Samengevat

  • Het aanhoudende handelsconflict tussen de VS en China weegt op de wereldwijde groei.
  • We verwachten geen recessie, maar beterschap kan nog even op zich laten wachten.
  • De economie in de VS blijft het goed doen. In Europa is de situatie ver van uitstekend, maar ook niet dramatisch. De groeilanden tonen een gemengd beeld.

De wereldeconomie is duidelijk aan het vertragen. Hoofdoorzaak is de achteruitgang van de internationale handel door de protectionistische politiek van de VS. Het grootste gevaar voor de wereldeconomie blijft dan ook een protectionistische spiraal die de groei fors zou afremmen.

Het handelsconflict tussen China en de VS breidde zich uit van importtarieven naar het viseren van bepaalde sectoren, zoals technologie. We gaan er evenwel van uit dat een totale handelsoorlog afgewend kan worden. Ondanks de rivaliteit komt beterschap er uiteindelijk wel aan, al kan die nog even op zich laten wachten.

1

Verenigde Staten: ruim 10 jaar expansie

De economische expansie in de VS blijft het nog altijd goed doen. Deze maand (juli 2019) zal het land een nieuw record zetten van langste groeiperiode ooit. De kans is groot dat de Amerikaanse economie ook blijft groeien in de komende kwartalen.

De privéconsumptie profiteert van de erg lage werkloosheid (3,6%, laagste peil in bijna 50 jaar) en het hoge consumentenvertrouwen. Ook de overheidsuitgaven ondersteunen de economie.

De Amerikaanse centrale bank (Fed) liet haar beleidsrente in juni 2019 ongewijzigd. Ze liet wel verstaan dat ze klaar staat om in te grijpen indien de economie meer vertraagt dan verwacht. De Fed zou de rente deze zomer dan al kunnen verlagen en de afbouw van haar balans vervroegd stopzetten.

2

Eurozone: niet briljant, niet dramatisch

De economie in de eurozone doet het niet geweldig, maar ook niet dramatisch. De groei in het eerste kwartaal zal wellicht niet doorgetrokken kunnen worden naar de toekomst.

De Europese industrie lijdt zwaar onder de vertraging van de wereldhandel, vooral in landen als Duitsland en Italië die afhankelijker zijn van export. De binnenlandse economie houdt wel relatief goed stand. De dienstensector blijft groeien en de privéconsumptie wordt gedragen door de dalende werkloosheid (7,6% – het laagste peil sinds 2008). Leningen voor bedrijven en gezinnen blijven ook erg goedkoop en de begrotingskoers is licht expansief.

De eurozone worstelt nog altijd met veel politieke onzekerheid. De Italiaanse begroting veroorzaakt wrevel bij de Europese Commissie. De sterke score van regeringspartij Lega Nord – voorstander van een laksere begroting – in de recente Europese verkiezingen zal niet veel helpen om de situatie te verbeteren. Tijdens die verkiezingen wonnen de populisten in vele landen terrein, wat de verdere Europese integratie zal bemoeilijken.

Ook Trump heeft de EU nog altijd in het vizier, in het bijzonder door te dreigen met importheffingen op Europese wagens. Dat zou een bijkomende slag zijn voor de Europese economie. De beslissing om die in te voeren werd wel uitgesteld naar november.

De Europese Centrale Bank (ECB) bevindt zich in een impasse. De groei blijft zwak en de inflatie zit ver onder de doelstelling van net geen 2%. Hierdoor heeft de ECB haar toon onlangs versoepeld en sluit ze een versterking van haar monetaire ondersteuning niet langer uit. Dit zou een verdere verlaging van de depositorente kunnen inhouden (momenteel -0,40%), en in een later stadium de heropstart van het aankoopprogramma voor obligaties.

3

Chaos in het Verenigd Koninkrijk

In de Britse politiek regeert nog altijd de chaos. Premier Theresa May nam ontslag nadat ze haar akkoord met de EU niet goedgekeurd kreeg in het parlement. Nieuw leiderschap houdt risico’s in, zeker omdat de favoriet om haar op te volgen een notoire brexit-voorstander is. Het is maar de vraag of een nieuwe regering gevormd zal kunnen worden. Er bevinden zich immers ook veel brexit-tegenstanders in May’s Conservatieve Partij. Vervroegde verkiezingen zijn bijgevolg een niet te onderschatten mogelijkheid.

In combinatie met de Europese brexit-deadline van 31 oktober, neemt de kans op een harde brexit toe. Niet verwonderlijk weegt de aanhoudende onzekerheid op de Britse economie. Bedrijven blijven hun investeringen uitstellen en de Britse autoproductie daalde in de lente sterk. Gelukkig voor de economie houdt de privéconsumptie zich wel goed, waardoor het land een recessie voorlopig kan vermijden.

4

Groeilanden onder druk

De groeilanden vormen al geruime tijd een erg heterogeen landschap. Hoewel de groei dit jaar nog wel op een aanvaardbaar niveau zal blijven, is de daling van de wereldhandel en de dreiging van nieuwe importtarieven voor velen onder hen slecht nieuws.

  • China kende een goede start van het jaar. De economie lijdt er onder de dalende export en de maatregelen om de schulden af te bouwen, maar tegelijkertijd profiteert ze ook van steunmaatregelen van de overheid. Terwijl de Chinese overheid vroeger massaal in infrastructuur investeerde om de economie aan te zwengelen, mikt ze nu meer op de binnenlandse vraag om de schok op te vangen. Naast infrastructuur wordt ook meer zuurstof gegeven aan de privésector via lagere belastingen. Niettemin vormt het handelsconflict met de VS een groot risico voor het land.
  • In India verdween een belangrijke onzekerheid dankzij de overtuigende herverkiezing van premier Narendra Modi. Hij is de architect van een aantal belangrijke economische hervormingen zoals de invoering van een geharmoniseerde belasting op goederen en diensten. Het staat hem nu vrij om die verder te zetten, waaronder het creëren van een aantrekkelijker klimaat voor buitenlandse investeerders, de verlaging van de bedrijfsbelasting en betere infrastructuur. In het voordeel van India speelt ook dat het land minder afhankelijk is van buitenlandse handel. De belangrijkste groeimotor is er de privéconsumptie.
  • In Brazilië dreigt 2019 opnieuw een moeilijk jaar te worden, met een groei onder het potentieel van de economie. Als de regering er in zou slagen om haar hervormingen – in het bijzonder de hervorming van de sociale zekerheid – alsnog goedgekeurd te krijgen in het erg verdeelde parlement, dan zou dat een positieve impuls voor de groei zijn.
  • In Turkije blijft de politieke situatie erg gespannen, en er is geen zicht op een oplossing voor de economische problemen. Dat weegt op het vertrouwen van de gezinnen en de bedrijven. Zo flirt de inflatie nog steeds met de grens van 20% – een belangrijke aanslag op de koopkracht. De bedrijven zuchten ook nog eens onder zware buitenlandse schulden, verergerd door de aanhoudende daling van de Turkse lira. Het land zal het dan ook erg moeilijk hebben om dit jaar een recessie te vermijden.

Groeivooruitzichten 2019 – 2020

Reële groei van het BBP (in %)

2019 2020
Wereld 3,4 3,4
Verenigde Staten 2,5 2,0
Eurozone 1,2 1,2
Duitsland 0,9 1,2
Italië 0,2 0,5
Verenigd Koninkrijk 1,4 1,5
Japan 0,5 0,6
China 6,0 6,0
India 7,2 7,5
Brazilië 1,5 2,0
Rusland 1,5 1,5

Bron : Deutsche Bank Wealth Management, juni 2019

Is uw portefeuille nog in lijn met de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook