Als belegger met een offensief profiel is het niet altijd vanzelfsprekend om beslissingen te nemen. Groeiaandelen of waarde-aandelen? Kopen of afbouwen? Nu, of nog even wachten? Soms zijn er meer vragen dan antwoorden, waardoor belangrijke beslissingen op de lange baan dreigen te raken. Daarom kunt u bij Deutsche Bank uw portefeuille laten beheren door experts. Hierdoor krijgt u meer tijd vrij voor die dingen die voor u echt belangrijk zijn, en meer…

Een omgeving van lage rente en bedrijven die bijna gratis geld kunnen lenen. ’s Werelds grootste economieën die met elkaar armworstelen over importtarieven. En politieke onzekerheden in onze eigen achtertuin (van Brexit tot Italiaanse perikelen). Het beleggingsklimaat van de jongste jaren is op z’n minst uitdagend te noemen. Als belegger krijgt u anno 2019 heel wat huiswerk om de risico’s correct in te schatten. Bovendien zijn markten vandaag in het algemeen al omvangrijker, dynamischer en meer divers dan op enig ander moment in de geschiedenis.

Rendement én emoties

De stijgende complexiteit is een van de redenen waarom steeds meer beleggers hun portefeuille laten beheren. Maar daarnaast spelen ook andere zaken mee. “Een daarvan is de emotionele component. We merken dat individuele beleggers zich vaak door hun emoties laten leiden en daardoor mogelijk verkeerde beslissingen op verkeerde tijdstippen nemen. Ook al hebben ze vooraf een strategie uitgerold, toch haalt de paniek dikwijls de bovenhand. Anders gezegd, in sommige omstandigheden primeert het irrationele. Zeker als er plotse pieken van volatiliteit zijn, zoals in de jongste jaren”, vertelt Frederik Pruyt (Head of Private Solutions bij Deutsche Bank). “Dan kan het nuttig zijn om het beheer over te laten aan een ervaren team dat elke dag middenin de financiële markten staat. Een uitgebreid team dat door de emoties heen kan kijken en tegelijk opportuniteiten kan herkennen en benutten. Zeker nu markten kunnen kantelen door één tweet.”

Specifiek voor beleggers die zich bewust zijn van de beleggingsrisico’s, is er een beheersoplossing op maat: DB Private Solutions Dynamic Equity. “Deze oplossing is toegankelijk voor DB Personal cliënten met een belegbaar vermogen vanaf 250.000 euro”, vertelt Kris Temmerman (Head of Discretionary Portfolios). “Kiest u voor DB Private Solutions Dynamic Equity, dan geeft u een beleggingsmandaat aan een team van beleggingsexperts. Afhankelijk van de marktomstandigheden, beleggingsopportuniteiten en strategie van de Deutsche Bank Groep beleggen zij voor u.”

Samenstelling onder de loep

De samenstelling van de DB Private Solutions Dynamic Equity portefeuille gebeurt op basis van de internationale visie van Deutsche Bank en overspant een flexibele portefeuille die voor 60 tot 90% uit individuele aandelen, aandelenfondsen1 en –trackers2 bestaat. Het overige deel wordt belegd in vastrentende en alternatieve beleggingen (grondstoffen, edelmetalen, vastgoedcertificaten…). Om de risico’s te spreiden worden deze activaklassen verdeeld volgens een regionale, monetaire en sectorale spreiding. Een deel kan ook in cash aangehouden worden, als reserve voor toekomstige opportuniteiten.

"De beleggingsstrategie van Deutsche Bank wordt uitgestippeld door een team van specialisten uit de Groep”, gaat Kris Temmerman verder. “Met een vertegenwoordiging in ruim 70 landen geniet de Deutsche Bank Groep een bevoorrechte toegang tot ’s werelds grootste financiële centra. Omdat deze beleggingsexperts letterlijk en figuurlijk van alle markten thuis zijn, kunnen we een globale beleggingsstrategie hanteren.”

Think global, act local

Hoewel de visie internationaal is, gebeurt de samenstelling en het eigenlijke beheer in België. “De reden is eenvoudig: oordeelt Deutsche Bank dat goud een interessant beleggingsthema is, dan kunnen we hier op lokaal niveau onderzoeken welke oplossing (onder meer op vlak van fiscaliteit en type instrument) het meest geschikt is voor Belgische cliënten3. Think global, act local dus. Onze beheerders hebben daarbovenop ook toegang tot een veel bredere en meer exclusieve keuze aan investeringsinstrumenten dan een particuliere belegger die op eigen houtje belegt”, vervolgt Frederik Pruyt.

Die aanpak werkt. Een recent voorbeeld? “Het laatste kwartaal van 2018 bezorgde heel wat beleggers koude rillingen”, vertelt Kris Temmerman. “Toch adviseerde de Deutsche Bank Groep om belegd te blijven. De sterke daling op de beurs was eerder het gevolg van vrees voor een recessie, het aanhoudende handelsconflict en de centrale banken die aangaven hun monetair beleid te verstrakken. Maar de economische fundamenten gaven geen reden tot paniek. Wie verkocht, miste een groot deel van de daaropvolgende beursstijging van ruim 15%. Binnen DB Private Solutions Dynamic Equity werd het hoofd koel gehouden. De beheerders profiteerden mee van de forse stijging in het eerste kwartaal om nadien geleidelijk winst te nemen en risico’s wat af te bouwen. Ook de beslissing van de beheerders om goud op te nemen in de portefeuille (derde kwartaal 2018) wierp ondertussen zijn vruchten af. De voorbije kwartalen werd de portefeuille verder gediversifieerd door posities in China te verkopen en te herinvesteren in o.a. grondstoffen”

Hoe een belegging in DB Private Solutions Dynamic Equity opstarten?

“DB Private Solutions Dynamic Equity is toegankelijk vanaf 250.000 euro”, verduidelijkt Frederik Pruyt. “De inbreng door de cliënt gebeurt door cash en/of door een bestaande effectenportefeuille (mits goedkeuring van de beheerder). Op termijn worden de ingebrachte effecten in lijn gebracht met de strategie van de beheerder, en dus van Deutsche Bank Groep. In normale omstandigheden nemen we 3 tot 6 maanden de tijd om een nieuwe portefeuille samen te stellen.”

Waarom kiezen voor Private Solutions Dynamic Equity?

  • U kiest voor de expertise van een internationale groep die vertegenwoordigd is in ’s werelds belangrijkste financiële centra, maar met een dagelijks beheer vanuit België door mensen die uw taal spreken.
  • In tegenstelling tot vele andere banken in België kiest u bij ons voor een globale beleggingsexpertise –en strategie. We kijken verder dan de lokale markt.
  • U profiteert bij Deutsche Bank van lage kosten: slechts 0,9% (excl. BTW) beheersvergoeding. U betaalt 0% instapkosten op de geselecteerde fondsen, geen wisselprovisies en bovendien betaalt u de trimestriële vergoeding van 50 euro voor uw DB Personal-relatie niet.
  • De vergoeding die Deutsche Bank van fondsenhuizen ontvangt voor het aanbieden van hun producten (= retrocessies) krijgt u integraal doorgestort in uw portefeuille.
  • U geniet van een 100% transparante aanpak: we vertellen u precies hoe we uw portefeuille beheren en met welke componenten die wordt samengesteld. Om de 3 maanden ontvangt u een gedetailleerd portefeuillerapport. U kunt de actuele samenstelling van de portefeuille steeds online bekijken.
  • Kies voor een DB Private Solutions Dynamic Equity portefeuille door geld van een andere financiële instelling bij ons te beleggen en krijg 2%* cashback. Of krijg 2%** cashback door uw beleggingsfondsen naar Deutsche Bank te transfereren.

Meer weten over de voordelen?

Ontdek onze oplossing

Lees ook

1 De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

2 Trackers, ook wel ETF's (Exchange Traded Fund) genoemd, zijn fondsen die op de beurs noteren, waardoor u ze gedurende de hele beursdag kunt kopen en verkopen, zoals beursgenoteerde effecten. Trackers streven ernaar het verloop van een vooraf bepaalde beursindex zo getrouw mogelijk na te bootsen.

3 Deze beslissing kadert in het beheer van een discretionaire portefeuille en kan niet gezien worden als een advies om in goud of andere grondstoffen te beleggen.

* Aanbod onder voorwaarden. Actie geldig tot 31/12/2019. Voor meer informatie over het aanbod: raadpleeg het reglement van de actie

** Aanbod onder voorwaarden. Actie geldig tot 31/12/2019. Voor meer informatie over het aanbod: raadpleeg het reglement van de actie