Samengevat

  • De BBP-groei in China vertraagt tot 6,2% in het tweede kwartaal, vooral door de zwakke export
  • De financiële markten verwelkomen het nieuws met een zekere kalmte, opgelucht door een resultaat in lijn met de verwachtingen
  • De Chinese autoriteiten zouden nieuwe initiatieven kunnen aankondigen om de groei in de tweede helft van het jaar te stabiliseren

Wat is er gebeurd?

De economische groei in China vertraagde tussen april en juni tot 6,2% op jaarbasis, tegenover 6,4% in het eerste kwartaal. Dit groeipercentage is het laagste in bijna 27 jaar, hoewel het exact in lijn is met de marktverwachtingen. De Chinese export daalde in juni met 1,3% op jaarbasis en de invoer daalde met 7,3% over dezelfde periode, wat leidde tot een handelsoverschot van 51 miljard dollar. Aan de andere kant zorgde de Chinese binnenlandse vraag aan het eind van het kwartaal voor een positieve verrassing. De detailhandelsverkopen stegen van 8,6% in mei tot 9,8% op jaarbasis in juni, en zowel de industriële productie (+6,3%) als de investeringen in vaste activa (+5,8%) waren beter dan verwacht.

De vertraging van de Chinese groei in het tweede kwartaal is in lijn met onze verwachtingen en ook in lijn met de doelstelling van Peking om dit jaar een groei van 6% tot 6,5% te realiseren. Deze evolutie is grotendeels te wijten aan de zwakke export die veroorzaakt wordt door hogere douanetarieven en een gematigde wereldwijde vraag. Zoals verwacht daalde de Chinese export naar de Verenigde Staten het meest, met 7,8% op jaarbasis in juni, terwijl de Chinese export naar de Europese Unie met 3% daalde. China heeft dit effect echter gedeeltelijk kunnen compenseren door de uitvoer naar de buurlanden te verhogen, met name naar de opkomende Aziatische landen (+9,8% op jaarbasis) en naar Japan (+2,4%).

Wat was de reactie van de markten?

Hoewel de groei zich op het laagste niveau sinds 1992 bevindt, is ze in China in overeenstemming met de schattingen. Bovendien waren de statistieken voor juni over het algemeen beter dan verwacht, wat wijst op tekenen van stabilisatie van de economie. De financiële markten reageerden daarom rustig op deze aankondigingen, alvorens zich te concentreren op de eerste kwartaalresultaten van Amerikaanse bedrijven. De aandelenmarkten evolueerden in de belangrijkste regio's licht in het groen, terwijl de obligatiemarkten na de zwakte van de afgelopen week weer een positieve impuls kregen. Op de wisselmarkt bleef de Chinese munt (renminbi) relatief stabiel ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Wat moeten we daarvan denken?

Wij zijn van mening dat de economische groei in China in de tweede helft van het jaar verder zou kunnen vertragen en wij handhaven onze prognose van een groei van het BBP van 6% voor het jaar 2019. Tegelijkertijd verwachten we verdere fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen van de autoriteiten om de groei voor de rest van het jaar te stabiliseren en de negatieve gevolgen van het handelsgeschil met de Verenigde Staten tegen te gaan. De binnenlandse vraag in China lijkt zich in juni al te hebben hersteld na de stimuleringsmaatregelen van de regering. Met name de investeringen in onroerend goed blijven een groei met dubbele cijfers vertonen, ondersteund door een soepeler monetair beleid. Ook de investeringsgroei in de verwerkende industrie is in juni versneld, deels als gevolg van de recente daling van de btw-tarieven ter ondersteuning van het ondernemersvertrouwen. Tot slot hielden de detailhandelsverkopen vorige maand goed stand omdat de huishoudens profiteerden van een verlaging van de personenbelasting. Naar onze mening kunnen deze groeibevorderende maatregelen de Chinese economie helpen om in de tweede helft van dit jaar een zachte landing te maken.

In de nabije toekomst zullen de financiële markten evolueren naarmate de kwartaalresultaten van de bedrijven worden gepubliceerd. De marktconsensus voorziet een daling van de bedrijfswinst van S&P 500 met 3% op jaarbasis en een stijging van 2% voor de DJ Stoxx 600. De markten zullen ook met belangstelling de laatste commentaren van de raad van bestuur van de Federal Reserve (Fed) volgen, alsook de cijfers van de VS, om hun vooruitzichten met betrekking tot renteverlagingen te verfijnen met het oog op de vergadering van de Fed eind juli. Tot slot zijn we na de sterke stijging van de afgelopen weken niet geneigd om onze blootstelling aan risicovolle activa in portefeuilles te verhogen.

Is uw portefeuille nog in lijn met de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook