Samengevat

  • Het positieve sentiment wordt ondersteund door de centrale banken en er hangen minder donkere wolken boven de wereldwijde groei.
  • Het is aangewezen om belegd te blijven op de aandelenmarkten, ook al lijkt hun bijkomend stijgingspotentieel op korte termijn beperkt.
  • Obligaties uit opkomende markten blijven een belangrijke bron in de zoektocht naar hogere rendementen.

De appetijt voor risicovolle activa bleef de voorbije maand overeind. De beloftes van de centrale banken om hun accommoderende monetair beleid voort te zetten én de economische statistieken die de vrees voor een stilvallende groei deden wegebben, zorgden voor een aanhoudend positief sentiment op de financiële markten.

De kwartaalresultaten werden goed onthaald en kwamen, behoudens de onvermijdelijke teleurstellingen voor bepaalde bedrijven, globaal genomen boven de verwachtingen van de analisten uit. Dat volstond om de aandelenmarkten op hun elan sinds het jaarbegin te laten doorgaan. Voor de 4de keer op rij sloten zij de maand af in het groen, met winsten tussen 2% en 5% voor de belangrijkste regio’s. Op de obligatiemarkten bleven de meest dynamische obligatiesegmenten het populairst met de High Yield obligaties op kop. De ietwat tegenvallende prestaties van referentiestaatsleningen zoals de US Treasury Bonds, de Duitse Bunds en de staatsleningen van de Europese kernlanden, waren de enige schaduwzijde.

Een adembenemend parcours voor de beurzen sinds eind 2018

Aandelen blijven op middellange termijn onze favoriete activaklasse en verdienen nog steeds een prominente plaats in een gediversifieerde portefeuille. De recente gegevens bevestigden het scenario van een wereldwijde groeivertraging in plaats van een algemene recessie. De expansie blijft op de sporen in de Verenigde Staten en ook vanuit China bereiken ons positievere signalen. Bovendien zou met een constructieve en onderhandelde oplossing voor het Chinees-Amerikaanse handelsconflict een belangrijk baisserisico afgewend worden. Hoewel het aangewezen is om belegd te blijven op de aandelenmarkten, zijn wij van oordeel dat hun bijkomend stijgingspotentieel op korte termijn beperkt is. Het duizelingwekkende en volgens sommigen onverhoopte parcours dat de beurzen sinds eind 2018 aflegden, biedt bijgevolg de mogelijkheid om de risico’s binnen de portefeuilles te herschikken, zonder deze oefening te overdrijven. Ondanks de minder gunstige fundamentals profiteerde ook Europa ruimschoots van de golf van optimisme waarop de markten sinds eind 2018 surfen. Hoewel geen enkele regio het er zonder kleerscheuren vanaf zal brengen indien de beursvolatiliteit opnieuw fors oplaait, lijkt Europa ons het meest kwetsbaar in een dergelijk scenario.

Obligaties van opkomende landen, onze favoriete bron van hogere rendementen

Gezien de zwakke inflatie en de langdurige pauze bij de centrale banken in de normalisering van hun monetair beleid, is een sterke stijging van de obligatierente voor de komende maanden erg onwaarschijnlijk. Als antwoord op de futloze renteniveaus in de eurozone mag a priori geen enkele piste worden uitgesloten in de zoektocht naar hogere rendementen. Tegelijk mag men zich daarbij niet laten verleiden door rendement tegen gelijk welke prijs, er moet systematisch rekening gehouden worden met de bijbehorende risico’s. Wij blijven van mening dat Investment Grade obligaties in Amerikaanse dollar aantrekkelijk blijven in de huidige context: de geboden rendementen liggen ruimschoots boven die in euro en verwacht wordt dat de US dollar binnen een smalle vork zal blijven evolueren. High Yield obligaties worden beter met mate opgenomen en het lijkt ons verstandig de emittenten met de laagste ratings te ontwijken (rating lager dan BB-) omdat zij mogelijke valkuilen worden in een eindecycluscontext. Wij geven de voorkeur aan obligaties van opkomende landen op een gediversifieerde basis als belangrijkste bron van hogere rendementen en leggen daarbij het accent op obligaties in sterke munten.

Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook