Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • Bij discretionair beheer laat u de opbouw en het dagelijkse beheer van uw beleggingen over aan een team van beleggingsexperts.
  • U kunt kiezen uit verschillende vormen van discretionair beheer, waaronder een oplossing die de inkomsten uitkeert.

Bij discretionair beheer geeft u Deutsche Bank een mandaat om je portefeuille, of een deel ervan, in uw plaats te beleggen. De samenstelling en het beheer vertrouwt u daarbij toe aan een Belgisch team van vermogensbeheerders. Voor elke beleggingsbeslissing beroept dit team zich op uw beleggersprofiel én op de internationale expertise en economische visie van de Deutsche Bank groep, die in ruim 70 markten vertegenwoordigd is.

Waarom zou ik voor discretionair beheer kiezen, en niet zelf een portefeuille samenstellen en beheren?

  • Veel cliënten hebben te weinig tijd of interesse om zich echt met het beheer van hun financiën bezig te houden. Of ze hebben gewoon geen zin om hun vrije tijd eraan te besteden.
  • Zelf beleggen betekent ook zelf beslissingen nemen. Het ligt in de natuur van vele particuliere beleggers om deze beslissingen uit te stellen. Zo missen ze mogelijks mooie opportuniteiten of reageren ze niet adequaat genoeg om mogelijke verliezen te beperken. Kiest u voor discretionair beheer, dan wordt dit voor u gedaan.
  • Brexit, handelsspanningen, aanhoudende lage rente, toegenomen volatiliteit, nieuwe beleggingsthema’s … De wereld in het algemeen, en de financiële wereld in het bijzonder, wordt complexer. De hoeveelheid informatie die u als particuliere belegger moet verwerken is gigantisch. Het beheer toevertrouwen aan experts die elke dag met beide voeten in de financiële markten staan, kan daarom een interessante piste zijn. Deze professionals kunnen bovendien door de emoties op de markten (kuddegedrag, paniek …) heen kijken, en zo beleggingsbeslissingen nemen op basis van rationele beweegredenen.

En waarom bij Deutsche Bank?

In vergelijking met andere banken ligt de instapdrempel bij Deutsche Bank beduidend lager. Terwijl veel banken vaak een hogere minimumdrempel hanteren, kunt u bij DB Personal al kiezen voor echt discretionair beheer vanaf een roerend vermogen van 100.000 euro, aan een correcte prijs én met een ruime keuze aan beschikbare oplossingen: DB Private Solutions. De dienst DB Personal1 zelf is al beschikbaar vanaf 150.000 euro.

DB Private Solutions bestaat uit volgende 3 strategieën: Funds, Dynamic Equity en Trackers.

DB Private Solutions Funds - Hierbij ligt de klemtoon op gemengde en flexibele fondsen2, waarbij u kunt kiezen uit volgende 3 strategieën: DB Private Solutions Funds Medium, High en Income Generating.

Naast deze eerder traditionele fondsenportefeuilles hebt u de keuze uit 2 portefeuilles met een meer specifieke benadering: DB Private Solutions Trackers en Dynamic Equity

Strategie Aandelenblootstelling
Funds Medium 0% - 60%
Funds High 0% - 90%
Funds Income Generating 0% - 60%
Trackers30% - 60%
Dynamic Equity60% - 90%

Welk type beheer kan ik het best volgen als ik een extra inkomen uit mijn discretionaire portefeuille beoog?

De langetermijnrente staat al enige tijd bijzonder laag. Inkomsten genereren is dus niet evident. De strategie ‘Income Generating’ is dan voor u mogelijks een geschikte oplossing. De focus ligt hierbij niet uitdrukkelijk op het opbouwen van het vermogen, maar wel op het uitkeren van de inkomsten uit de portefeuille. Dat gebeurt door de portefeuille samen te stellen uit (gemengde) fondsen die voornamelijk beleggen in obligaties en dividendaandelen, met het oog op het uitkeren van coupons en dividenden.

Deze aanpak is vooral geschikt voor beleggers die graag een extra inkomen willen, bijvoorbeeld als aanvulling op hun pensioen. Telkens als een fonds in de portefeuille een dividend uitkeert, komt dit onmiddellijk op de rekening van de cliënt terecht.

