Samengevat

  • Naast financiële criteria hechten veel beleggers ook steeds meer belang aan ‘extra-financiële’ criteria.
  • In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kunt u uw geld verantwoord beleggen én een aantrekkelijk rendement verwachten.
  • Ontdek de vijf favoriete duurzame fondsen van onze specialisten binnen een uitgebreid aanbod.

Duurzaam beleggen of ESG-beleggen – wat staat voor environmental, social & governance – richt zich op ondernemingen die hoog scoren voor criteria als klimaat, sociale rechtvaardigheid en goed bestuur. Dit type beleggingen heeft de laatste tijd sterk aan populariteit gewonnen1. Regelgevende initiatieven om duurzame ontwikkeling te bevorderen, in het bijzonder de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, hebben veel professionele beheerders ertoe aangezet de ESG-benadering op te nemen in hun beleggingsstrategieën.

De groeiende interesse voor dit soort beleggingen is ook te verklaren door het toenemende bewustzijn rond de klimaatproblematiek, de bescherming van het milieu en het respect voor mensenrechten en sociale rechten. Veel beleggers kijken vandaag niet meer uitsluitend naar financiële criteria (kwartaalresultaten, dividenden, enz.), maar hechten bij hun beleggingsbeslissingen ook steeds meer belang aan ‘extra-financiële’ criteria. Dat is zeker het geval voor de nieuwe generatie van beleggers. Zij wensen dat hun beleggingen hun persoonlijke ecologische en maatschappelijke visie beter weerspiegelen en besteden bijzondere aandacht aan de impact van hun beleggingen in deze domeinen.

Duurzaam beleggen zonder aan rendement in te leveren

Goed nieuws is dat, in tegenstelling tot hardnekkige vooroordelen, beleggen in duurzame fondsen2 niet noodzakelijk hetzelfde betekent als inleveren op rendement. Er zijn ondertussen voldoende gegevens beschikbaar die bevestigen dat de financiële prestaties van fondsen die beleggen in ondernemingen met een hoge ESG-score in de meeste gevallen niet moeten onderdoen voor die van vergelijkbare klassieke fondsen. Dit geeft dus aan dat we niet alleen onze dagelijkse gewoonten kunnen aanpassen om bij te dragen aan een duurzamere toekomst, maar dat we ook ons geld op een verantwoordelijke manier kunnen beleggen. Met die benadering kunnen we immers best wel aantrekkelijke rendementen verwachten3.

80 duurzame fondsen beschikbaar bij Deutsche Bank

Nog goed nieuws is dat Deutsche Bank als onpartijdig verdeler van fondsen meer dan 80 duurzame fondsen aanbiedt die binnen het uitgebreide aanbod gemakkelijk herkenbaar zijn. Bovendien worden vijf van deze fondsen op basis van strenge duurzaamheidscriteria geselecteerd en opgenomen in de Best Advice-lijst4.

Wenst u meer te weten over onze benadering van duurzaam beleggen en hoe wij dergelijke fondsen selecteren?

Ontdek onze oplossingen

Lees ook

1 Volgens het laatste verslag van de Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) vertegenwoordigden duurzame beleggingen begin 2018 wereldwijd 30.700 miljard dollar aan activa onder beheer. Dat bedrag was in 2 jaar tijd met 34% aangegroeid. Europa stond bovenaan in het klassement van de duurzame beleggingen met het equivalent van 14.100 miljard dollar aan activa onder beheer, wat bijna de helft van het totaal van de activa onder beheer in de regio is. Bron: “Global Sustainable Investment Review 2018”, Global Sustainable Investment Alliance.

2 De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

3 Bronnen: ESG and Financial Performance: Aggregated evidence from more than 2.000 Empirical Studies, Friede,G., Busch, T. & Bassen, A., Journal of Sustainable Finance & Investment, 2015. Giese G. (2017), ‘Has ESG affected Stock Performance?’, MSCI. Beschikbaar op: msci.com

4 Zie https://www.deutschebank.be/nl/oplossingen/fondsen/duurzame-fondsen.html