Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • De Fed verlaagde haar beleidsrente preventief met 25 basispunten. Dat was grotendeels verwacht.
  • De financiële markten reageerden nerveus op de beslissing van de Fed, maar de opmerkingen van Jerome Powell hielpen de situatie te kalmeren.
  • Wij verwachten dat de Fed zal blijven doen wat nodig is om de historische economische groei te ondersteunen en dus voorspellen wij een verdere renteverlaging van 25 basispunten tussen nu en september 2020.
1

Wat is er gebeurd?

De Federal Reserve heeft haar tweede renteverlaging doorgevoerd sinds haar recente bocht om zo het monetair beleid verder te versoepelen. Daarmee bracht ze haar belangrijkste beleidsrente terug tot een niveau van 1,75% tot 2%. Hoewel de zorgen over sommige externe risico's sinds de vergadering van juli (d.w.z. de spanningen tussen de V.S. en China) lichtjes zijn afgenomen, hebben de verzwakking van de wereldeconomie, de bedrijfsinvesteringen en bedrijfssentiment en de binnenlandse productie de monetaire beleidsmakers gedwongen om meer zekerheid in te bouwen.

Het FOMC zag in haar economische prognoses een lichte verbetering van de geraamde BBP-groei van 2,1% naar 2,2% , maar over het geheel genomen bleven de prognoses grotendeels ongewijzigd. Het Comité herhaalde haar "bereidheid om op passende wijze op te treden om de expansie te ondersteunen" en wees op dezelfde neerwaartse risico's als voorheen.

2

Hoe hebben de markten gereageerd?

De Amerikaanse aandelenmarkt maakte een volatiele sessie door. De sterindex S&P 500 sloot uiteindelijk iets in het groen, maar niet zonder eerst met bijna 1% te dalen tijdens de sessie. Het feit dat Jerome Powell, de voorzitter van de Fed, vertrouwen heeft getoond in de binnenlandse economie en tegelijkertijd bereid is te handelen als dat nodig is, is waarschijnlijk de reden voor het herstel van Wall Street.

Ook op de markt van de Amerikaanse staatsobligaties was de nervositeit merkbaar, maar uiteindelijk veranderde er weinig aan de obligatierente: de rente op 10 jaar in de VS kwam uit op het nagenoeg ongewijzigde niveau van 1,80%. Op de valutamarkt is de Amerikaanse dollar licht gestegen ten opzichte van de euro, terwijl aan de grondstoffenzijde de goudprijzen met een half procent zijn gedaald, omdat de markten minder agressief waren in hun verwachtingen van toekomstige renteverlagingen van de Fed.

3

Wat betekent dit voor beleggers?

De beslissing van de Amerikaanse beleidsmakers kwam niet als een grote verrassing. Misschien is de interessantste informatie wel de zogenaamde ‘dot plots’ (dit zijn de verwachte renteniveaus op verschillende toekomstige tijdstippen) van de monetaire beleidsmakers. Op dit moment zijn er vijf gouverneurs die aangeven dat de beleidsrente aan het eind van het jaar 0,25% hoger zou moeten zijn dan de huidige niveaus, vijf anderen zouden graag zien dat de beleidsrente op het huidige niveau blijft, en de overige zeven voorspellen nog eens een verlaging van 25 basispunten. Ook de prognoses van het renteniveau voor de komende jaren zijn zeer uiteenlopend. Dit weerspiegelt een gebrek aan consensus binnen de Fed die we al een aantal jaren niet meer gezien hebben. Dit kan een voorbode zijn van een hobbelig parcours, aangezien de weg naar toekomstige renteverlagingen waarschijnlijk minder duidelijk zal zijn.

Hoewel wereldwijd de rendementen op staatsobligaties historisch laag blijven, zal een verbetering van de economische gegevens of een afname van de handelsspanningen waarschijnlijk de voorstanders van een soepeler monetair beleid van de centrale bank afremmen. Het is nog steeds ons basisscenario dat de Fed uiteindelijk nog een extra preventieve verlaging zal doorvoeren binnen de 12 maanden.

Over het geheel genomen is de context van een duidelijke versoepeling veranderd in een meer onzeker pad. We bevinden ons nu op een kruispunt waar de afhankelijkheid van macro-economische gegevens en evolutie van het handelsconflict, waarschijnlijk bepalend zullen zijn voor de marktverwachtingen van volgende renteverlagingen. Daarom adviseren wij om rekening te houden met een verhoogde marktvolatiliteit, de risico’s in de portefeuilles te herevalueren en te kijken naar beleggingen in misschien stabielere thematische beleggingsthema's voor de lange termijn.

Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook