Samengevat

  • In twee tweets dreigde president Trump met een verhoging van de tarieven op Chinese import.
  • De wereldwijde aandelenmarkten werden in verschillende mate beïnvloed: sterke dalingen in Azië, beperktere dalingen in Europa en de VS.
  • Wij denken dat de Verenigde Staten en China nog steeds bereid zijn om te onderhandelen over een overeenkomst, vooral dit jaar. Na een rustigere periode zou de marktvolatiliteit de komende maanden kunnen toenemen.

Wat is er gebeurd?

Recentelijk is gebleken dat de VS de douanetarieven komende vrijdag zouden kunnen verhogen van 10% naar 25% op 200 miljard dollar Chinese invoer, omdat de handelsbesprekingen met China te traag verlopen. Zij zouden ook kunnen overwegen om binnenkort 25% te heffen op de resterende 325 miljard dollar aan Chinese invoer.

Bovendien is het nog steeds onzeker of China de handelsbesprekingen met de VS in Washington deze week zal annuleren. Oorspronkelijk werd verwacht dat de Chinese vice-premier Liu een delegatie van 100 personen naar de VS zou leiden voor de laatste onderhandelingsronde van deze week.

Reactie van de markt

De aandelen werden wereldwijd getroffen door dit nieuws.

  • China's A-aandeel Shanghai Composite Index is op 6 mei sterk gedaald met 5,6%. De Hong Kong's benchmark Hang Seng Index was 2,9% lager op die dag, en de Chinese munt CNY deprecieerde 0,5% ten opzichte van de USD.
  • De Euro Stoxx 50 moest uiteindelijk rond 1% inleveren.
  • De Amerikaanse S&P 500 en Nasdaq daalden met respectievelijk 1% en 2% bij de opening.

Onze visie

President Trump’s tweets zorgden voor een belangrijke heropleving van de handelsspanningen tussen de VS en China. De markt verwachtte sinds het jaarbegin een positieve handelsovereenkomst, aangezien de partijen intensief bijeenkwamen voor besprekingen. De gesprekken verliepen naar verluidt goed en tegen midden mei werd een bilateraal akkoord verwacht. De opmerkingen van president Trump hebben het marktsentiment echter ineens verschoven.

De drie belangrijkste onopgeloste problemen zijn volgens ons:

  • de bescherming van intellectuele eigendomsrechten
  • subsidies aan overheidsbedrijven
  • China's markttoegang voor buitenlandse bedrijven

De marktfocus ligt nu op de reactie van de Chinese overheid op de tweets van president Trump. China heeft de reis naar de VS nog niet officieel geannuleerd. Mocht de Chinese delegatie nog steeds bereid zijn om later deze week naar de VS te gaan, dan bestaat de mogelijkheid dat beide partijen toch vooruitgang kunnen boeken in de richting van een akkoord. Echter, in het geval China besluit om deze reis te annuleren, zouden we een grotere volatiliteit kunnen waarnemen op de markten met de verdere escalatie van de handelsspanningen tussen Amerika en China. De situatie is zeer onzeker en het resultaat zal naar onze mening grotendeels afhangen van de bereidheid van beide landen om compromissen te sluiten. In ons basisscenario denken we dat zowel de VS als China nog steeds bereid kunnen zijn om te onderhandelen over een overeenkomst, vooral dit jaar.

Aan de Amerikaanse kant wordt verwacht dat de economische groei in 2019 zal vertragen en dat de bedrijfswinstgroei aanzienlijk zal afnemen ten opzichte van het hoge niveau van vorig jaar. Een handelsovereenkomst tussen de VS en China zou kunnen helpen om het ondernemingsklimaat in de VS te ondersteunen. Aangezien president Trump zich voorbereidt op zijn herverkiezing volgend jaar, denken we dat een handelsovereenkomst, die ten goede zou kunnen komen aan de Amerikaanse consumenten en bedrijven, als een ondersteunende factor voor zijn herverkiezingscampagne zou kunnen dienen.

De Chinese regering heeft de groei dit jaar ondersteund met een anticyclisch beleid, waaronder belastingverlagingen en investeringen in infrastructuur. De economie heeft tekenen van groeistabilisatie vertoond als gevolg van deze fiscale stimulans. Bovendien heeft China strategische partnerschappen met veel andere landen gevormd voor de nieuwe Zijderoute om de negatieve gevolgen van de handelsspanningen met de VS op langere termijn op te vangen. Het ondernemingsklimaat in China, met name in de privésector, bleef nu echter zwak in een context van een vertragende export en een lauwe consumptie. Naar onze mening kan elke positieve doorbraak dit jaar het bedrijfssentiment en de exportsector sterk ondersteunen.

Conclusie: wat hiervan denken?

Wij denken dat de volatiliteit op de markt hoog kan blijven in de komende weken als de Amerikaanse-Chinese handelsspanningen niet worden opgelost. De Amerikaanse handelstekorten met China bleven aanzienlijk, ook na de invoering van de hogere tarieven vorig jaar.

Wij blijven van mening dat het spectaculaire beursherstel van de afgelopen maanden de gelegenheid biedt om de risico's binnen beleggingsportefeuilles opnieuw te beoordelen. Hogere waarderingen, een tragere bedrijfswinstgroei en geopolitieke spanningen kunnen de belangrijkste redenen zijn voor toegenomen marktvolatiliteit in de komende maanden.

Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook