Samengevat

  • Financiële markten hebben het zwaar te verduren eind 2018.
  • We verwachten geen Amerikaanse of mondiale recessie in 2019.
  • De reactie van de markt lijkt overdreven, maar er moet op worden toegezien dat de perceptie geen realiteit wordt.

2018 lijkt te eindigen op een hobbelige noot. Recente dalingen hebben ervoor gezorgd dat de Dow Jones en S&P 500 sinds begin dit jaar een duidelijk negatieve prestatie optekenen (respectievelijk -7,0% en -7,5%). Met Europese aandelen is het nog slechter gesteld, met de Stoxx Europe 600 13,5% lager sinds jaarbegin. Azië was niet immuun voor deze evolutie, waarbij China's CSI bijvoorbeeld daalde met 23,9%.

Hogere volatiliteit, een rode draad doorheen 2018

We waarschuwden begin dit jaar dat hogere niveaus van volatiliteit te verwachten waren in een dergelijke laatcyclische omgeving en waarschuwden dat portefeuilles bijgesteld moesten worden om dit te anticiperen. Zoals we stelden, is "een gewaarschuwd man er twee waard". We dachten dat, ondanks volatiliteit en aanhoudende politieke zorgen, de wereldwijde groei de overhand zou nemen: in onze woorden, "groei overtreft de geopolitiek". Gedurende het grootste deel van dit jaar was dit duidelijk het geval en zelfs nu is het economische momentum sterk in de VS en elders, voldoende om de renteverhoging van 19 december door de Fed uit te lokken. Maar is het beleggingsverhaal nu desondanks fundamenteel aan het veranderen?

De markten evolueren eerder op het ritme van de risico’s dan op dat van de fundamentals

Markten worden altijd gedreven door verwachtingen over de toekomst. En op dit moment kiezen markten er duidelijk voor om zich te concentreren op weerbarstige geopolitieke kwesties . Het gaat hierbij vooral over de handelsspanningen tussen China en de VS, maar ook over politieke kwesties in Europa en elders. Elke beoordeling van dit soort problemen kan worden beïnvloed door informatie van voorbijgaande aard of door ongefundeerde hoop op een toekomstige richting - wat betekent dat visies snel kunnen veranderen en bijgevolg markten destabiliseren.

Zullen de markten nu bezwijken voor pessimisme door een toekomstige recessie in te prijzen? Bekijk zowel aandelen als de olieprijs. Voor aandelen hebben de recente koersdalingen, afgezet tegen de huidige inkomsten, de koerswinstverhoudingen zodanig verlaagd (S&P 500: 17% sinds jaarbegin), dat dit meestal alleen gezien wordt rond recessies (mediaan van 25%). Op de oliemarkt waren zelfs kleine neerwaartse bijstellingen van de vooruitzichten van de vraag naar olie voldoende om de prijzen scherp omlaag te duwen, omdat beleggers aan een situatie van aanhoudend overaanbod van olie denken.

Wij verwachten geen recessie

We verwachten nog steeds geen Amerikaanse of mondiale recessie in 2019. Wat de recente macro-economische gegevens betreft, is het Amerikaanse groeiverhaal nog steeds overtuigend. We zien geen van de klassieke indicatoren van een dreigende recessie, zoals een stijging van het aantal ontslagen. Het totale arbeidsinkomen - een goede voorspeller van de consumentenbestedingen - blijft groeien met ongeveer 5% per jaar. De groei van het bbp is duidelijk minder krachtig in andere ontwikkelde markten, maar de inkoopmanagersindexen (PMI) van de meeste economieën blijven boven de drempel van 50 procent. Krappe arbeidsmarkten en lage werkloosheidscijfers ondersteunen ook de groei van de particuliere consumptie, zelfs in economieën met een lage groei van het bbp.

Een situatie om van dichtbij opgevolgd te worden door beleggers

Een aanhoudende hoge marktvolatiliteit kan de groei afremmen door investerings- of consumptiebeslissingen te ontmoedigen, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat deze de groei in het rood zal duwen. In een dergelijke omgeving is het echter wel van cruciaal belang dit in de gaten te houden. Met name de neerwaartse winstgroeiherziening voor 2019 (voor de MSCI AC World) is versneld gedaald van -0,1% in oktober naar -0,9% in november, en hoewel we verwachten dat de winstgroei solide zal blijven, zou deze onder het recente niveau kunnen blijven. Dit is een van de redenen voor de keuze voor "Over de top" als titel van onze komende Outlook voor 2019.

Waakzaam blijven alvorens gerustgesteld te worden?

Samengevat, kunnen de marktbewegingen eind 2018 gewoon een aanpassing aan een nieuwe waargenomen realiteit geweest zijn - maar dergelijke vaststelling zou wel eens overdreven pessimistisch kunnen zijn. We moeten erover waken dat deze perceptie niet in realiteit wordt omgezet. Om in 2019 de markten te zien stabiliseren, hebben we waarschijnlijk bewijzen nodig dat de bedrijfswinsten in grote lijnen in overeenstemming zijn met de verwachtingen evenals enkele bijkomende aanwijzingen van beleidsmakers dat de centrale banken bereid zullen zijn om het beleid zo nodig aan te passen aan de economische groei . Dit zijn belangrijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan, maar we verwachten op beide gebieden geruststelling.

Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook