbist
Senior Private Banker

“Ik ben intussen al drie jaar Private Banker bij Deutsche Bank. Ik vind het vooral een heel gevarieerde job. Geen enkele cliënt is dezelfde. Ik spreek met ondernemers maar ook met kunstliefhebbers, mensen die veel reizen, ... Je moet over alles kunnen meepraten, met een open geest.”

“Ik vergelijk mezelf soms met een dokter: zoals die voor je gezondheid zorgt, zorg ik voor je financiële gezondheid (lacht). Hoe groter de vertrouwensband, hoe beter ik dat kan doen. En uiteraard moet ik van vele markten thuis zijn. De financiële wereld in de eerste plaats, maar bijvoorbeeld ook patrimoniumbeheer. Veel vermogende mensen van een zekere leeftijd beseffen dat ze slechts een deel van hun vermogen echt nodig hebben en schenken liever al iets aan hun kinderen.”

“Een vraag die de jongste tijd steeds meer wordt gesteld, is hoe je de erfenis van minderjarige kinderen kunt beveiligen. In september is de erfeniswet gewijzigd, waardoor kleinkinderen nu rechtstreeks kunnen erven van hun grootouders. Maar het kan soms erg overdonderend zijn als je op jonge leeftijd een fors vermogen erft. Daarom willen de erflaters vaak garanties inbouwen zodat het geld niet in één keer wordt opgesoupeerd, ook niet als de kinderen of kleinkinderen meerderjarig geworden zijn. Dan kun je bijvoorbeeld een burgerlijke maatschap oprichten om de controle te behouden, of een schenking splitsen in vruchtgebruik en naakte eigendom. Het zijn opties die je beter vooraf overweegt. Want als je wacht tot de erfenis openvalt, is het meestal te laat.”

Benieuwd hoe een Private Banker voor u het verschil kan maken?

Bel ons op het nummer 02 551 60 20 om een afspraak te maken.

of

Ontdek onze beheersoplossing en laat uw gegevens achter.
Een van onze Private Bankers neemt dan spoedig en in alle discretie contact met u op.

Lees ook