Samengevat

  • Voor uw beleggingen zult u altijd rekening moeten houden met onvoorziene omstandigheden. Als schrik om de juiste timing u weerhoudt, dan is periodiek beleggen een optie.
  • Door periodiek te beleggen, belegt u elke maand een klein stuk van uw belegbaar vermogen. Zo voorkomt u dat u al uw belegbaar vermogen ‘te vroeg’ of ‘te laat’ belegt.
  • Behalve in de tijd spreiden, is het ook belangrijk om uw eigenlijke beleggingsinstrumenten te spreiden. Ook daarvoor bestaan oplossingen.
1

Handelsspanningen, monetaire politiek van de centrale banken, brexit … Wacht ik niet beter tot het wat rustiger wordt?

Onzekerheden zijn van alle tijden en dus ook onlosmakelijk verbonden aan beleggen. Er zullen altijd verkiezingen zijn. Geopolitieke machtsverhoudingen zullen blijven verschuiven. Enzovoort. U zult voor uw beleggingen altijd rekening moeten houden met onvoorziene omstandigheden. En u zult ook bereid moeten zijn om met schommelingen om te gaan. Maar gebeurtenissen die u vandaag weerhouden om te beleggen, kunnen morgen slechts een voetnoot in de geschiedenis zijn. Want net door te wachten en te blijven wachten, kunnen er opportuniteiten ontglippen.

Als u op heel lange termijn kijkt, dan gedragen aandelen en obligaties zich nochtans relatief voorspelbaar. Hoewel de markten de voorbije decennia heel wat pieken en dalen tonen, ziet u wel een duidelijk stijgende lijn op de lange termijn. Credit Suisse onderzoekt elk jaar hoe verschillende spaar- en beleggingsformules het deden sinds 19001, en dat op basis van hun reëel rendement. Aandelen zouden een winst genereren van 6,5% per jaar - alle beurscrisissen zoals de crash van 1929 meegerekend. Obligaties zouden jaarlijks 2% winst hebben gemaakt. Een spaarrekening 0,8%.

2

Is het vandaag te laat/te vroeg/net gepast om te beginnen met beleggen?

Een spaarboekje brengt momenteel niets op. Integendeel: door de inflatie daalt de koopkracht van uw spaargeld. Dat zal de komende jaren wellicht niet snel veranderen. Beleggen – als u maandelijks geld opzij kunt zetten, geen vastgoed- of andere plannen hebt en u een hoger risico aanvaardt – hoeft niet direct met grote bedragen. Eerst jarenlang het kapitaal bij elkaar sparen en dan pas beleggen levert trouwens doorgaans minder op dan meteen te beleggen.

Als schrik om de juiste timing u weerhoudt, dan is periodiek beleggen een optie. U stopt dan elke maand of elk kwartaal een bedrag in een beleggingsfonds. Zo voorkomt u dat u al uw belegbaar vermogen ‘te vroeg’ of ‘te laat’ belegt. Het is wel belangrijk dat u die regelmaat aanhoudt . Ook als het minder goed gaat op de beurs. Het omgekeerde geldt evenzeer: in euforie achter de markt aanlopen en er dan extra veel geld in pompen, is ook geen goed idee. Naast het timingaspect, is er namelijk ook het emotioneel aspect van beleggen. Hoewel beleggers soms denken dat ze puur rationeel handelen, zie je in de praktijk dat velen de neiging hebben om in te stappen na een periode van stijging en om uit te stappen na een periode van daling. Dit gedrag kost op lange termijn een flink stuk rendement. Door periodiek te beleggen - en die regelmaat aan te houden - vlakt u ook het risico uit dat u uw beslissingen vooral op sentiment baseert.

3

Valt er iets te vinden voor beleggen op korte termijn?

Mensen trekken soms naar de beurs met het idee om op korte termijn snel rijk te worden. Om daarin te slagen, moet u keer op keer op het juiste moment kopen en verkopen. De wind kan deze speculanten misschien eventjes in de rug zitten, maar op lange termijn zal de realiteit hen inhalen. Risicovolle beleggingsproducten hebben vaak een aangeraden beleggingshorizon van 5 jaar of langer. Daarom zijn ze niet geschikt voor de korte termijn. Gaat u toch voor de korte termijn, dan zijn spaarboekjes of kwalitatieve obligaties in euro een piste. Maar in beide gevallen is de verwachte opbrengst heel miniem.

Beleggen op lange termijn is dus de boodschap voor wie een zeker risico wenst te nemen. Spreiding is daarbij een sleutelbegrip. Uw belegbaar vermogen dus niet in één keer beleggen, maar spreiden over de tijd. Dat kunt u bijvoorbeeld door periodiek te beleggen . Maar behalve in de tijd spreiden, is het ook belangrijk om ook uw eigenlijke beleggingsinstrumenten te spreiden. Wil u in aandelen beleggen? Dan belegt u beter niet in individuele aandelen, maar in aandelenfondsen. Zo’n fonds overkapt doorgaans tientallen tot zelfs honderden verschillende aandelen. Op die manier spreidt u het risico als een of meerdere aandelen het bijvoorbeeld minder doen. Hetzelfde geldt voor obligaties: obligatiefondsen met een goede spreiding zijn meestal een veiligere keuze.

Kiest u dan best voor aandelen- of obligatiefondsen? Als die vraag u weerhoudt om te beleggen, dan zijn flexibele gemengde fondsen een interessante keuze. Aandelenfondsen beleggen in aandelen en obligatiefondsen beleggen in obligaties. Bij een flexibel gemengd fonds geldt die beperking niet. In dat geval bepaalt de professionele beheerder van het fonds of hij meer de nadruk legt op aandelen of obligaties. Verwacht hij bijvoorbeeld onweer op de markten, dan is hij vrij om aandelenposities af te bouwen en zijn cashpositie op te krikken. Met een flexibel gemengd fonds hoeft u zich geen zorgen te maken hoeveel u op welk moment moet beleggen in aandelen of obligaties en in welke producten . U laat het beheer over aan een professional die over de emoties in de markten heen kan kijken.

De juiste timing voor een personal banker?

Liever een co-piloot die u helpt om uw vermogen zo veilig mogelijk te navigeren naar uw bestemming?

Vraag een personal banker

Lees ook

1 ‘Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2018’ (Elroy Dimson, Paul Marsh, Mike Staunton), februari 2018. De volledige studie is beschikbaar (pdf) op www.credit-suisse.com/giry-summary-2018.pdf