Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • We zijn met steeds meer op onze aarde en we leven steeds langer. De verstedelijking neemt voortdurend toe. De consumptiepatronen evolueren en er wordt steeds meer beroep gedaan op nieuwe technologieën.
  • Deze onvermijdelijke evoluties brengen zowel uitdagingen als opportuniteiten met zich mee, in tal van sectoren: gezondheidszorg, verzekeringen, vastgoed, vrije tijd, technologie, enz.
  • Beleggers die willen inzetten op deze demografische langetermijntendensen kunnen rekenen op een selectie van ondernemingen, gemaakt door experts ter zake.

De wereldbevolking evolueert voortdurend en dat zorgt voor ingrijpende veranderingen in de producten en diensten die ze verbruikt. We denken daarbij uiteraard eerst aan de vergrijzing van de bevolking maar er zijn nog heel wat andere voorzienbare evoluties die net zo goed mogelijke beleggingspistes vormen. We bezorgen u hieronder een overzicht.

In 2050 zijn we met bijna 10 miljard

Het laatste VN-verslag over de wereldbevolking1 voorspelt in de komende dertig jaar een stijging van het aantal mensen op aarde van 7,7 miljard nu naar 9,8 miljard in 2050. Maar de natuurlijke rijkdommen zijn beperkt. Drinkbaar water is bijvoorbeeld zeldzaam: minder dan 1% van het water op aarde is vloeibaar zoetwater. Toegang tot drinkbaar water, sanering van afvalwater en irrigatie zijn dus strategische sectoren.

De bevolking groeit niet overal op aarde even snel. Het aantal inwoners van groeilanden gaat fors vooruit. Rond 2027 zou India het meest bevolkte land ter wereld worden, vóór China. In Europa en Noord-Amerika zal de groei van de bevolking tegen 2050 daarentegen rond 2% blijven. Het zal dus mogelijk zijn om rekening te houden met geografische verschillen door te zoeken naar beleggingsmogelijkheden op basis van dit thema.

5 miljard stadsbewoners in 2030

De stadsbevolking neemt fors toe. Op dit moment woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Volgens de VN zal dit cijfer tegen 2030 rond de 5 miljard schommelen. Deze verstedelijking is vooral aanwezig in de groeilanden: de zoektocht naar betere levensomstandigheden zorgt voor een snellere uittocht uit het platteland. Deze toenemende verstedelijking is een uitdaging maar biedt ook mogelijkheden in de sector van de woning- en infrastructuurbouw, van veiligheidsdiensten, of op het vlak van watervoorziening, elektriciteit, enz.

We worden steeds ouder

Dankzij betere voeding, hygiëne, gezondheidszorg, onderwijs en economisch welzijn neemt de levensverwachting toe. Dat is goed nieuws maar ook een nooit eerder geziene demografische uitdaging. Momenteel maken 60-plussers iets meer dan 11% van de wereldbevolking uit. Volgens de VN2 zal deze verhouding tegen 2050 stijgen tot meer dan 22%.

Op deze evolutie en de nieuwe behoeften die ermee verbonden zijn, moet een antwoord worden geboden, met name op het vlak van gezondheidszorg. Ook het aantal bejaardentehuizen moet fors worden verhoogd. Ook de uitdagingen op het vlak van veiligheid, transport en onafhankelijkheid van ouderen moeten worden aangepakt. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe verzekeringsmodellen die oplossingen kunnen bieden.

Technologie, een antwoord op de daling van de beroepsbevolking

Door de vergrijzing van de bevolking neemt de beroepsbevolking af. De behoeften van alle inwoners op aarde, ook van de niet-werkende bevolking, nemen dan ook toe. Om die uitdaging aan te gaan, biedt het gebruik van nieuwe technologieën toekomstperspectieven. Japan heeft dat goed begrepen: hun verouderende samenleving heeft al heel snel de weg van de robotisering gekozen, wat hen ook een blijvende productiviteitswinst opleverde.

De technologische oplossingen zullen nog verder ontwikkelen, waardoor er een antwoord kan worden geboden op de uitdaging van de vergrijzing die ook andere demografische reuzen, zoals China, zal treffen.

