Samengevat

  • Uw beleggingshorizon hangt af van het beleggingsproduct, uw financiële doelstellingen en uw leeftijd.
  • Hoe vroeger u met beleggen start, hoe hoger het potentieel rendement u mag verwachten.

Uw buurman zegt 3 jaar, in de krant leest u 5 jaar en uw toenmalige leraar economie vertelde u dat 10 jaar de norm is. Wie heeft nu eigenlijk gelijk?

Wel, ze kunnen alle 3 gelijk hebben… De ‘ideale’ periode om een belegging aan te houden hangt namelijk van verschillende factoren af.

1

Het beleggingsproduct zelf

De algemene regel is: hoe risicovoller het product, hoe langer de beleggingshorizon. Een langere beleggingshorizon is immers nodig zodat uw belegging zich kan herpakken nadat de beurs minder presteerde.

Belegt u in individuele aandelen? Dan raadt Deutsche Bank een horizon van minstens 10 jaar aan. Als u enkel in aandelen belegt, is niet alleen een lange horizon belangrijk. Uw geld voldoende spreiden over verschillende aandelen, regio’s en sectoren is dat evenzeer. Hiervoor zijn fondsen vaak een slimmer alternatief.

Voor fondsen rekent u best op een horizon van minimum 5 à 8 jaar. Veel hangt af van het fonds zelf. Elk fonds hanteert namelijk een eigen strategie en risicobeleid. Voor fondsen met een hogere risicoscore (een score van 5, 6 of het maximum van 7 op de risicoschaal - vaak aandelenfondsen en dynamische gemengde fondsen) hanteert u best een langere horizon.

Voorbeeld van de SRRI-risicoschaal voor fondsen

Uiteraard zijn er ook uitzonderingen op de algemene regel. Obligaties en gestructureerde producten hebben namelijk doorgaans een vervaldatum. Koopt u een obligatie met een looptijd van 5 jaar, of koopt u eentje van 15 jaar? Dan zal uw beleggingshorizon er helemaal anders uitzien indien u de obligatie de hele looptijd wil houden. Bij bepaalde verzekeringsproducten zoals een tak 21 en tak 23-belegging hangt uw horizon ook sterk af van uw pensioenplannen en leeftijd.

2

Uw eigen financiële doelstellingen

Wilt u volgend jaar een huis kopen? Of begint uw dochter straks aan haar studies architectuur (5 jaar)? Dan kunt u het geld dat u hiervoor wil aanboren beter niet risicovol beleggen. Over een relatief korte periode (bijvoorbeeld 5 jaar) kunnen risicovolle activa immers sterk schommelen.

Als u uw geld op een specifieke datum binnen een relatief korte termijn nodig heeft, kiest u beter beleggingen met bescherming of zonder risico. Heeft u een heel lange beleggingshorizon (zoals bv. tot uw pensionering), dan kan u wel voluit de kaart trekken van risicovolle activa zoals gemengde fondsen of zelfs aandelenfondsen. Nadert u later uw pensioenleeftijd, dan heeft u alle tijd om stap voor stap over te schakelen naar beleggingen met bescherming of zonder risico.

Bent u tevreden met een rendement dat een beetje lager ligt, indien het risico hierdoor vermindert? Dan kan u uw beleggingshorizon relatief kort houden. Heeft u een hoger rendement voor ogen? Dan opteert u best voor een langere beleggingshorizon.

3

Uw leeftijd

Hoe jonger u bent, hoe meer tijd u heeft om een hoger beleggingsrendement na te streven. Maar in de praktijk houden mensen op jongere leeftijd net het minst over van hun inkomen. Omdat ze bijvoorbeeld alleen of samen gaan wonen, eventueel aan gezinsuitbreiding doen of vastgoedplannen hebben.

Op jonge leeftijd is het dus een kwestie van goed afwegen. Hoe vroeger u echter met beleggen kunt starten (kapitalisatie-effect), hoe hoger het potentieel rendement u mag verwachten. De volgende simulatie maakt dat duidelijk:

  • Carla (30) belegt elke maand 100 euro via een periodiek beleggingsplan in een beleggingsfonds en dat doet ze 15 jaar lang. In totaal zal ze 18.000 euro belegd hebben. Daarna stopt ze met maandelijks geld te storten, maar ze laat de beurs wel nog 10 jaar lang met haar belegging werken. Op haar 55e zal haar kapitaal 43.312,88 euro bedragen bij een gemiddeld rendement van 5 procent per jaar.
  • Karel (40 jaar) belegt ook maandelijks 100 euro via een periodiek beleggingsplan in een beleggingsfonds. Dat doet hij net als Carla 15 jaar lang, dus ook voor een totaalbedrag van 18.000 euro. Na 15 jaar verkoopt hij zijn beleggingen om een oldtimer te kopen. Op zijn 55e zal zijn kapitaal 26.590,35 euro bedragen bij een gemiddeld rendement van 5 procent.

Carla en Karel beleggen elk 18.000 euro: Carla gedurende 25 jaar en Karel gedurende 15 jaar. Op langere termijn mag Carla bij eenzelfde jaarlijks gemiddeld rendement een hoger rendement verwachten.

Beleggen op lange termijn doet u dus niet alleen om pieken en dalen op de beurs uit te vlakken. U doet het dus best ook voor het rendement. 10 jaar langer met hetzelfde bedrag beleggen levert in de bovenstaande simulatie 16.722,53 euro meer op.

Op oudere leeftijd kan het voor velen aangewezen zijn om defensiever te beleggen. U houdt dan bv. beter een iets hogere positie in spaargeld aan, voor bijvoorbeeld onverwachte gezondheidsuitgaven of als de beurs minder goed presteert. U dient er immers ook rekening mee te houden dat een volledig beursherstel meestal enkele jaren duurt.

Stap voor stap beginnen met beleggen?

Dan is een periodiek beleggingsplan een slim idee.

Ontdek alle voordelen

Lees ook