Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • Steeds meer beleggers kiezen voor duurzame beleggingen.
  • Velen denken echter dat duurzame beleggingen minder renderen dan gewone beleggingen – een vooroordeel dat door de realiteit wordt ontkracht.

Duurzaam beleggen wordt steeds belangrijker. In 2016 werd er voor 22.890 miljard dollar aan beleggingen beheerd op basis van duurzame criteria, liefst 73% meer dan in 20121. Die grote omvang betekent dat hun invloed steeds groter wordt op hoe bedrijven met samenleving en milieu omgaan.

Waarom zijn duurzame beleggingen steeds meer in trek?

  • Een nieuwe generatie beleggers vuurt de toenemende vraag aan. Ze eisen meer transparantie van de ondernemingen waarin hun geld wordt belegd. En willen dat hun beleggingen hun persoonlijke sociale of ecologische visie weerspiegelen.
  • Ook de overheid ligt mee aan de basis van het groeiende succes. Onder meer het klimaatakkoord van Parijs en de ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties leiden bijvoorbeeld tot meer investeringen in hernieuwbare energie.
  • Ook voor fondsenbeheerders zelf worden niet-financiële aspecten belangrijker2. Vroeger keek men vooral naar de coupon van een obligatie, het dividend van een aandeel, de groeivooruitzichten, enz. Vandaag kijkt men ook naar hoe bedrijven omgaan met het milieu, hun werknemers, de overheid en de samenleving. Door de toegenomen niet-financiële rapportering beschikken beleggers ook over meer info om duurzaam te beleggen. Bedrijven die goed scoren op niet-financiële aspecten kunnen in staat zijn om beter te presteren. Zo zullen tevreden werknemers productiever zijn, en zal een investering in betere energie-efficiëntie de onderhoudskosten van een gebouwenpark doen dalen.

Wat met het rendement?

Veel beleggers veronderstellen dat duurzame beleggingen minder opbrengen. De realiteit ontkracht dit. Dat blijkt uit een studie van MSCI3, een leverancier van bedrijfsdata en aandelenindices. Een beleggingsstrategie die de voorkeur gaf aan bedrijven met een hoge ESG-score – de zogenaamde ‘best-in-class’ strategie – deed het in de studieperiode van 8 jaar beter dan de brede aandelenindex. De studie van MSCI toonde aan dat kiezen voor een ESG-strategie niet noodzakelijk leidt tot minder goede prestaties. Met andere woorden, een keuze voor duurzaam beheerde fondsen gaat niet ten koste van het rendement. Bovendien leveren ze tegelijkertijd een positieve bijdrage aan de samenleving en het milieu.

Wat is duurzaamheid nu eigenlijk?

Duurzaam beleggen is een breed begrip. Voor sommigen beperkt het zich tot het ecologische aspect, voor anderen tot het sociale. Deutsche Bank kijkt naar het totaalpakket op basis van de beleggingspolitiek (van fondsen), dat het best gedefinieerd wordt door ESG. Dat letterwoord is een verzameling van criteria op het vlak van milieu (Environmental), samenleving (Social) en deugdelijk bestuur (Governance), die een grote impact kan hebben op het langetermijnsucces van een onderneming. Bedrijven die goed scoren op deze factoren worden verwacht op lange termijn beter te presteren – en minder risicovol te zijn – dan bedrijven die van deze factoren geen prioriteit maken.

Hoe kunnen particuliere beleggers een graantje meepikken van deze structurele groei? De Private Bankers en beheerders van Deutsche Bank helpen hun cliënten daarbij. Aan de hand van de aanbevelingen van de strategen van de bank, die hun overtuigingen baseren op analyses door de experts van Deutsche Bank op het terrein in een zeventigtal financiële centra wereldwijd, kunnen zij de juiste beslissingen nemen en ervoor zorgen dat de portefeuilles van hun cliënten ten volle meegenieten van de ongeziene opmars van duurzame beleggingen.

Wilt u graag kennismaken?

Ontdek onze beheersoplossing en laat uw gegevens achter. Een van onze Private Bankers neemt dan spoedig en in alle discretie contact met u op.

Laten we kennismaken

Lees ook

1GSIA (2016), ‘Global Sustainable Investment Review 2016’, Global Sustainable Investment Alliance. Beschikbaar op: gsi-alliance.org
2Gregory Elders, Shaheen Contractor and Morgan Tarrant (2018), ‘Sustainable investing grows on pensions, millennials’, Bloomberg Intelligence. Beschikbaar op: bloomberg.com
3Giese G. (2017), ‘Has ESG affected Stock Performance?’, MSCI. Beschikbaar op: msci.com