Onze zes thema's voor 2020 gaan dieper in op de economische en beleidsontwikkelingen en de waarschijnlijke gevolgen ervan voor uw beleggingen.
Onderaan dit artikel vindt u een link naar onze uitgebreide publicatie ‘Outlook 2020’ waarin de verschillende thema’s en onze macro-economische en financiële marktenvooruitzichten met grafieken geïllustreerd worden.

Samengevat

  • We zijn aan het einde gekomen van een tumultueus decennium voor de wereldeconomie en -markten.
  • Het monetaire beleid van de centrale banken heeft een prominente plaats ingenomen in de aanpak van de wereldwijde financiële crisis.
  • Naderen we het einde van deze monetaire magie? Wat betekent dat voor de verschillende activaklassen en voor u als belegger?
1

Veranderende beleidsmaatregelen vragen om een voorzichtige reactie.

Naarmate de wereldwijde economische groei vertraagt, zal het besef groeien dat het monetair beleid alleen niet de oplossing is. Maar beleidsverandering zal tijd kosten. Een degelijke strategische assetallocatie is de beste aanpak.

2

Leven in een wereld van lage rendementen.

Aangezien de centrale banken hun soepele monetaire beleid verderzetten, is het onwaarschijnlijk dat de rendementen zullen stijgen. Daarom moet u nadenken of u obligaties met negatief restrendement wel in uw portefeuille wilt behouden.

3

Nieuwe inkomstenbronnen vinden.

Naast de Amerikaanse Treasuries zijn er nog enkele interessante obligaties in de ontwikkelde markten. Maar houd zeker een open geest over andere mogelijke bronnen van rendement - kijk bijvoorbeeld naar de obligaties in opkomende markten.

4

Breng uw stijl in balans.

Voor aandelen zien we ruimte voor een verdere bescheiden winst, maar dit zal wel gepaard gaan met een zekere volatiliteit. Op gebied van stijl, zou de premie van ’groei’-aandelen t.o.v. ’waarde’-aandelen wel een top bereikt kunnen hebben. Daardoor biedt deze laatste groep opnieuw opportuniteiten. Dividenden zullen een essentiële bijdrage leveren in het totale verwachte rendement.

5

Politiek belangrijker dan monetair beleid.

Voor munten kan 2020 een jaar worden waarin politieke ontwikkelingen belangrijker zijn dan fundamentele ontwikkelingen. De sterkte van de USD kan een piek bereiken, maar we verwachten ook geen sterke daling. Op geopolitiek vlak zal de olie geen langdurige hoge toppen scheren en zijn er wel nog steeds argumenten voor goud.

6

Tech en duurzaamheid.

We lanceren twee nieuwe langetermijnthema’s :

  • De komst van 5G zorgt voor een bredere inzetbaarheid van snellere communicatie voor de industrie en ’big data’.
  • Grondstoffenbeheer richt zich op afvalbeheer en recyclage, als onderdeel van de behoefte aan een zorgvuldig beheer, gebruik en behoud van schaarse hulpbronnen.

Wij wensen u veel leesplezier en een succesvol nieuw beleggingsjaar.

In 2020 zal de expertise van onze adviseurs meer dan ooit het verschil maken. Is uw portefeuille klaar voor de toekomst ?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160.

Lees ook