Samengevat

  • Al 25 jaar bieden we onze cliënten de beste beleggingsproducten van de markt: de onze of die van andere spelers in de financiële sector.
  • Vandaag voegen we een grote naam toe aan ons aanbod: Rothschild & Co. Onze cliënten kunnen voortaan gebruikmaken van hun expertise inzake beleggingen.
  • Deze wil om enkel de beste beleggingsoplossingen aan te bieden – ook die van andere spelers in de financiële sector - heeft al 25 jaar zijn waarde bewezen.

Het fondsengamma1 dat Deutsche Bank aanbiedt, blijft groeien. De nieuwkomer is niet de eerste de beste. Het betreft het gerenommeerde Rothschild & Co, een huis waarvan de naam wellicht wel een belletje doet rinkelen ... als u vertrouwd bent met de geschiedenis van de Europese financiële wereld. Vooral niet te verwarren met de befaamde wijn met dezelfde naam!

De oplossingen behoren tot de beste van de markt

Om u de beste beleggingsoplossingen van de markt aan te bieden, stelt Deutsche Bank de producten van haar financiële partners ter beschikking aan haar cliënten. Het betreft banken of privébeheerders die onze experts zorgvuldig selecteren na een grondige analyse van hun beheersstijl. Dat noemen wij open architectuur (zie kader).

Beleggers die cliënt zijn bij Deutsche Bank hebben dus toegang tot fondsen van gerenommeerde huizen zoals Flossbach von Storch, Pictet, JP Morgan, Degroof Petercam, Blackrock, Fidelity, enz. In totaal kunt u via Deutsche Bank voortaan in meer dan 1.800 verschillende fondsen beleggen.

Een van de weinige banken met agentschappen om de fondsen van Rothschild & Co voor te stellen

Concreet is Deutsche Bank een van de weinige banken met agentschappen in België die een partnerschap heeft gesloten om de fondsen van Rothschild & Co Asset Management Europe te verdelen onder haar particuliere cliënten.

Zo kunt u voortaan beleggen in de fondsen van hun gamma, zijnde de op overtuiging gebaseerde fondsen die de kern vormen van de strategie van Rothschild & Co. Deze fondsen zijn voortaan dus in enkele kliks toegankelijk voor alle cliënten van Deutsche Bank, via uw Online Banking.

Grote expertise en “carte blanche”-strategie

Een partnerschap heeft slechts zin als elke partij er baat bij heeft. Met deze samenwerking staat Rothschild & Co weer een stap verder in de ontwikkeling van zijn aanbod en kan het zijn fondsen op grotere schaal verdelen. Maar hoe zit het voor de cliënten van Deutsche Bank?

De fondsen die door Rothschild & Co Asset Management Europe worden beheerd, en die dus voortaan beschikbaar zijn voor onze cliënten, openen voor dynamische beleggers (die bereid zijn om een zeker risico te nemen in hun portefeuille) de weg naar een zogenaamde “carte blanche”-beheersstijl.

Wat betekent deze term? De fondsbeheerders beschikken over een internationale actieradius, worden niet specifiek vergeleken met een referentie-index (benchmark) en hun beheersstijl is een mix van overtuiging, flexibiliteit en een strenge analyse. De fondsbeheerder geniet 100% vrijheid om een beleggingsstrategie te bepalen en hij zou zelfs kunnen beslissen om deze radicaal te veranderen als hij op de markt bijvoorbeeld sterke tegenwind verwacht. Met de “carte blanche”-beheersstijl kan de beheerder kiezen uit een ruim gamma aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties, valuta’s, afgeleide producten, enz. wereldwijd en in alle sectoren en beleggingsthema’s.

Dankzij deze vrijheid in hun keuze kunnen de beheerders van Rothschild & Co Asset Management Europe een echt overtuigend beheer lanceren dat een mix vormt van structurele thema's op lange termijn en conjuncturele beleggingsopportuniteiten.

Rothschild & Co: onze 31ste fondenspartner

Deutsche Bank was 25 jaar geleden de eerste bank in België die fondsen van andere financiële instellingen opnam in haar gamma. Vandaag verwelkomt Deutsche Bank haar 31ste partner aan boord. En wat voor een nieuwkomer! Het hoeft geen betoog dat Rothschild een naam is die nauw verbonden is met de bankgeschiedenis. In het begin van de 19e eeuw vestigden de vijf zonen van Mayer Amschel zich in het hart van de belangrijkste Europese financiële centra van die tijd om financiële instellingen op te richten. Rothschild & Co is vandaag een onafhankelijke groep, die al meer dan 200 jaar wordt gecontroleerd door familieaandeelhouders in het centrum van de wereldwijde financiële markten, waarvan de teams bestaan uit bijna 3.500 specialisten op het gebied van financiële dienstverlening in meer dan 40 landen. (bron Rothschild & Co).

De afdeling vermogensbeheer van de Rothschild & Co groep, Rothschild & Co Asset Management Europe, maakt deel uit van de beursgenoteerde groep Rothschild & Co en beheerde 21 miljard euro in 10 landen op 31/12/2018.

De voordelen van open architectuur voor onze cliënten

Open architectuur bestaat erin om naast de huisfondsen ook fondsen van tal van andere financiële instellingen aan te bieden. Deze wil om kwaliteitsbeleggingsfondsen aan te bieden – ook van onze concurrenten – bestaat al 25 jaar. Samen met de strikte selectie die erin bestaat om het op de markt beschikbare aanbod te filteren om enkel kwaliteitsfondsen met een hoge Morningstar2-rating over te houden en aan onze cliënten aan te bieden, heeft deze aanpak zijn nut al bewezen. Een concreet voorbeeld: momenteel heeft 94% van de fondsen in de portefeuilles van onze cliënten 3, 4 of 5 Morningstar-sterren.

Gemiddeld genereren ze jaarlijks bijna 3% extra rendement3 in vergelijking met fondsen in dezelfde categorie die slechts 1 of 2 Morningstar-sterren zouden hebben. Deze cijfers zijn vrij recent, aangezien de analyse uitgevoerd werd op 30 september 2018 en betrekking heeft op de afgelopen 5 jaar. We zien dus meteen de gunstige effecten van open architectuur in de portefeuille van de beleggers.

Geïnteresseerd in de Rothschild & Co-fondsen?

Ontdek de beschikbare fondsen in de selectie DB Best Advice
of
Bel uw persoonlijk adviseur of uw Private Banker. Bel 078 156 160 om een afspraak te maken.
of
Neem contact op met onze specialisten van Talk & Invest op het nummer 078 153 154.

Lees ook

1 De term "fonds" is de algemene naam voor Instellingen voor Collectieve Beleggingen (ICB’s). ICB’s zijn ofwel ICBE’s of AICB’s. Ze bestaan in de vorm van een beleggingsvennootschap (BEVEK) of een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF). Fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

2 Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar-rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestaties van een fonds in het verleden. Deze wordt maandelijks bijgewerkt. Het criterium bij de toekenning van sterren is gebaseerd op de risicoaangepaste prestatie. De geanalyseerde fondsen krijgen 1 tot 5 sterren, waarbij “5 sterren” de hoogste rating is. Meer info: http://www.morningstar.be/be/news/34914/de-morningstar-rating.aspx. Meer informatie over de ratings is ook beschikbaar bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.

3 Bron: Deutsche Bank. Details van de berekening: Er werden 3 fondscategorieën (obligaties, gemengde, aandelen) uit het Morningstar-universum, waarvoor we de langste monitoring in de tijd hadden, in overweging genomen. Deze fondsen waren beschikbaar voor verkoop in België. Voor de obligatiefondsen hebben we onze analyse toegespitst op de categorieën Fixed Income in EUR en USD (dat wil zeggen obligatiefondsen in euro en Amerikaanse dollar, met uitzondering van High Yield), voor de gemengde fondsen op de defensieve, neutrale en flexibele fondsen in EUR, belegd in wereldwijde activa en voor de aandelenfondsen hebben we gekozen voor de Europese, Amerikaanse en wereldwijde Large Cap-categorieën. Voor al deze fondscategorieën hebben we het gemiddelde van de prestaties berekend (zoals geleverd door Morningstar) in EUR van de genoteerde fondsen met 3/4/5 Morningstar-sterren enerzijds, en die met slechts 1 of 2 Morningstar-sterren anderzijds. Dit over een periode van 5 jaar tot eind september