Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • De VS zijn een bastion van groei op een goed niveau.
  • De verwachting is dat de eurozone dit jaar een recessie vermijdt. De gezinsconsumptie is nog relatief stevig.
  • De mondiale economische groei zal dit jaar op een aanvaardbaar niveau blijven.

Hoe de handelsrelatie tussen de Verenigde Staten (VS) en China zich ontwikkelt, bepaalt in sterke mate hoe de wereldeconomie evolueert. De twee economische reuzen onderhandelen over een akkoord om de invoering van Amerikaanse importheffingen te vermijden. De volgende weken kan er een doorbraak komen. Voor Europa is de manier waarop de brexit afgehandeld wordt belangrijk. Net als de beslissing van de VS om de import van buitenlandse wagens al dan niet te belasten.

1

De VS, een bastion van groei

De VS is de belangrijkste regio waar de groei op een goed niveau blijft. De economie zal er vertragen, maar stevig blijven groeien. Als de VS tot in juni in groeimodus blijft, dan tekent het land voor de langste economische expansie in haar geschiedenis.

De binnenlandse vraag draagt de groei. Het vertrouwen van de Amerikaanse gezinnen is hoog, met dank aan een sterke arbeidsmarkt. De werkloosheidgraad bedraagt minder dan 4%. Dat helpt om de langzaam uitdovende positieve effecten van de belastingverlaging op te vangen. De kans op een recessie in 2019 is volgens ons erg klein.

De Amerikaanse centrale bank (de Fed) nam een belangrijke bocht. In 2018 trok ze vier keer haar beleidsrente op. Nu besliste ze om een lange pauze in te lassen in de cyclus van renteverhogingen. De Fed wacht af hoe de Amerikaanse economie op de wereldwijde groeivertraging reageert. Bovendien besliste ze de afbouw van haar balans in september 2019 stop te zetten.

2

De eurozone worstelt met problemen

Het verschil tussen de VS en de eurozone is aanzienlijk. De economische groei in de eurozone is sterk vertraagd. Italië, de derde grootste economie van de eurozone, belandde eind 2018 in een recessie. Duitsland wist een recessie nipt te vermijden.

In tegenstelling tot de VS is de eurozone veel afhankelijker van de export, die lijdt onder de wereldwijde vertraging. Daarmee viel een belangrijke motor van de groei deels stil. Ook de politieke onzekerheden, met name in Italië, wegen op de groei. De vervroegde verkiezingen in Spanje zouden geen negatief effect op de groei hebben.

We verwachten wel dat de eurozone dit jaar een recessie zal vermijden. De export doet het minder goed en de industrie heeft het moeilijk, maar de gezinsconsumptie blijft relatief stevig. De werkloosheidgraad daalde naar het laagste niveau in tien jaar (7,8%), de lonen stijgen en het reële beschikbaar inkomen zit in de lift.

De Europese Centrale Bank (ECB) zit met een probleem. Eind vorig jaar zette ze haar inkoopprogramma van obligaties stop, nadat ze voor maar liefst 2.600 miljard euro aan obligaties kocht. Toch blijven de inflatie en de groei zwak. Er is geen sprake meer van een renteverhoging dit jaar, maar van een langdurig status-quo van het rentebeleid. Een eerste renteverhoging komt er volgens ons ten vroegste in maart volgend jaar. De ECB heeft ook nieuwe financieringsmaatregelen voor banken aangekondigd vanaf september 2019 om de kredietkraan open te houden.

3

Brexit eist zware tol van het Verenigd Koninkrijk

Nog groter dan op de eurozone is de impact van de brexit-saga op de Britse economie. Die tekende vorig jaar voor de zwakste groei in zes jaar. De onzekerheid over de toekomstige relatie van het Verenigd Koninkrijk met de eurozone weegt vooral op de ondernemingen, die investeringen uitstellen. De bedrijfsinvesteringen zijn vier kwartalen op rij gedaald, de langste daling sinds de crisis van 2008-2009. Een aantal multinationals kondigde zelfs aan dat ze activiteiten naar het vasteland verhuizen. De negatieve impact is ook voelbaar in de erg belangrijke dienstensector, waar de groei al was stilgevallen. Ook de vastgoedmarkt lijdt onder de onzekerheid.

De aanslepende onderhandelingen maken het werk van de Bank of England erg moeilijk. De ‘brexit-mist’ maakt economische voorspellingen onmogelijk. Daardoor is de centrale bank aan handen en voeten gebonden. Gezien de aanhoudende impasse in het Britse parlement kreeg het Verenigd Koninkrijk van de EU uitstel van de geplande brexit-datum (korte verlenging van artikel 50) in een poging om die impasse te doorbreken en vooral om het rampscenario van een harde brexit te vermijden. Als het Lagerhuis instemt met de overeenkomst die Theresa May onderhandelde, wordt de brexit-datum verlengd tot 22 mei. Zo niet heeft het Verenigd Koninkrijk tot 12 april de tijd om haar bedoelingen te verduidelijken.

4

Groeilanden vertragen

Na bijna 5% groei in 2018 kijken de groeilanden aan tegen een lichte groeivertraging. Toch zal de groei in Azië relatief stevig blijven dankzij de binnenlandse vraag.

In China wegen het handelsconflict en de schuldafbouw, die gekoppeld is aan de afbouw van de overcapaciteit in de zware industrie, op de groei. De overheid mikt dit jaar op 6 tot 6,5% groei en Beijing kondigde verlagingen van belastingen (voor particulieren en bedrijven) en rentetarieven aan om de huidige vertraging tegen te gaan. De groei daalde vorig jaar naar het laagste niveau sinds 1990. Toch betekent de grote omvang van de Chinese economie dat het land nog altijd het meest (+/- 30%) tot de wereldwijde groei bijdraagt.

Buurland India zal dit jaar opnieuw sterk groeien. De grote vraag is of eerste minister Narendra Modi, die heel wat economische hervormingen doorvoerde, aan de macht zal blijven na de verkiezingen in april en mei. Die zullen bepalen of het broodnodige hervormingsproces zal worden voortgezet.

In Latijns-Amerika zijn de economische fundamentals zwakker en is de politieke situatie heel wat onstabieler dan in Azië. Venezuela en Argentinië zijn opnieuw op weg naar een jaar van recessie, na een al erg pijnlijk 2018. In Brazilië en Mexico (samen goed voor 70% van het Latijns-Amerikaanse BBP) kwamen nieuwe presidenten recent aan de macht. Een belangrijke vraag is of zij de overheidsfinanciën kunnen saneren, economische hervormingen doorvoeren en de corruptie bedwingen. De Braziliaanse president kan rekenen op steun van de centrale bank, die de rente historisch laag kan houden (6,5%) dankzij de lage inflatie. De hardnekkige inflatie in Mexico daarentegen betekent dat de rente er nog een tijdje op zijn historische plafond zal blijven (8,25%).

Groeivooruitzichten 2019 – 2020
(reële BBP-groei, %)
2019 2020
Wereld 3,5 3,5
Verenigde Staten 2,6 2,1
Eurozone 1,3 1,4
Duitsland 1,0 1,4
Verenigd Koninkrijk 1,5 1,6
Japan 0,7 0,6
China 6,0 6,0
India 7,8 8,0
Brazilië 2,0 2,2
Rusland 1,5 1,5

Bron : Deutsche Bank Wealth Management, februari 2019

Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook