Als u rente ontvangt op uw geld en dat op uw rekening laat staan, zal u over die rente opnieuw rente ontvangen. Dat komt door het effect dat rente op rente wordt genoemd. Dankzij deze samengestelde rente groeit uw vermogen. Het effect manifesteert zich steeds duidelijker na verloop van jaren. Eenmaal op kruissnelheid, brengt het een sneeuwbaleffect teweeg.

Hoewel we de term rente op rente vaak gebruiken, gaat het bij beleggen eigenlijk om rendement op rendement. In plaats van een interest zoals bij een spaarboekje, zit het potentiële rendement bij beleggen in de koersstijging van uw beleggingen, en ook in de mogelijke dividenden (winstuitkeringen) die u ontvangt. Als u die dividenden herbelegt, genereert u opnieuw een potentieel rendement hierop.

Genieten van het mogelijke rendement op rendement-effect kan door een eenmalige inschrijving op een belegging. Maar het kan ook gespreid over de tijd op vaste tijdstippen met kleinere bedragen. Dat heet periodiek beleggen. Niet iedereen kan het zich namelijk veroorloven om zomaar in één keer 10.000 euro voor 10 of 20 jaar vast te zetten in een belegging. Ook zo kunnen zij die in stapjes kleinere bedragen willen storten van het mogelijke rendement op rendement-effect genieten.

Albert Einstein noemde dit mechanisme het achtste wereldwonder. Wat hij daarmee bedoelde, wordt duidelijk als u er de cijfers bijneemt. In onderstaande simulatie belegt u eenmalig 10.000 euro in een fonds1 dat elk jaar 5% opbrengt2.

na 1 jaar na 5 jaar na 10 jaar na 15 jaar na 20 jaar
met effect van rendement op rendement € 10.500 € 12.762,82 € 16.288,95 € 20.789,28 € 26.532,98
zonder effect van rendement op rendement € 10.500 € 12.500 € 15.000 € 17.500 € 20.000

Periodiek beleggen bij Deutsche Bank kan door elke maand in een fonds (vanaf 100 euro) te storten zodat de markten ermee aan de slag kunnen gaan. In onderstaande simulatie zet u elke maand 100 euro opzij.

totaal belegd bedrag 5%
na 5 jaar € 6.000 € 6.809
na 10 jaar € 12.000 € 15.499
na 15 jaar € 18.000 € 26.590
na 20 jaar € 24.000 € 40.746

Tijd speelt in het voordeel van een langetermijnbelegger. De boodschap is dus: hoe vroeger u begint, hoe indrukwekkender het resultaat. Het kan de perfecte illustratie zijn van La Fontaines parabel van de schildpad (die meteen vertrekt) en de haas (die eerst niks doet en dan tracht te winnen met een spurtje). Een voorbeeld? In onderstaande simulatie zet u 20 jaar lang elke maand 250 euro opzij, versus 10 jaar lang elke maand 500 euro. Het potentieel rendement dat we gebruikt hebben voor de kapitalisatie is 5%. U zal vaststellen dat het loont om vroeger te beginnen beleggen, zelfs met lagere bedragen.

totaal belegd bedrag 5%
elke maand 250 euro € 60.000 na 20 jaar € 101.864
elke maand 500 euro € 60.000 na 10 jaar € 77.496

Samengevat?

  1. 1. Door het mechanisme van rendement op rendement zet u een sneeuwbaleffect in gang.
  2. 2. Ook met kleine bedragen is het effect groot.
  3. 3. Hoe vroeger u begint, hoe hoger het potentieel rendement op lange termijn.

Benieuwd wat samengestelde rente voor u betekent?

Maak uw simulatie

Lees ook

1 Het begrip ‘fonds’ slaat over het algemeen op een instelling voor collectieve belegging (ICB), die het statuut van een ICBE (UCITS) of van een AICB (niet-UCITS) kan hebben. Een ICB kan bestaan uit compartimenten. Fondsen zijn blootgesteld aan risico’s. Hun waarde kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat de beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren.

2 Dit voorbeeld berust op gesimuleerde, in het verleden behaalde resultaten van de MSCI World Net Total Return EUR Index. Het gemiddelde rendement van deze index bedroeg 5,33% over een periode van 20 jaar vanaf 1/1/1999. Indien rekening zou worden gehouden met provisies, vergoedingen en andere lasten of belastingen, zou dit een negatieve impact hebben op het rendement. Het voorbeeld wordt uitgedrukt in euro. Dit voorbeeld is niet representatief voor reële portefeuilles van cliënten bij Deutsche Bank. Rendementen uit het verleden vormen geen garantie, noch een betrouwbare indicator voor toekomstige potentiële rendementen.