Editie 2019 van de Decavi1 Levensverzekeringstrofeeën heeft in de categorie ‘innovatie’, het concept Lifelong Income van onze partner NN insurance beloond, deze tak 23-levensverzekering biedt een levenslange gewaarborgde rente zonder afstand van kapitaal. De combinatie van deze eigenschappen is uniek op de Belgische markt, wat doorslaggevend was in de keuze van de jury.

Het concept Lifelong Income

Hoe kunt u na uw pensionering uw levensstijl behouden? Een vaak gestelde vraag door werkende mensen die het einde van hun professionele loopbaan als bron van grote onzekerheid zien. Enerzijds weten we dat het wettelijke pensioenbedrag een onvermijdelijk inkomensverlies met zich meebrengt. Anderzijds bemoeilijkt het huidige lagerenteklimaat de taak van gepensioneerden die hun inkomensverschil wilden compenseren met inkomsten uit hun beleggingen of de rente op hun spaarrekening.

Hiervoor zijn er verschillende oplossingen. Lijfrenteproducten maken daarvan deel uit. Maar ze hebben een groot nadeel: de afstand van het kapitaal aan de verzekeringsmaatschappij.

Het op de Belgische markt unieke concept, ontwikkeld door onze partner NN Insurance, garandeert2 een levenslang gewaarborgde rente die zelfs opwaarts kan worden geïndexeerd en dat zonder afstand van het belegde kapitaal. Het renteniveau hangt af van het belegde bedrag en de leeftijd van de verzekerde op het moment van ondertekening van het contract.

Voor wie?

Een verzekeringsproduct met een levenslang gewaarborgde rente kan interessant zijn als:

  • u over een kapitaal beschikt en een regelmatig en levenslang gewaarborgd aanvullend inkomen wilt;
  • kapitaalgarantie voor u geen must is: u verkiest een regelmatig gewaarborgd inkomen;
  • u wilt dat het restkapitaal kan worden overgedragen aan uw erfgenamen

Geïnteresseerd?

Voer een gepersonaliseerde simulatie uit van de levenslang gewaarborgde rente die u kunt genieten.

Ontdek onze oplossing

Lees ook

1 Sinds 2000 beloont Decavi jaarlijks de beste producten en diensten in de Belgische verzekeringssector. Meer informatie op http://www.decavi.be/?page_id=2315

2 Beleggen in dit verzekeringscontract houdt een insolvabiliteitsrisico in. Tijdens de looptijd van het contract is het mogelijk dat de verzekeringsmaatschappij niet meer in staat is om haar verbintenissen na te komen. Aangezien de verzekeringsmaatschappij, namelijk NN Insurance Belgium nv, de betaling van de rente tot uw overlijden waarborgt, loopt u tegenover NN Insurance Belgium nv een kredietrisico. In het slechtste geval, namelijk faillissement of risico op faillissement van NN Insurance Belgium nv, wordt de betaling van de rente stopgezet en is de recuperatie van het volledige bedrag van de reserve van het contract onzeker. Het faillissement van de verzekeraar betekent niet het einde van uw contract. In geval van overdracht van de portefeuille zal de overnemer alle rechten en plichten voortvloeiend uit de vervallen of lopende contracten overnemen. Als geen overnemer wordt gevonden, kan het contract worden stopgezet. De verzekeringnemer is een bevoorrechte schuldeiser van het beleggingsfonds dat aan zijn Tak 23-verzekering is gekoppeld, waardoor hij dus voorrang heeft op andere schuldeisers. Als dat niet volstaat, behoudt hij voor het overige een algemene schuldvordering op de andere activa van de verzekeraar (waarop alle andere voorrechten voorgaan). Het Bijzonder Beschermingsfonds verleent geen tegemoetkoming.