Samengevat

  • De rentecurve van de Amerikaanse schatkistcertificaten was kortstondig omgekeerd: de rente op 10 jaar daalde onder de rente op 2 jaar.
  • De wereldwijde aandelenmarkten zetten hun chaotisch parcours voort, terwijl de obligatierendementen dalen als gevolg van de toegenomen recessievrees in de Verenigde Staten.
  • Wij verwachten een grotere volatiliteit op de financiële markten omdat beleggers een extra economische vertraging in de koersen opnemen.

1. Wat is er gebeurd?

Kort na de bevestiging van de inkrimping van de Duitse economie in het tweede kwartaal van 2019 werd de rentecurve in de Verenigde Staten kortstondig negatief, met een rente op 10 jaar die voor het eerst sinds juni 2007 onder het niveau van de rente op 2 jaar voor het Amerikaanse schatkistpapier daalde.

Aangezien de Amerikaanse rentecurve sinds de naoorlogse periode omkeerde voor elke recessie (met slechts één vals alarm in het midden van de jaren zestig), is het begrijpelijk dat dit signaal de beleggers zorgen baart. Veel beleggers associëren een omkering van de Amerikaanse rentecurve met een dreigende recessie en met de start van dalende aandelenmarkten (‘bear market’).

Hoewel de voorspellende waarde van de Amerikaanse rentecurve niet onderschat mag worden, zal het de beleggers misschien verbazen dat de economie en de aandelenmarkten nog een kleine marge hebben alvorens dit punt bereikt wordt.

De geschiedenis leert ons zelfs dat het na een omkering van de rentecurve (m.a.w. de rente op 10 jaar die onder de rente op 2 jaar daalt) gemiddeld ongeveer 22 maanden duurt vooraleer de Amerikaanse economie in een recessie terechtkomt. Daarnaast duurt het gemiddeld bijna 18 maanden voordat de aandelenmarkten beginnen te dalen. De gemiddelde prestatie van de S&P 500-index bleef zelfs positief en dichtbij +10% na dit omkeringssignaal.

2. Hoe hebben de financiële markten gereageerd?

De omkering van de Amerikaanse rentecurve heeft de zenuwen van beleggers op de proef gesteld.

  • De aandelenmarkten doken naar beneden, waarbij de S&P 500-index midden augustus de op een na slechtste beursdag van het jaar beleefde. De belangrijkste beurzen hebben zich sindsdien hersteld dankzij de bemoedigende cijfers van de detailhandel in de VS en de hoop op fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen. De maandelijkse balans blijft echter negatief.
  • De hernieuwde risico-aversie heeft de obligatiemarkten grotendeels in de kaart gespeeld. In de Verenigde Staten is een van de opvallendste feiten het nieuwe historische dieptepunt van de 30-jarige rente op schatkistpapier van minder dan 2%. In de eurozone heeft de 10-jarige Duitse Bund de grenzen verlegd door voor het eerst onder de -0,70% (!) te dalen, waarmee ze de andere rentevoeten voor staatsobligaties in haar kielzog heeft meegezogen.
  • Goud heeft haar status als veilige haven bevestigd en heeft van de onrust op de markt geprofiteerd om te klimmen naar een niveau dat sinds 2013 niet meer is gezien. Op de valutamarkt ten slotte bleef de Amerikaanse dollar sterk ten opzichte van de euro en benaderde de munt zelfs het beste niveau van het jaar.

3. Welke lessen kunnen beleggers hieruit trekken?

In werkelijkheid is de directe vraag ‘Staat een recessie voor de deur?’ misschien te simplistisch. Niet alleen het niveau van de rentevoeten of de termijnpremies op de obligatiemarkt moeten in aanmerking worden genomen om de situatie volledig te kunnen beoordelen, maar ook het niveau van het bbp en andere belangrijke economische indicatoren.

De Amerikaanse consumenten blijven veerkrachtig –zie detailhandelsverkopen in juli– terwijl de productieactiviteit en bedrijfsinvesteringen afnemen. Hoewel de belangrijkste economische indicatoren verzwakken, is er bovendien nog steeds geen sprake van een verdere verslechtering in sectoren zoals nieuwe orders voor de industrie, aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen of bouwvergunningen. Tot slot heeft de zorgwekkende ontwikkeling van de Amerikaanse rentecurve een bijkomende rechtvaardiging gegeven aan de preventieve renteverlaging door de Fed eind juli.

Ons basisscenario blijft dat we nog steeds geen recessie verwachten in de Verenigde Staten. Een negatieve rentecurve mag echter niet worden genegeerd, aangezien een dergelijke configuratie, indien ze aanhoudt, een negatieve invloed kan hebben op de psychologie van beleggers.

Door de aanhoudende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China, een wereldeconomie die steeds meer scheuren in haar pantser vertoont en onzekerheid over de volgende stappen die de Fed kan nemen, kunnen we wellicht een aanhoudende volatiliteit op de markten verwachten.

In dit verband raden wij nog steeds aan om de markten voorzichtig te benaderen, de risico's opnieuw te evalueren en de samenstelling van de beleggingsportefeuilles te herzien. Naast een meer defensieve positionering moeten beleggers ook aandacht blijven besteden aan de liquiditeitsbehoeften op korte termijn en de respectievelijke beleggingshorizon voor hun portefeuilles.

Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook