Samengevat

  • De Fed zet haar monetaire verkrapping voort: de Amerikaanse beleidsrente ligt in het bereik van 2,25% tot 2,50%, waardoor de Amerikaanse aandelenmarktindex is gedaald.
  • Deze beslissing komt in een context van verhoogde bezorgdheid over de toekomstige wereldwijde economische groei en de toegenomen volatiliteit op de financiële markten.
  • We verwachten nog steeds dat de Fed de rente in 2019 tweemaal zal verhogen.

Zoals min of meer werd verwacht door de markt (ongeveer 72% waarschijnlijkheid ingebed in de markt), heeft de Amerikaanse centrale bank (de Fed) unaniem gekozen om de beleidsrente te verhogen met 25 basispunten (van een bereik van 2,00-2,25% naar 2,25-2,50%) tijdens haar vergadering van 19 december. Het besluit om de rente te verhogen, komt in een context van verhoogde bezorgdheid over de toekomstige wereldwijde economische groei en de toegenomen volatiliteit op de financiële markten. Deze renteverhoging is de vierde dit jaar (waardoor 2018 het jaar van meeste renteverhogingen sinds 2006 is) en neemt de Fed beleidsrente naar het hoogste niveau sinds maart 2008. Dit betekende de negende renteverhoging van deze huidige verkrappingscyclus die begon in december 2015.

Naast de renteverhoging beschrijven we hieronder enkele van de belangrijkste hoogtepunten van de vergadering, aangezien de Fed een minder "dovish" (dat wil zeggen minder accomoderende) toon dan verwacht aannam.

1. "Sterke" groei maar evenwichtige risico's

Ondanks de angst op de markt als gevolg van de aanhoudende onzekerheid over de handel en de vrees voor een vertraging van de wereldwijde economische groei, erkende de Fed dat de economische activiteit aan een "sterk" tempo blijft versnellen naarmate de gezinsuitgaven sterk blijven groeien, maar investeringen zijn gematigd na de snelle groei eerder dit jaar. De Fed benadrukte dat de risico's voor hun vooruitzichten 'ruwweg in evenwicht' zijn en dat ze de wereldwijde economische ontwikkelingen zal blijven volgen. De Fed heeft haar groeipercentage voor 2018 bescheiden verlaagd van 3,1% naar 3,0% (wat het sterkste tempo is van de jaarlijkse economische groei sinds 2014) en de bbp-voorspelling voor 2019 daalde van 2,5% naar 2,3%, omdat de positieve impact van fiscale maatregelen die de groei ondersteunen volgend jaar vervaagt. Ondanks de verlaging van de economische groeiverwachting voor 2019, verwacht de Fed dat de economische groei in 2019 boven het langetermijn potentiële groeipercentage van 1,8% zal blijven. De Fed heeft de groeiverwachtingen voor 2020 (+ 2,0%) en 2021 (+ 1,8%) ongewijzigd gelaten.

2. "Versterking" van de arbeidsmarkt

De Fed erkende dat de arbeidsmarkt verder blijft groeien en dat de werkgelegenheid de afgelopen maanden sterk is toegenomen. Als gevolg hiervan liet de Fed haar 2018 (+ 3,7%) en 2019 (+ 3,5%) werkloosheidsvoorspellingen onveranderd ten opzichte van haar bijeenkomst in september. Dit suggereert dat de Fed verwacht dat de arbeidsmarkt in 2019 zal blijven verkrappen. De Fed heeft haar werkloosheidsvoorspellingen voor 2019 en 2020 bescheiden verhoogd tot 3,6% (van 3,5%) en 3,8% (van 3,5%) maar blijft van mening dat de werkloosheid onder de natuurlijke langetermijn werkloosheidsgraad (+ 4,4%) zal blijven voor de nabije toekomst.

3. Inflatie “Volgens doelstelling”

Terwijl de inflatie de afgelopen maanden is afgenomen tot in de buurt van de doelstelling van de Fed van 2% als gevolg van dalende grondstoffenprijzen, ziet de Amerikaanse centrale bank weinig verandering in de inflatieverwachtingen voor de langere termijn. Hierdoor verwacht de Fed de komende jaren dicht bij haar symmetrische 2% -doelstelling te blijven. Als gevolg hiervan verlaagde de Fed haar vooruitzicht van de kerninflatie voor 2018 tot 1,9% (van 2,0%) en stelde haar voorspelling voor 2019-2021 bij met 0,1% tot 2,0% (van 2,1%). Voorzitter Powell erkende dat deze inflatie-trend de Fed toelaat om "geduldig" te zijn in de toekomst.

4. Verlaagd traject voor toekomstige Fed-renteverhogingen

Terwijl de inflatie gematigd blijft rond de symmetrische inflatiedoelstelling van de Fed, oordeelt de Amerikaanse centrale bank dat "verdere geleidelijke stijgingen" in de Fed beleidsrente gerechtvaardigd zijn en dat het beleid op dit moment "niet accommoderend hoeft te zijn" gezien de kracht van de Amerikaanse economie. De voorzitter Powell erkende echter dat er een "hoge mate van onzekerheid" is met betrekking tot het pad van renteverhogingen en dat de Fed gegevensafhankelijk zal blijven.

Wat de toekomstige renteverhogingen betreft, verlaagde de Fed het voorspelde niveau voor 2019 (van 3,1% naar 2,9%), voor 2020 (naar 3,1% van 3,4%) en voor 2021 (naar 3,1% van 3,4%) tijdens haar bijeenkomst in september. Dit suggereert dat de Fed verwacht de rente twee keer te verhogen in 2019, één keer in 2020 en vervolgens in 2021 niet meer. Met betrekking tot de langere termijn verlaagde de Fed het neutrale niveau tot 2,8% (van 3,0% op de vergadering in september). Dit blijft suggereren dat de Fed de rente boven de mediaan-neutrale koers (2,8%) zal verhogen en de Fed in 2019 naar een restrictieve beleidskoers zal overgaan en ten minste tot 2021 restrictief zal blijven.

Hoe reageerden de markten?

Terwijl de Fed haar vooruitzichten voor de volgende renteverhogingen tussen 2019-2021 verlaagde, daalden de risicovolle activa na de vergadering en de persconferentie, terwijl voorzitter Powell bleef vasthouden aan zijn beleidsnormalisatie door zowel renteverhogingen als via de afbouw van het balanstotaal. Als gevolg hiervan is de S&P 500 sterk gedaald (-1,5%) tot het laagste niveau sinds september 2017, nadat hij meer dan 1% positief stond voor de vergadering. De Amerikaanse 10 jaars-rente daalde (-7 bps naar + 2,75%) naar het laagste niveau in acht maanden, waardoor de rentecurve (10 jaar-2 jaar) vlakker werd tot een verschil van 13 bps. De dollar bleef laag gedurende de dag, maar herstelde zich na het besluit toen de Fed verdere renteverhogingen aankondigde.

Over toekomstige renteverhogingen, schat de markt de waarschijnlijkheid van een of twee renteverhogingen in 2019 respectievelijk op slechts 42% en 8%, een daling ten opzichte van respectievelijk 71% en 35% een maand geleden.

Outlook - Het pad van normalisatie gaat verder

De bijeenkomst is verlopen zoals verwacht over de stijging van de rente met 25 basispunten en een constructieve kijk op zowel economische groei als inflatie. Ondanks de verlaging van de bbp-prognoses van 2018 en 2019, is de voorspelling boven de trend van de Fed tot en met 2019 consistent met de hoge niveaus die we hebben gezien in vertrouwen (consumenten- en bedrijfsvertrouwen stijgt naar hoogtes die we in meerdere decennia niet meer gezien hebben) en productie. Met een beperkt risico van recessie in het verschiet, zouden solide economische fundamentals een verdere normalisatie van het monetaire beleid mogelijk moeten maken via een geleidelijke stijging van de rente en een verdere vermindering van de balans.

Over het traject voor toekomstige renteverhogingen door de Fed, blijven we verwachten dat de Ameriksaane centrale bank de rente in 2019 twee keer zal verhogen. Dit is in lijn met de herziene vooruitzichten van de Fed (twee renteverhogingen in 2019) en de huidige marktverwachtingen, omdat de markt slechts één extra renteverhoging in de loop van 2019 heeft ingeprijsd. Het tempo van de verdere verkrapping van de Fed moet echter worden gevolgd, aangezien het Fed-renteniveau boven het neutrale niveau stijgt in 2019. De impact van de verkrapping van het monetaire beleid van de Fed is te zien aan de financiële voorwaarden, omdat de Amerikaanse Financial Conditions Index van Goldman Sachs voor het eerst sinds januari 2017 deze week tot 'beperkend' gebied is gestegen. Een strakkere beleidskoers en strengere financiële voorwaarden zouden het tempo van de economische groei kunnen vertragen en een tegenwind kunnen vormen voor risicovolle activa .

Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook