Samengevat

  • De onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China voeden de opwaartse trend.
  • Een zwakkere wereldwijde groei dit jaar en een voorkeur voor de Amerikaanse aandelenmarkten.
  • Investment Grade bedrijfsobligaties in dollar zijn een goed compromis.

De opleving sinds het begin van het jaar zette zich voort op de financiële markten. Vooral de bemoedigende signalen in de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China en de duidelijke bereidheid van beide partijen om snel tot een akkoord te komen, hebben de opwaartse trend in de hand gewerkt.

Het geduld van de Fed heeft de markten gerustgesteld

Ook het hernieuwde engagement van de Fed om geduld uit te oefenen in de normalisering van haar monetair beleid heeft de markten gerustgesteld, die de gemengde economische statistieken en het politieke nieuws, met name in Europa, grotendeels hebben genegeerd. Hoewel de stijging van de aandelenmarkten minder spectaculair was dan in januari, bleven de prestaties van de beurzen solide met stijgingen van gemiddeld 3% tot 5%. Van de belangrijkste regio's vormden alleen de opkomende markten een uitzondering op de regel. Die eindigden namelijk dicht bij hun beginwaarde van februari. Op de obligatiemarkten bleef de risicobereidheid de meest dynamische categorieën in de kaart spelen. High Yield obligaties kregen hierbij de sterkste duw in de rug en presteerden beter dan Investment Grade bedrijfsobligaties, obligaties van opkomende markten en staatsobligaties, die de maand met een licht verlies eindigden.

Een zwakkere wereldwijde groei dit jaar en een voorkeur voor de Amerikaanse aandelenmarkten

Hoewel de risico’s voor de groei niet onderschat mogen worden, zijn wij van mening dat het glas nog steeds halfvol is en niet half leeg. De vertraging van de wereldwijde groei is onmiskenbaar, maar we verwachten geen instorting ervan in 2019. In deze context wordt verwacht dat bedrijven winst zullen blijven maken, hoewel het tempo van de winstgroei in de toekomst lager zal zijn. Een verstrakking van het Amerikaanse monetaire beleid staat bovendien niet langer op de agenda op korte termijn, wat de markten ook zou moeten ondersteunen. De aandelenmarkten zouden op zijn minst hun koerswinsten na de recente sterke rally kunnen consolideren. Hoewel de beurswaarderingen betaalbaar blijven, is het buitensporige pessimisme van eind 2018 op de markten grotendeels gecorrigeerd. Daarnaast blijven de economische ontwikkelingen in de eurozone een reden tot bezorgdheid en gebeuren de winstherzieningen van bedrijven grotendeels neerwaarts. In deze context lijkt het ons aangewezen om op korte termijn wat winst te nemen, en tegelijk ook de verwachte vooruitgang op vlak van handel en het netelige brexit-dossier van nabij op te volgen. Regionaal geven wij nog steeds de voorkeur aan de Verenigde Staten boven Europa en aan Azië boven Latijns-Amerika.

Investment Grade bedrijfsobligaties in dollar zijn een goed compromis

De obligatierendementen hebben zich recentelijk misschien een beetje hersteld in de eurozone, maar zullen waarschijnlijk nog enige tijd laag blijven gezien de heersende economische en politieke risico's in de regio. De rendementen van obligaties in Amerikaanse dollar blijven daarentegen veel aantrekkelijker. Het is echter noodzakelijk om gedisciplineerd te blijven in de keuze en geen kwaliteit op te offeren voor rendement. Investment Grade bedrijfsobligaties in dollar, die een gemiddeld rendement bieden dat vier keer hoger ligt dan dat van hun tegenhangers in euro, lijken een goed compromis. We zijn iets terughoudender over speculatieve obligaties. Deze zijn minder aantrekkelijk geworden na de daling van de spreads (rendementsverschil ten opzichte van de risicovrije rente) sinds eind 2018. Obligaties uit de opkomende markten bieden daarentegen nog steeds een aantrekkelijke risico-rendementsverhouding en zouden moeten blijven profiteren van de relatieve kalmte op vlak van de Amerikaanse rente. Tot slot geven we de voorkeur aan schuldpapier van opkomende markten in harde valuta boven schuldpapier van opkomende markten in lokale valuta, dat volatieler is.

Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook