Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • De Nederlandse economie heeft een ijzersterke gezondheid. De AEX, de belangrijkste index van de beurs van Amsterdam, is conjunctuurgevoelig en profiteert er dus mee van.
  • Zo onderscheiden de zwaargewichten van de AEX zich sinds het begin van het jaar. De AEX-index is in de eerste 4 maanden van 2019 met meer dan 17% gestegen.
  • Vandaag lijken de Nederlandse aandelen niet duur ten opzichte van hun historische waarderingen. Erin beleggen houdt uiteraard bepaalde risico’s in, met name door de blootstelling van Nederland aan de brexit.

Bij het schrijven van dit artikel vertoont Nederland een schitterende economische gezondheid, wat weerspiegeld wordt in de beursprestaties van de Nederlandse vennootschappen. In de eerste vier maanden van 2019 is de AEX-index – die de 25 grootste kapitalisaties van de beurs van Amsterdam bevat – met meer dan 17% gestegen.

Dat is geen toeval. Voor de Nederlandse economie ziet de situatie er momenteel erg veelbelovend uit. De economische groei bereikte vorig jaar 2,7%, bijna het dubbele van de groei van het BBP (bruto binnenlands product) van België1. De werkloosheidsgraad is zelfs gedaald tot 3,4%, het laagste niveau sinds 2003, zo blijkt uit de cijfers van het Nederlandse centraal bureau voor de statistiek.

Dankzij deze gunstige conjunctuur kan ook de staat vrij mooie resultaten voorleggen. De laatste vier jaar is de staatsschuld gedaald van 67,9% van het BBP in 2014 naar 52,4% van het BBP vorig jaar. De staat behaalde zelfs een comfortabel begrotingsoverschot van 11 miljard euro. Deze begrotingscontrole is geruststellend voor de bedrijfswereld: bij een conjuncturele terugval kan de overheid putten uit haar reserves om de economie te ondersteunen.

Een heel goed begin van het jaar

Bedrijven halen ook veel van hun inkomsten uit export. Aangezien er dit jaar op wereldvlak nog sprake zal zijn van economische groei, zijn de beleggers logischerwijze de beurskoersen van beursgenoteerde bedrijven blijven ondersteunen.

Sinds begin dit jaar kon AEX rekenen op mooie prestaties van zijn zwaargewichten, met name de energiegroep Royal Dutch Shell (+ 11,01%), consumptiegoederenreus Unilever (+ 13,79%) en vooral de technologiegroep ASML Holding (+ 35,27%), drie waarden die meer dan 40% van de weging van de index uitmaken.2

Deze index is geknipt om voordeel te halen uit de economische groei. Hij bestaat ook uit bedrijven die gevoelig zijn voor de conjunctuurcycli, zoals staalfabrikant ArcelorMittal en chemiespecialisten DSM en Akzo Nobel, onder andere. Maar hij bevat ook enkele waarden met een defensiever profiel, zoals distributiegroep Ahold Delhaize, die nog steeds hoog staat aangeschreven bij Belgische beleggers, of brouwerijgroep Heineken, wereldwijd nummer twee na AB InBev.

Goedkope aandelen

De aandelen van de AEX lijken niet duur ten opzichte van hun historische waarderingen. Begin mei vertegenwoordigden hun beurskoersen ongeveer vijftien keer hun geraamde winst terwijl deze ratio tussen 2012 en 2017 hoger was.

Beleggen in deze index houdt uiteraard een zeker risico in. Door zijn dynamisch profiel is de AEX blootgesteld aan een eventuele koerswijziging van de wereldeconomie.

Verwacht wordt dat de economische groei van Nederland dit jaar en in 2020 zal vertragen tot ongeveer 1,7%, volgens de prognoses van de Europese Commissie3. Maar het grootste risico voor de Nederlandse economie is de onzekerheid rond de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Een ongeordende brexit zou hen 1 tot 2 % groei kunnen kosten. Groot-Brittannië is de derde grootste handelspartner van Nederland, na Duitsland en België.4 Omgekeerd, als de brexit zonder problemen verloopt, zou de Nederlandse economie wel eens als winnaar uit de bus kunnen komen, net als haar beursmarkt.

Wilt u voordeel halen uit de prognoses gekoppeld aan de AEX-index?

Ontdek onze oplossing

Lees ook

1. Bron: https://www.lecho.be/economie-politique/europe/economie/les-pays-bas-affichent-une-sante-economique-insolente/10111855.html
2. Bron: Bloomberg, cijfers van 30/04/2019
3. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_winter_07_02_19_nl_en.pdf
4. Bron: https://longreads.cbs.nl/trends18/economie/cijfers/internationale_handel