Samengevat

  • Sinds begin 2019 hebben de markten de verliezen van 2018 een groot stuk uitgewist, of zelfs winst opgetekend, zoals in de VS.
  • We bevinden ons in een laatcyclische economische fase die dit jaar in het teken zal blijven staan van meer volatiliteit.
  • Die volatiliteit is niet noodzakelijk iets negatiefs: het biedt ook kansen om de kwaliteit van uw portefeuille te verhogen.

Volatiliteit wordt vaak beschouwd als een risicofactor, maar als belegger kan het ook een waaier aan kansen bieden. Bij dalingen kunt u beleggingen waarin u sterk gelooft oppikken. Andere beleggingen waarin u op langere termijn minder vertrouwen hebt, kunt u bij koersopstoten uit de portefeuille halen. Welke keuzes u ook maakt: we raden aan om zeker het hoofd koel te houden en u niet te laten meeslepen door emoties.

Teleurstellend 2018

De beurzen namen dit jaar een vliegende start na een teleurstellend 2018. Teleurstellend omdat de aandelenmarkten zich volledig loskoppelden van de economische realiteit. De beurzen zakten, ondanks het feit dat de economische groei en de bedrijfswinstgroei piekten. Ook het beleid van de centrale banken bleef relatief ondersteunend voor de markten.

Die positieve factoren namen de vrees voor een groeivertraging niet weg bij beleggers. Het aanslepende handelsconflict en de onzekerheid rond de brexit voedden die vrees.

Vooral in december werd nog eens duidelijk dat beleggers emoties vaak zwaarder laten doorwegen dan rationele elementen.

Marktenrally

Het herstel bleef niet lang op zich wachten. Tijdens de eindejaarsperiode werden beleggers zich bewust van de aantrekkelijke waarderingen. Sindsdien werd een groot deel van het verlies van 2018 goedgemaakt of zelfs overtroffen, zoals in de VS. De positief evoluerende handelsgesprekken tussen China en de VS en de bocht van 180 graden die de Federal Reserve maakte, hebben veel invloed gehad op het herstel. Na de recente spurt is een fase van consolidatie, een pauze in de opwaartse beweging, niet uitgesloten.

We behouden onze constructieve visie op de markten. De economische groei is gedaald, maar er is geen sprake van een recessie. Ook de bedrijfswinstgroei zou nog altijd positief moeten blijven, zij het aan een lager niveau dan voordien. In een dergelijke omgeving zijn positieve beleggingsrendementen nog altijd mogelijk.

Aandelen: voorkeur voor VS en Azië

Beleggers in aandelen mogen zich in 2019 aan bescheiden prestaties verwachten. De economische groei, de bedrijfswinstgroei en de centrale banken blijven ondersteunende factoren voor de aandelenmarkten. Ook de gezonde balansen van de bedrijven spelen in het voordeel van aandelen. Die maken het mogelijk om eigen aandelen in te kopen en ze vergemakkelijken fusies en overnames. Beide ondersteunen de aandelenkoersen.

Binnen de ontwikkelde markten gaat onze voorkeur uit naar de Verenigde Staten. De groeivertraging is er veel kleiner dan in Europa. En de bedrijven hebben er een betere reputatie op het vlak van het inlossen van de verwachtingen.

Europese aandelen zijn goedkoper, maar er wegen meer onzekerheden op de koersen. Het handelsconflict weegt zwaarder op de Europese economie, net als de interne politieke onzekerheden (brexit, Italië).

De groeilanden hebben nog enkele sterke punten, zoals de nog altijd relatief stevige internationale economische groei en de aantrekkelijke waarderingen. De waardestijging van de Amerikaanse dollar maakte Amerikaanse beleggingen aantrekkelijker in vergelijking met risicovollere beleggingen in de groeilanden. Maar die is grotendeels voorbij. Net als in Europa weegt het handelsconflict wel op de groeilanden. Bij de groeilanden gaat onze voorkeur naar Azië boven Latijns-Amerika. De technologiesector weegt zwaarder in de Aziatische beursindices (in Latijns-Amerika domineren grondstoffen) en de waarderingen zijn relatief aantrekkelijker. De Aziatische landen zijn ook betere hervormers, terwijl zwaargewicht China zijn groeivertraging onder controle lijkt te hebben.

Obligaties: voorkeur voor obligaties in dollar

Voor beleggers in obligaties in euro is er weinig tot geen rendement meer te vinden bij veilige overheidsobligaties (zoals de Duitse Bund) of kwalitatieve bedrijfsobligaties. Wie toch wil beleggen in euro met kapitaalbescherming, kiest daarom beter voor gestructureerde producten. Daarbij is het rendement bijvoorbeeld gekoppeld aan de prestatie van een aandelenindex of een beleggingsfonds.

De rendementen op obligaties in Amerikaanse dollar zijn wel aantrekkelijk. De rentecurve is wel vlakker geworden. Dat betekent dat men weinig extra rendement ontvangt op obligaties met een langere looptijd. Kies daarom voor obligaties met korte looptijden. Beleggers hoeven niet veel risico te nemen voor een aantrekkelijke coupon. Zelfs de Amerikaanse overheidsobligaties (Treasuries) bieden al een mooi rendement.

Wie toch een hogere coupon wil en kan leven met het hogere risico (en de hogere volatiliteit), kan kiezen voor obligaties in dollar van de groeilanden. Het grootste risico voor die obligaties was een renteverhoging door de Federal Reserve, en dat gevaar is grotendeels geweken.

Grondstoffen: goud als diversificatie

De stijging van de prijs van olie is nog niet voorbij. De olieprijs blijft ondersteund door de productiebeperkingen van het OPEC-kartel, de problemen in Venezuela en de sterke vraag naar olie.

Goud kan een interessante belegging zijn om een portefeuille te diversifiëren. Het genereert geen inkomen (geen coupons of dividenden), maar biedt wel een toegevoegde waarde in de huidige laatcyclische fase. Dankzij de geringe correlatie met andere beleggingsklassen (zoals aandelen of obligaties), kan goud een buffer zijn in tijden van hogere volatiliteit.

Beleg volgens een thema

U kunt de traditionele regionale benadering van de meeste beleggingsfondsen aanvullen met een thematische benadering. Daarbij speelt u bijvoorbeeld in op een belangrijke langetermijntrend die de klassieke economische cyclus overstijgt.

Een belangrijk thema is duurzaam beleggen (ESG), waarbij de focus ligt op milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur. Onderzoek van fondsbeheerder DWS toonde aan dat 92% van de fondsen die ESG-factoren opnemen in hun beleggingsstrategie het even goed of beter doen dan fondsen die geen rekening houden met die factoren. Duurzaam beleggen hoeft dus geen afbreuk te doen aan beleggingsrendementen.

Tactisch beleggen

Beleggers mogen zich het komende jaar nog steeds verwachten aan volatielere markten, met meer pieken en dalen. Die zullen de gemoedrust van beleggers zeker op de proef stellen. Het is echter belangrijk om zich niet te laten meeslepen in de emotie. Weet ook dat het erg moeilijk is om dergelijke markten juist te timen: de beste beursdagen volgen vaak dicht op de slechtste dagen. Op slechte dagen volledig uitstappen om later terug in te stappen is dan ook geen goed idee.

Samengevat

Een goede strategie is tactisch te reageren op beursschommelingen en de kwaliteit van uw portefeuille te verbeteren. Stap op slechte dagen in goede beleggingsproducten en verkoop op goede dagen de minder goede presteerders in uw portefeuille.

Advies voor uw portefeuille?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook