Ons erfrecht werd recent grondig gemoderniseerd. Dit vernieuwde erfrecht trad op 1 september 2018 in werking en is in principe van toepassing op elke Belgische inwoner die overlijdt vanaf deze datum.

Wat is de grondslag van het nieuwe erfrecht?

Het nieuwe erfrecht is beter afgestemd op de huidige maatschappelijke realiteit. Zo biedt het bepaalde antwoorden op problemen die zich kunnen stellen bij samenwonende partners of hersamengestelde gezinnen. Het nieuwe erfrecht komt ook tegemoet aan de wens van sommigen om vrijer over hun nalatenschap te kunnen beschikken. Ten slotte heeft de wetgever met dit nieuwe erfrecht ook getracht om familiale conflicten bij erfenissen zoveel mogelijk te vermijden door punctuele of globale erfovereenkomsten mogelijk te maken.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van het nieuwe erfrecht?

  • De reserve van de afstammelingen (bv. kinderen) wordt herleid tot 50% van de fictieve massa, ongeacht het aantal afstammelingen.
  • De reserve van de ascendenten (bv. ouders) wordt afgeschaft en vervangen door een onderhoudsvordering.
  • Via punctuele of globale erfovereenkomsten kunnen potentiële conflicten over schenkingen vermeden worden.
  • De inbreng en inkorting van giften gebeurt voortaan in waarde, behoudens uitzonderingen.

Wat met reeds gedane schenkingen?

De regels van het nieuwe erfrecht zijn in principe ook van toepassing op schenkingen die u vóór de inwerkingtreding van dit nieuwe erfrecht gedaan heeft. Aangezien u op het moment van de schenking deze nieuwe gevolgen niet kon voorzien, biedt het nieuwe erfrecht de mogelijkheid om de toepassing van bepaalde regels van het oude erfrecht op deze schenkingen te behouden. Daarvoor dient u een verklaring van behoud af te leggen bij de notaris. Deze keuze kunt u nog maken tot en met 1 september 2019.

Wat betekent het nieuwe erfrecht voor u?

Download onze DB Planning Insights

Lees ook

Dit artikel bevat geen fiscaal of juridisch advies en houdt geen rekening met de persoonlijke situatie van de bestemmeling(en). Dit artikel mag enkel voor informatieve doeleinden gebruikt worden. Hoewel Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel haar informatie uit kwalitatieve en betrouwbare bronnen haalt, waarborgt ze niet de juistheid van de informatie in het dossier. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die veroorzaakt wordt door het feit dat de uit de betrouwbare bron gehaalde informatie onjuist of verouderd blijkt.