Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Een beleggingsproduct met kapitaalbescherming houdt in dat onder normale omstandigheden de uitgever uw inleg (of een vooropgesteld deel daarvan bij een beperkte kapitaalsbescherming) terugbetaalt op voorwaarde dat u het product bijhoudt tot een vooropgestelde vervaldag.

De meeste producten met kapitaalbescherming zijn opgebouwd uit een grote obligatiecomponent (focus op bescherming) en een kleine optiecomponent (focus op rendement).

Kapitaalgarantie betekent in essentie dat u uw geld ook terugkrijgt bij bijvoorbeeld het faillissement van de bank of uitgever. Kapitaalbescherming impliceert niet noodzakelijk dat u ook daadwerkelijk kapitaalgarantie krijgt bij een faillissement. Bij een kapitaalgarantie is er namelijk ook sprake van een derde partij die het risico dekt. Koopt u een belegging met kapitaalgarantie dan moet u begrijpen wie uw beleggingen garandeert.

Geld op een zicht-, spaar- of termijnrekening of een tak21-verzekeringsproduct geniet kapitaalgarantie via het stelsel van depositogarantie van het Garantiefonds. Meer info hierover vindt u op de website van het garantiefonds.

Een vraag over uw spaargeld of beleggingen?

Onze medewerkers van Talk & Help helpen u graag op 078 156 160

Lees ook