Samengevat

  • Door risicovollere beleggingen wat af te bouwen, kan u zichzelf beter beschermen tegen de hogere volatiliteit van de markten. Het blijft wel belangrijk om op lange termijn belegd te blijven.
  • Amerikaanse aandelen dragen nog altijd onze grootste voorkeur weg.
  • Op vlak van obligaties geven we de voorkeur aan dollarobligaties uitgegeven door de groeilanden.

De aandelenmarkten kenden dit jaar een erg goede start. De eerste vier maanden van het jaar bleek er maar één richting te bestaan: omhoog. De verliezen van de 4 voorgaande maanden werden ruimschoots goedgemaakt. Beleggers verloren heel even zowel de economische context (vertraging van de economische groei en bedrijfswinstgroei) als de onstabiele geopolitieke toestand uit het oog. In mei volgde een (logische) bekoeling. De oplopende handelsspanningen tussen de VS en China versterkten dit effect nog eens.

Duurdere aandelen

De beurzen stegen veel sterker dan de bedrijfswinsten, waardoor de waarderingen van aandelen (de koers-winstverhoudingen) de voorbije maanden zijn opgelopen.

Hogere waarderingen maken aandelen kwetsbaarder voor ontgoochelingen en risico’s. Die risico’s zijn niet gering. Er is het handelsconflict tussen de VS en China, de brexit en de vertraging van de economische groei en van de groei van de bedrijfswinsten. Die verdienen een verscherpte aandacht van beleggers.

Tegelijkertijd hebben de grote centrale banken een volledige bocht gemaakt, weg van strenger beleid richting opnieuw een soepeler geldbeleid. Dit is een grote opsteker voor zowel de aandelen- als de obligatiemarkten.

Herevaluatie

In een dergelijke omgeving maakt u als belegger best een grondige doorlichting van uw beleggingsportefeuille, en in het bijzonder van uw risicovollere beleggingen. Door deels het risico in uw portefeuille wat af te bouwen kan u zichzelf bijvoorbeeld beter beschermen tegen de hogere volatiliteit van de markten.

Op korte termijn de samenstelling van uw portefeuille wat bijstellen betekent niet dat u uw langetermijndoelstellingen uit het oog mag verliezen. Het is belangrijk om te onthouden dat rendement en risico samenhangen. Aandelen zijn op korte termijn volatieler dan bijvoorbeeld obligaties, maar op lange termijn bieden ze doorgaans nog altijd het beste rendementspotentieel. Indien uw beleggersprofiel het toelaat hebben aandelen dan ook een belangrijke plaats in een goed gediversifieerde portefeuille.

Een goede diversificatie is op lange termijn de sleutel tot succes als belegger. De markt proberen te timen (alles verkopen op de piek en opnieuw instappen op de bodem) is daarentegen zo goed als onmogelijk. Een betere strategie is belegd te blijven, en op korte termijn het risico wat af te bouwen.

Aandelen

Aandelen dragen nog altijd onze grootste voorkeur weg. Zelfs in een economisch laatcyclische fase – waar we momenteel in zitten – leverden aandelen historisch gezien positieve gemiddelde rendementen. Al is de volatiliteit wel hoger dan in andere fasen van de economische cyclus.

Op regionaal vlak verkiezen we Amerikaanse aandelen boven Europese aandelen en aandelen van de groeilanden. De groei in de VS is nog altijd stevig, en de andere regio’s zijn veel kwetsbaarder voor het handelsconflict. Binnen de groeilanden gaat onze voorkeur uit naar Azië.

Waar u op korte termijn de totale blootstelling aan deze geografische regio’s wat kan afbouwen, raden we aan om uw blootstelling aan thematische beleggingen op te bouwen. Thema’s zoals artificiële intelligentie, veiligheid, duurzaamheid en demografie (vergrijzing, bevolkingsgroei, enz.) volgen een pad dat de traditionele economische cyclus overstijgt.

Obligaties

Beleggers die wachten op hogere coupons op obligaties zullen nog veel geduld moeten uitoefenen. De economische vertraging, de lage inflatie en het soepelere monetaire beleid van de centrale banken vegen alle hoop op een snelle of aanzienlijke stijging van de rente van tafel. Bovendien veroorzaakt de geopolitieke onzekerheid een nieuwe ‘vlucht naar kwaliteit’, waardoor de koersen van kwaliteitsactiva (zoals overheidsobligaties) stijgen – en hun rendementen logischerwijs zakken. Zo zakte het rendement op de Duitse overheidsobligatie (Bund) op 10 jaar naar een historisch dieptepunt.

Zoeken naar schuldinstrumenten met een aantrekkelijk rendement in euro is een erg moeilijke oefening. Eén van de beste opties zijn gestructureerde producten met een potentieel rendement gelinkt aan de prestatie van een onderliggend fonds of index.

U kan ook kiezen voor minder kwalitatieve obligaties (met een hoger kredietrisico), meer bepaald op de grens van kwalitatieve obligaties (categorie investment grade) en speculatieve obligaties (categorie high yield). Gezien het hogere risico is diversificatie daarbij erg belangrijk.

Betere rendementen zijn te vinden bij obligaties in Amerikaanse dollar. De rente is gevoelig hoger dan in euro en bovendien verwachten we een relatief stabiele euro/dollar wisselkoers op 12 maanden. Bij kwalitatieve dollarobligaties kiest u best voor kortere looptijden. Obligaties op langere looptijden bieden immers nauwelijks meer rendement. U vermijdt best ook speculatieve dollarobligaties (high yield). Deze categorie van obligaties is kwetsbaarder in de laatcyclische fase van de economische cyclus.

De beste mogelijkheden zijn naar onze mening te vinden in dollarobligaties uitgegeven door de groeilanden. Zij bieden vandaag de meest correcte rendementen in verhouding tot het genomen risico.

Risico wat afbouwen

Een belangrijke boodschap is dat u nooit uw langetermijndoelstellingen uit het oog mag verliezen wanneer de markten volatieler worden. Paniek is nooit een goede raadgever. U blijft best belegd, al kan u het risico in uw beleggingsportefeuille tijdelijk wat afbouwen.

U kan risico op een aantal manieren afbouwen. Zo kan u kiezen voor obligaties of gestructureerde producten met kapitaalbescherming. Deze kunnen dienen als natuurlijke schuilplaatsen, al zijn de verwachte rendementen natuurlijk beperkt.

Een andere optie zijn flexibele gemengde fondsen, waarbij de fondsbeheerder de gewichten van de verschillende beleggingsklassen (aandelen, obligaties) in functie van de marktomstandigheden kan aanpassen. Sommige van deze fondsen hebben als doelstelling om aantrekkelijke dividenden uit te keren. We raden aan om ook hier gediversifieerd tewerk te gaan. Elke beheerder past immers zijn of haar eigen methode toe, en in sommige gevallen werkt de ene methode beter dan de andere. Kies daarom niet voor één maar meerdere beheerders.

Persoonlijk advies voor uw portefeuille?

Bel Talk & Invest op het nummer 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook