Samengevat

  • 80% van de Belgen die een tweede woning koopt, kiest een eigendom in België. Daar zijn verschillende goede redenen voor.
  • Verhuren of zelf bewonen? Verhuren in eigen land is steeds makkelijker dan in het buitenland.
  • Heeft u vastgoed in het buitenland op het oog? Doe zowel beroep op een expert hier, als ter plaatse.

De markt van tweede verblijven verkeert in topvorm. Eén op de vijf hypothecaire leningen die in 2018 in België werd afgesloten, was bestemd voor de aankoop van een tweede woning. Dat blijkt uit cijfers van de sector van vastgoedprofessionals.

Of de economische barometer nu op onweer wijst of niet: in vastgoed investeren blijft onze nationale sport. Daarnaast hebben verschillende factoren de stijgende trend versterkt, zoals het lage rendement op spaartegoeden. Maar ook de toenemende volatiliteit op de beursvloer stuurt beleggers richting zogenaamde veilige havens. Want hoewel vastgoed zeker niet risicoloos is, boezemt de baksteen veel Belgen een onwrikbaar vertrouwen in.

Verhuren of zelf bewonen?

Wat wil u er precies mee aanvangen? Dat is de eerste fundamentele vraag die u zichzelf best stelt, als u een tweede woning overweegt. Ziet u het als een inkomstenbron om regelmatig huuropbrengsten te innen? Of ziet u een tweede woning vooral als een cadeau voor uzelf, om er enkele maanden per jaar voluit van te genieten?

Die denkoefening is cruciaal omdat ze een impact zal hebben op het land, de regio of zelfs het dorp waar u best op zoek gaat naar die zeldzame parel. 80% van de Belgen die een tweede woning koopt, kiest een eigendom in België. Waarom? Omdat het eenvoudiger is om hier regelmatige huurinkomsten te krijgen.

Vastgoed verhuren in het buitenland kan bijvoorbeeld heel afhankelijk zijn van de seizoenen. Daarnaast moet u in het buitenland vaak willens nillens samenwerken met een lokaal agentschap, en die zijn niet altijd even betrouwbaar. Bovendien kunnen er in het buitenland ook juridische obstakels opduiken of kan het tij op de vastgoedmarkt sneller keren. Zo kromp de verhuurmarkt voor vakantiehuizen in Spanje in 2018 bijvoorbeeld met 3 tot 4%1: het aanbod van vakantiehuizen oversteeg de vraag.

Belgen die een tweede woning in het buitenland kopen, doen dit dan ook meestal omdat ze er zelf plezier aan willen beleven. Om een relatief stabiel huurinkomen te behalen, geven Belgen dan weer prioriteit aan de binnenlandse vastgoedmarkt: de Belgische kust, de Ardennen en ook de universiteitssteden, waar de vraag naar studentenverblijven blijft groeien.

Waar in het buitenland investeren?

Spanje en Frankrijk liggen traditioneel het best in de markt bij de Belg. Maar ook Nederland trekt steeds meer landgenoten. Verderop in het rijtje vinden we Italië, Portugal en Griekenland waar recent een gunstig aankoopklimaat heerst.

Italië en Griekenland profiteren van de vertraging van de prijzen op hun vastgoedmarkten. Portugal boomt dan weer dankzij een gunstig belastingklimaat voor buitenlanders (de woningprijzen stegen echter ook fors mee). Verblijft u als gepensioneerde werknemer minstens 183 dagen per jaar in Portugal, dan bent u gedurende 10 jaar vrijgesteld van belasting! Door te genieten van het statuut van ‘permanente inwoner’ in Portugal, voorkomt u bovendien de betaling van successierechten aan uw directe erfgenamen2.

Welk land u ook in het vizier hebt, laat u altijd begeleiden door vakspecialisten. Elk land heeft zijn eigen regels en gebruiken op vlak van verkoopsovereenkomsten en overdrachten. Klop niet alleen aan bij uw notaris in België, maar ook bij een collega in het land waar het vastgoed zich bevindt.

De rol van een notaris zoals we die in België kennen, is niet universeel. In Spanje neemt u bijvoorbeeld best een advocaat onder de arm. Hij of zij doet de nodige onderzoeken, die een notaris traditioneel bij ons doet.

Impact op vlak van fiscaliteit en successie

Voordat u volmondig ja zegt, gaat u best na hoeveel uw tweede woning u op fiscaal vlak zal kosten. Of uw woning nu in België of in het buitenland ligt: u zult dit moeten aangeven in uw personenbelasting. Naast uw inkomen zal de waarde van het onroerend goed van invloed zijn op uw belastingtarief.

Voor een woning in België moet u het kadastraal inkomen vermelden. Voor een woning in het buitenland dient u de jaarlijkse huurinkomsten in te voeren, of een fictief inkomen als u het onroerend goed niet verhuurt. Dit verschil in behandeling leverde België al twee veroordelingen op wegens discriminatie van het Europese Hof van Justitie. De federale overheid zou momenteel aan een nieuwe methode sleutelen die wel aan de Europese eisen voldoet.

België heeft hoe dan ook overeenkomsten met de meeste landen waar Belgen een tweede woning hebben. Dankzij die overeenkomsten voorkomt u een dubbele belasting op één en hetzelfde inkomen.

Conclusie? Gezien de complexiteit van deze materie, is het ten zeerste aan te raden om een advocaat en/of een notaris in te schakelen die bekend is met de regio en de procedures, zowel in België als op uw nieuwe bestemming.

Een tweede woning financieren met uw effectenrekening

Een tweede verblijf op het oog? Deutsche Bank biedt een op maat gemaakte financieringsoplossing voor beleggers die een tweede woning willen kopen. Deze kredietformule is toegankelijk vanaf een beleggingsportefeuille van 100.000 euro bij Deutsche Bank. Uw effectenrekening wordt ‘verpand’ en gewaardeerd naargelang het risiconiveau van elke belegging. U hoeft uw beleggingen dus niet te verkopen om uw project te financieren. Uw portefeuille blijft potentiële inkomsten genereren, en u blijft uw portefeuille behouden.

Ontdek de voordelen van deze oplossing tegenover een hypothecair krediet

Opgepast: geld lenen kost ook geld.

Op zoek naar de juiste bestemming voor uw vermogen?

Onze private bankers staan u bij met het beheer van uw vermogen en aandelenportefeuille. Daarnaast adviseren onze specialisten u op vlak van financiële planning, fiscale situatie, en pensioen- en nalatenschapkwesties.

Ontdek hoe u een voorsprong kunt nemen.

Lees ook

1 Bron: ‘Coup de froid sur le marché des résidences secondaires espagnoles’, L’Echo, 22/08/2018.
2 Bron: ‘Résidences secondaires,les pièges à éviter’, Plus Magazine, 20/09/18.

Dit artikel vormt geen fiscaal of juridisch advies. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het fiscaal stelsel van toepassing op een gemiddelde retailcliënt in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon die Belgisch ingezetene is.