Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • De aanvallen op de olie-installaties van Saoedi-Arabië kunnen leiden tot tekorten aan de aanbodzijde die gelijk zijn aan 5% van de wereldwijde vraag.
  • De olieprijzen kenden hun grootste intra-day stijging sinds de Golfoorlog in 1991.
  • De volatiliteit van de olieprijs zal naar verwachting aanhouden. Aanhoudende prijsstijgingen zouden de risico’s in een verzwakkende wereldeconomie vergroten.
1

Wat is er gebeurd?

Saoedi-Arabische oliefaciliteiten werden afgelopen zaterdag aangevallen en zwaar beschadigd door drones. Met name ’s werelds grootste olieverwerkingsfabriek in Abqaiq werd getroffen. Volgens de verklaringen van Saoedi-Arabië wordt de productie van 5,7 miljoen vaten1 aangetast. Dit vertegenwoordigt meer dan de helft van de productie van 's werelds grootste olie-exporteur en ongeveer 5% van de wereldwijde vraag. (Vóór de aanslagen bedroeg de productie van Saoedi-Arabië ongeveer 9,8 miljoen vaten, wat bijna 10% van de wereldwijde productie vertegenwoordigde.)

Houthi-rebellen uit Jemen eisten de verantwoordelijkheid voor de aanslagen op, maar de Amerikaanse president Trump gaf op Twitter aan dat hij verklaringen van Saoedi-Arabië over de verantwoordelijken voor de aanslag verwachtte. Ook de methode van aanvallen wordt in twijfel getrokken.

Een verstoring van de toevoer van 5,7 miljoen vaten zou de grootste zijn die ooit is opgetreden, en zou deze van tijdens de Iraanse revolutie overtreffen. De aanval zelf is de ernstigste op de olie-infrastructuur van Saudi-Arabië sinds de Golfoorlog. Saudi-Arabië heeft nog geen commentaar gegeven op de waarschijnlijke duur van het productietekort bij de reparatie van de installaties, maar de algemene veronderstelling is dat het weken kan duren in plaats van dagen.

Het land heeft zich bereid verklaard om gebruik te maken van zijn bestaande voorraden (geschat op ongeveer 190 miljoen vaten) en president Trump heeft het gebruik van strategische Amerikaanse oliereserves toegestaan indien nodig.

2

Hoe hebben de markten gereageerd?

De olieprijs is letterlijk de hoogte ingeschoten op de internationale markten. Bij de opening van de markt steeg de prijs van een vat Brent2-olie met ongeveer 20% tot 71,95 USD, alvorens deze terugviel op de helft van de initiële stijging. De prijs van WTI3-olie steeg eerst met meer dan 15% tot USD 63 per vat en daalde vervolgens tot rond USD 60 per vat. Deze aanvallen hebben de aandelenmarkten rillingen bezorgd maar de dalingen blijven beperkt en variëren in het algemeen van -0,2% tot -1% in Europa. Na een vrij moeilijke week profiteren de obligatiemarkten daarentegen van hernieuwde onzekerheid, met een dalende rente.

3

Wat betekent dit voor beleggers?

Geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten zijn al geruime tijd onderhuids aanwezig. De aanvallen van dit weekend op de Saoedi-Arabische olie-installaties brachten deze spanningen weer in de schijnwerpers en de markten hebben de risicopremie die verbonden is aan de olieprijzen snel opgewaardeerd.

De stijging deze ochtend van de olieprijzen keerde zich snel om, deels omdat de markt ervan uitging dat Saoedi-Arabië zijn olievoorraden kon aanspreken om de verstoringen van de bevoorrading als gevolg van de aanslagen te compenseren. De korte termijn gevolgen van de aanvallen op de markt zullen daarom waarschijnlijk beheersbaar zijn, aangezien een deel van het tekort kan worden gecompenseerd.

De gevolgen op middellange termijn voor de interne dynamiek van de OPEC4 en voor de Amerikaanse olieproducenten lijken echter het grootste probleem te zijn. Dit kan afhangen van een officiële verklaring van Saoedi-Arabië over de omvang en waarschijnlijke duur van de verstoringen.

Tot slot, maar daarom niet minder belangrijk, kan een langdurige verstoring de markten ertoe aanzetten een hogere risicopremie op lange termijn aan de olieprijzen te koppelen, met gevolgen voor de wereldwijde groei.

Over het geheel genomen hebben de aanvallen van dit weekend de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten in een onzekerder mondiale context doen toenemen. De stijging van de olieprijzen vormt, als deze voortduurt, een extra risico voor de wereldwijde groei. Hoewel we verwachten dat verstoringen van de olievoorziening kunnen worden verzacht, ook gezien de matiging van de wereldwijde groei van de vraag, tonen de aanvallen de kwetsbaarheid van de olie-infrastructuur aan.

Op korte termijn blijven wij voorstellen dat beleggers voorzichtig moeten zijn met conjunctuurgevoelige beleggingen, zoals aandelen. Wij zijn van mening dat de bedrijfsobligaties en obligaties uit opkomende markten meer potentieel bieden in een fase van vertragende wereldwijde groei en toenemende geopolitieke risico's. Wij verwachten dat de olieprijzen in een dergelijke omgeving volatiel zullen blijven, terwijl goud een aantrekkelijke bron van diversificatie binnen beleggingsportefeuilles lijkt te zijn.

Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook

1 een olievat wordt gedefinieerd als 42 US gallons, dat is ongeveer 159 liter

2 Brent = ook bekend als Brent Crude, is een soort ruwe olie die wordt gebruikt als maatstaf voor olieprijzen

3 WTI = West Texas Intermediate, ook bekend als Texas Light Sweet, is een soort ruwe olie die wordt gebruikt als maatstaf voor olieprijzen

4 OPEC = Organization of the Petroleum Exporting Countries