De jaren dat u voltijds op de schoolbanken doorbracht, liggen wellicht al een poos achter u. Niemand twijfelt er aan dat uw rapporten niets dan lof over u zwaaiden. Maar scoort u vandaag ook een 10 op 10 op uw financieel rapport?

1

Een gezonde spaarbuffer

U houdt best een spaarbuffer aan om in uw dagelijkse uitgaven te voorzien én om onverwachte kosten aan te kunnen. Een gemiddelde spaarbuffer bestaat best uit 3 tot 6 netto maandlonen. Uiteraard zal de ideale spaarbuffer heel sterk verschillen van persoon tot persoon en van gezin tot gezin. Bent u alleenstaand of niet? Heeft u (studerende) kinderen of niet? Huurt u een woning of heeft u een huis? Bent u 37 of 97 jaar? Maar ook uw gemoedsrust telt: sommigen slapen op beide oren met 1 maandloon spaarreserve, anderen pas bij een spaarbuffer van 10 maandlonen.

2

Bent u (al voorbereid) op uw pensioen?

In België ligt de wettelijke pensioenleeftijd vandaag op 65 jaar. Volgens de jongste cijfers van de OESO1 stopt de gemiddelde Belgische man momenteel echter al op 61,3 jaar met werken, de gemiddelde Belgische vrouw op 59,7 jaar.

Het wettelijk pensioen volstaat voor de meeste Belgen niet om hetzelfde niveau van comfort aan te houden. Dat betekent dat u vóór uw pensioen best 1, 2 of 3 appelbomen voor de dorst plant:

  • Via een aanvullend of extralegaal pensioen (groepsverzekering) waarop u mogelijk via uw werkgever ingeschreven bent, of waarop u als zelfstandige kunt inschrijven.
  • Via individueel pensioensparen waarmee u een kapitaal voor uw pensioen opbouwt én tegelijk profiteert van belastingvoordelen.
  • Via individueel beleggen zonder belastingvoordeel.

Bent u al met pensioen? Dan kan het interessant zijn om te kiezen voor beleggingen die ernaar streven om een regelmatig inkomen uit te keren onder de vorm van dividenden en coupons.

Op basis van uw wensen en uw Financial ID helpen onze adviseurs u graag wegwijs in mogelijke oplossingen voor of tijdens uw pensioen.

3

Een up-to-date Financial ID

Aan de hand van de informatie die u in uw Financial ID invulde, krijgen onze specialisten een duidelijk beeld van u als belegger en/of spaarder. Enkel nadat uw beleggersprofiel - waarin uw kennis en ervaring rond beleggen, uw beleggingsdoelstellingen, financiële situatie en risicobereidheid bewaard wordt - vervolledigd is, kan Deutsche Bank u passend advies geven en financiële producten voorstellen.

Uw Financial ID is met andere woorden steeds het vertrekpunt indien u wenst te beleggen. Daarom is het noodzakelijk dat dit correct en volledig is. Met pensioen gaan, kinderen die zelf een gezin stichten, een erfenis die in uw handen komt … er zijn heel wat gebeurtenissen die niet alleen een impact hebben op uw persoonlijk leven, maar ook op uw financiële situatie en beleggingsdoelstellingen. Daarom doet u er goed aan om regelmatig uw Financial ID te herbekijken en zo nodig aan te passen.

Tip: Uw Financial ID invullen, raadplegen of aanpassen kan heel eenvoudig: log in bij Online Banking, kies de optie ‘Mijn Profiel’ (rechtsboven, naast uw naam) en klik op ‘Mijn Financial ID definiëren’.

4

Een portefeuille in balans met uw objectieven

Beleggen doet u op lange termijn. Maar dat betekent niet dat uw portefeuille 10 jaar in winterslaap hoeft. Markten evolueren, economieën groeien en krimpen, beleggingsthema’s komen en gaan, ratings van producten veranderen, enzovoort.

Ook uw leven staat niet stil: uw gezinssituatie kan veranderen, uw plannen en dromen kunnen wijzigen, uw prioriteiten kunnen elders gaan liggen … Daarom is het goed om uw beleggersprofiel en portefeuille regelmatig door te lichten en zo nodig bij te sturen.

5

Een portefeuille die bijdraagt aan een duurzame wereld

Steeds meer mensen beleggen duurzaam. Begin 2018 werden maar liefst 30.700 miljard dollar aan beleggingen beheerd op basis van duurzame criteria; een stijging met 34% in 2 jaar 2.

Vroeger keek men vooral naar de financiële aspecten: de coupon van een obligatie, het dividend van een aandeel, de groeivooruitzichten, enzovoort. Vandaag kijkt men ook naar hoe bedrijven omgaan met het milieu, hun werknemers en de samenleving.

Bedrijven die goed scoren op deze niet-financiële aspecten kunnen in staat zijn om beter te presteren. Zo zullen tevreden werknemers productiever zijn. Bedrijven die netjes belastingen betalen lopen minder kans op reputatieschade en torenhoge boetes. En ondernemingen die bijvoorbeeld innoveren met minder verpakking kunnen dan weer op meer bijval van consumenten rekenen.

Ook duurzaam beleggen? Bij Deutsche Bank kunt u kiezen uit 80 duurzame fondsen.

6

Tijd voor kwali-tijd

Als particuliere belegger heeft u heel wat huiswerk te doen als u zelf uw beleggingen opvolgt. Voor grotere vermogens kan het daarom een grote meerwaarde zijn om het beheer van (een deel van) uw portefeuille uit te besteden aan een beleggingsexpert.

Samen met uw adviseur bepaalt u de grote lijnen. In functie van uw kennis en ervaring, financiële situatie, beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid wordt een passende strategie bepaald. Een team van beleggingsexperts zorgt vervolgens voor de dagelijkse opvolging van uw beleggingen. Zo kunt u rustig de tijd nemen voor wat u belangrijk vindt.

Tip: U kunt uiteraard 24/7 de prestaties uw beleggingen opvolgen en wordt regelmatig uitgenodigd om uw portefeuille te bespreken. Uw beleggingen op die manier laten beheren kan vanaf 100.000 euro.

7

Zijn de kosten onder controle?

Wat bent u met een interessant rendement als er extra kosten aangerekend worden voor financiële producten? Belegt u in aandelen, obligaties en/of fondsen, dan vermijdt u bij Deutsche Bank een pak overbodige kosten.

Om uw effectenrekening te openen en te beheren, betaalt u bij ons 0 euro. Bovendien behoren onze transactiekosten tot de laagste van de markt, en bedragen de instapkosten op beleggingsfondsen slechts 1% (0% uitstapkosten).

Belegt u bij andere banken? Dan kunt u bij Deutsche Bank jaarlijks honderden euro’s besparen, afhankelijk van uw kapitaal en het aantal uitgevoerde transacties.

Maak zelf de vergelijking

8

Helemaal mee. Ook online?

Omdat gemoedsrust belangrijk is, brengen we u graag op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen die een impact kunnen hebben op uw beleggingen. Dat kan telefonisch, maar ook online:

  • Via uw Online Portfolio Manager in Online Banking heeft u 24/7 zicht op uw portefeuille en de evolutie ervan, tot in de kleinste details (van dividendgeschiedenis tot prognoses van uw cashflows). Indien uw portefeuille uw aandacht vergt, krijgt u een bericht of alert. Dat kan gebeuren als de rating voor het product verandert, als een belegging niet meer beantwoordt aan uw risicoprofiel, enzovoort.
  • Via de My Bank-app kunt u overal de performantie van uw beleggingen opvolgen zonder een laptop of desktop in de buurt te hebben. Daarnaast kunt u uiteraard de meeste courante bankverrichtingen op de My Bank-app uitvoeren.
9

Jong geleerd is oud gedaan

Een potentieel mooie financiële reserve aanleggen om uw kind(eren) straks een extra voorsprong te geven? Dan kan beleggen via een periodiek beleggingsplan een optie zijn. Daarmee tracht u de risico’s te beperken (u kunt door periodiek te beleggen, vermijden dat u op het foute moment instapt) én tegelijk een aantrekkelijk rendement te realiseren. Beleggen in fondsen is weliswaar niet zonder risico3.

DB Investment Plan is zo’n oplossing. Daarmee belegt u regelmatig en spreidt u uw beleggingen periodiek in de tijd. Als u spaart voor een jong kind heeft u een beleggingshorizon van minstens 10-15 jaar voor ogen. Dat is vaak lang genoeg om eventuele crisissen uit te zweten. Als u regelmatig belegt, vermijdt u bovendien dat een verkeerd instapmoment jarenlang een nefaste impact heeft op uw rendement.

10

Heeft u een successieplan?

De periode na uw overlijden plannen: er zijn leukere dingen in het leven. Maar door vandaag al aan successieplanning te doen, zorgt u ervoor dat uw vermogen later op een vlotte, veilige en fiscaalvriendelijke manier wordt overgedragen aan uw partner, (klein)kinderen en/of andere begunstigden. Niet alleen ‘wat’ en ‘hoeveel’ u overlaat is bij successieplanning belangrijk. Het is ook cruciaal dat uw middelen tijdens uw leven goed beschermd blijven.

Ter introductie schreven onze experts u enkele uitgediepte themadossiers. Die handelen onder meer over testamenten, de mogelijkheden van de generatiesprong, schenkingen en het beschermen van het vermogen tussen echtgenoten.

Bent u een DB Personal-cliënt? Dan maakt uw adviseur graag tijd om u informatie op maat te geven over uw successievraagstukken.

Bent u Private Banking-cliënt? Afhankelijk van uw persoonlijke situatie omringt uw Private Banker u graag met een team van experten. Samen met u bekijken ze de mogelijkheden voor uw vermogensoverdracht. Of om uw erfenis zo te organiseren dat de successierechten beperkt blijven.

Ook slagen met hoge onderscheiding?

Onze adviseurs helpen u graag de gepaste oplossingen te vinden

- Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

- Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook

1 Bron: https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2017_pension_glance-2017-en#page1

2 Bron: http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2019/03/GSIR_Review2018.3.28.pdf

3 Het begrip ‘fonds’ wordt over het algemeen gebruikt voor een instelling voor collectieve belegging (ICB), die het statuut van een ICBE (UCITS) of van een AICB (niet-UCITS) kan hebben. Een ICB kan bestaan uit compartimenten. Fondsen zijn blootgesteld aan risico’s. Hun waarde kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat de beleggers het bedrag van hun belegging niet kunnen recupereren.