Omdat deze oplossing ook in aandelen belegt en in obligaties uit de groeilanden, dient u rekening te houden met een zekere volatiliteit in de portefeuille. Met deze werkwijze trachten we een hogere netto uitkering op jaarbasis te realiseren dan de huidige reële lage rentestanden toelaten.

Profiteert een Income generating portefeuille van flexibel beheer?

DB Private Solutions Funds Income Generating is ongeveer voor de helft opgebouwd uit flexibele gemengde fondsen. Hierbij kan de fondsbeheerder - naargelang zijn visie op de markten - zelf de samenstelling van het fonds flexibel bepalen. Verwacht hij storm op de markten? Dan kan hij aandelen afbouwen en de cashpositie opbouwen. Verwacht hij een opleving? Dan kan hij meer inzetten op aandelen.

Die flexibele gemengde fondsen worden daarnaast aangevuld met aandelenfondsen, obligatiefondsen en trackers3. Op die manier zijn de beleggingen gespreid over enkele duizenden bedrijven en tientallen overheden (als uitgever van Staatsobligaties).

Enkele praktische vragen

1

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen in mijn DB Private Solutions portefeuille?

Voor alle discretionaire oplossingen krijgt u elke 3 maanden een gedetailleerd portefeuillerapport. Hierin vindt u ook terug welke posities eventueel zijn aangekocht, opgebouwd, afgebouwd en verkocht. U kunt uw portefeuille ook de klok rond en 7 dagen op 7 raadplegen via Online Banking. En uiteraard is uw persoonlijke adviseur in uw Financial Center beschikbaar voor verdere toelichting.

2

En wat als ik mijn portefeuille wens af te bouwen of stop te zetten?

Beleggen doet u uiteraard steeds met de intentie om op lange termijn een mooi rendement te realiseren. Maar het kan steeds voorvallen dat u een gedeelte van uw vermogen weer zelf wilt beheren, er vrij over wil beschikken of het beheer zelfs geheel wenst stop te zetten.

U kunt in alle omstandigheden een deel van het kapitaal opnemen, en uiteraard ook extra kapitaal inbrengen wanneer u dat wenst. U wenst uw strategie aan te passen en omschakelen naar een andere beleggingsstrategie? Ook dat behoort tot de mogelijkheden.

Een einde maken aan de overeenkomst is zeer eenvoudig en neemt weinig tijd in beslag.

TIP: Overweegt u een belangrijke investering zoals bijvoorbeeld de aankoop van een onroerend goed in binnen- of buitenland maar wenst u uw portefeuille niet te gelde te maken? Ook dan biedt DB Personal u een gepaste oplossing.

3

Wat betaal ik voor discretionair beheer bij DB Personal?

Voor alle discretionaire overeenkomsten DB Private Solutions geldt een jaarlijkse ‘all-inclusive’ vergoeding van 0,90% (excl. btw) op de totaliteit van het vermogen in uw contract.

Voor deze vergoeding krijgt u:

Experts die uw portefeuille opbouwen volgens uw Financial ID

Een actief beheer op basis van de evoluties op de financiële markten

Regelmatige informatie over de genomen beslissingen in uw portefeuille

De ‘retrocessies’ (eventuele financiële vergoedingen die Deutsche Bank ontvangt van de geselecteerde fondsenbeheerders) worden u driemaandelijks volledig terugbetaald op uw rekening bij Deutsche Bank.

Bovendien geniet u van volgende bijkomende voordelen:

U betaalt geen trimestriële bijdrage van 50 euro (inl. BTW) verbonden aan uw DB Personal-relatie.

Er zijn geen kosten verbonden aan de effectenrekening.

Deutsche Bank rekent geen instapstapkosten aan op beleggingsfondsen voor cliënten in discretionair beheer.

Meer weten over DB Private Solutions?

Ontdek deze oplossing

Lees ook

1 50 EUR (inclusief BTW) per trimester. Alle details aangaande de DB Personal dienstverlening zijn beschikbaar op onze site en in de tarievenlijst.

2 De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

3 Trackers, ook wel ETF's (Exchange Traded Fund) genoemd, zijn fondsen die op de beurs noteren, waardoor u ze gedurende de hele beursdag kunt kopen en verkopen, zoals beursgenoteerde effecten. Trackers streven ernaar het verloop van een vooraf bepaalde beursindex zo getrouw mogelijk na te bootsen.