Veranderingen in het consumptiegedrag met generatie Y

Ook in de jongere bevolkingslagen is er een mentaliteitsverandering merkbaar. Mensen geboren tussen 1980 en 2000, de zogenaamde ‘millennials’ (geboren aan het einde van het vorige millennium) hebben andere bekommernissen dan de generaties ervoor3. Uit opiniepeilingen blijkt dat deze ‘generatie Y’ zoals ze ook wordt genoemd, minder gehecht is aan eigendom en meer waarde hecht aan ervaringen. Vandaar het succes van de deeleconomie. Wat hen ook van andere consumenten onderscheidt, is hun interesse in nieuwe technologieën, sociale media, maar ook sport en gezonde (of zelfs bio) voeding, en hun bekommernis om sociale en ecologische uitdagingen.

Bijna 2 miljard personen behoren tot deze leeftijdscategorie, wat meer dan een kwart van de wereldbevolking uitmaakt. In de komende jaren zal deze generatie over een koopkracht beschikken die de vraag naar goederen en diensten wereldwijd sterk zou kunnen beïnvloeden. De impact zal waarschijnlijk groter zijn dan die van de babyboomers, geboren net na de tweede wereldoorlog, een periode die gepaard ging met een sterke stijging van het geboortecijfer.

Voordeel halen uit deze grote demografische tendensen

De te verwachten veranderingen in de wereldbevolking houden tal van beleggingsmogelijkheden in. Daarbij denken we aan de volgende sectoren: gezondheidszorg, industrie, vastgoed, media, reizen en vrije tijd, drank en voeding, verzekering, nutsbedrijven of technologie en telecommunicatie. In elk van die sectoren moeten de juiste keuzes worden gemaakt en de meest duurzame ondernemingen worden gekozen die in staat zijn om een antwoord te bieden op de demografische uitdagingen.

Op het ogenblik van de belegging moet rekening worden gehouden met het veranderende gedrag van de consumenten. Sommige sectoren zullen er immers nog meer voordeel uithalen. De vergrijzing van de bevolking bijvoorbeeld zal de farmaceutische sector ertoe aanzetten om zijn aanbod van behandelingen verder te ontwikkelen; de toenemende verstedelijking zal ervoor zorgen dat bouwgroepen steeds meer initiatieven lanceren om duurzame en steeds grotere steden op te richten (de zogenaamde ‘smart cities’), de telecommunicatiesector moet rekening houden met de behoeften van de hypergeconnecteerde jonge generaties, enz.

De selectie van de ondernemingen is dus bepalend en daarom is het beter om zich te laten bijstaan door experts. Die hebben bijvoorbeeld de thematische index iSTOXX® Global Demography Select 50 EUR gelanceerd. Deze index kiest wereldwijd de 50 ondernemingen waarvan de activiteiten voordeel zouden moeten halen uit de demografische evoluties.

Bent u geïnteresseerd in het thema van de demografische verandering?

Indien het past binnen uw beleggersprofiel, kies dan voor een oplossing in de vorm van een gestructureerd product4.

Ontdek onze oplossing

Lees ook

1 Bron: Rapport van de Verenigde Naties (UNFPA) over de staat van de wereldbevolking 2019, ‘Une tâche inachevée’. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2019_FR_.Etat_de_la_Population_Mondiale.pdf

2 Bron: https://www.un.org/en/development/desa/population/index.asp

3 Bron: https://www.news.uliege.be/upload/docs/application/pdf/2017-11/se_diapo_les_millennials_et_lenseignement.pdf

4 Gestructureerde financiële instrumenten, ook bekend onder de naam Structured Notes, bestaan in de vorm van ‘gestructureerde schuldinstrumenten’ of ‘afgeleide instrumenten’. Een gestructureerd financieel instrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan één of meerdere onderliggende activa (bijvoorbeeld een rentevoet of een beursindex) via vaste of variabele coupons betaald tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect. In geval van ‘gestructureerde schuldinstrumenten’ verbindt de uitgever zich ertoe aan de belegger 100% van het geplaatste kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen op de vervaldag (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de uitgever). In geval van een ‘afgeleid instrument’ verbindt de uitgever van een Structured Note zich er echter niet toe op de vervaldag aan de belegger 100% van het geplaatst kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen.