Samengevat

  • Hoewel de waarderingen van zowel de aandelen- als obligatiemarkten al sterk stegen in 2019, is er nog altijd een beperkt extra rendement mogelijk.
  • We raden aan om uw blootstelling aan aandelen licht af te bouwen. Diversifieer ook een deel van uw aandelenposities naar beleggingsthema’s die de traditionele economische cyclus overstijgen en naar flexibele gemengde fondsen.
  • Wil u in obligaties beleggen, dan gaat de voorkeur uit naar bedrijfsobligaties in euro op de grens tussen investment grade en high yield, investment grade bedrijfsobligaties in USD en obligaties van de groeilanden in USD.

In het derde kwartaal van 2019 zette de vertraging van de economische en bedrijfswinstgroei zich verder. De trend op de beurzen is in 2019 niettemin stijgend, met twee periodes van consolidatie in mei en augustus.

Of de stijgende trend zich de rest van 2019 zal doorzetten is een moeilijk vraagstuk. Het ritme van de aandelen- en obligatiemarkten wordt momenteel vaak gedicteerd door Donald Trump. Telkens hij een dreigende tweet richting China slingerde, vluchtten beleggers naar de veiligheid van obligaties (laag risico of risk-off modus). Wanneer daarna de onvermijdelijke tweet kwam dat de gesprekken toch nog lopen, volgde een golf in de omgekeerde richting naar aandelen (hoger risico of risk-on modus). Op die manier nestelde het klassieke patroon – een continue afwisseling van ‘risk-on, risk off’ gedrag (waarbij beleggers telkens weer overschakelen tussen aandelen en obligaties) – zich terug stevig in de markten.

Beleggers kregen in het derde kwartaal van 2019 de schrik ook goed te pakken na de omkering van de rentecurve in de VS. Dat obligaties met kortere looptijd meer opbrengen dan die met een langere looptijd (een zogenaamde inverse rentecurve) is historisch een goede voorspeller geweest voor recessies. Al volgden die recessies gemiddeld met 22 maanden vertraging op de omkering. In die periode steeg de S&P 500 beursindex gemiddeld nog 10%. De inverse rentecurve is dus zeker geen reden om in paniek de verkoopknop in te drukken. De komende twaalf maanden verwachten we voor aandelen nog een totaal rendement – inclusief dividenden – van 5%.

Brexit

Een harde brexit – zonder akkoord – zal niet alleen op de Britse beurs, maar ook op de beurzen in de eurozone schade aanrichten. Naar onze mening houden de waarderingen van Europese aandelen geen rekening met dit worst-case scenario. Door alle onzekerheid zijn de grote centrale banken terug in actie geschoten, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Hun soepele monetaire beleid geeft niet alleen zuurstof aan de economie, maar blijft ook de aandelen- en obligatiemarkten ondersteunen.

Zoektocht

De recente acties van de centrale banken bewijzen nogmaals dat de zeer lage rente nog lange tijd zal blijven. Aantrekkelijke rendementen worden almaar schaarser, waardoor ook de zoektocht ernaar moeilijker wordt. Hoe gaat u best tewerk in een dergelijke omgeving? Hoewel de waarderingen van zowel de aandelen- als obligatiemarkten sterk zijn gestegen, is er nog altijd een beperkt extra rendement mogelijk. U gaat best wel voorzichtig tewerk. Daarbij zal u een afweging moeten maken tussen uw eigen rendementsdoelstelling en risicotolerantie, en de opportuniteiten en risico’s in de financiële markten.

Aandelen

Beleggen in aandelen vraagt een risicoappetijt en langetermijnvisie. Ze verdienen dan ook een structurele en prominente plaats in elke portefeuille die gestoeld is op een langetermijn beleggingsfilosofie. Niettemin raden we aan om uw blootstelling aan aandelen licht af te bouwen, in het bijzonder voor de traditionele regio’s zoals de Verenigde Staten, Europa en de groeilanden. Diversifieer ook een deel van uw aandelenpositie naar beleggingsthema’s die de traditionele economische cyclus overstijgen. Denk daarbij aan de gezondheidssector, veiligheid, artificiële intelligentie en duurzaamheid. Een bijkomend pluspunt van aandelen is dat het dividendrendement ruim hoger is dan het rendement op obligaties.

Obligaties

De obligatiemarkten hebben de wind in de rug. De bokkensprongen van Donald Trump jagen beleggers op geregelde tijdstippen naar kwaliteit en veilige havens. Het soepelere monetaire beleid van de Amerikaanse en Europese centrale banken zorgt voor een extra stimulans. Het gevolg laat zich duidelijk merken: meer dan 15.000 miljard dollar aan obligaties – 27% van het totaal uitstaande bedrag – heeft momenteel een negatief rendement. Dat betekent dat het interessanter is om die obligaties vandaag te verkopen dan ze aan te houden tot de eindvervaldag. Niettemin heeft nog altijd 70% van alle obligaties een positief rendement.

Uiteraard zijn ze niet allemaal van dezelfde kwaliteit. Er zit eigenlijk niet veel kwaliteitsvolle vis in deze vijver. In uw zoektocht naar rendement heeft u twee keuzes: opteren voor lagere kredietkwaliteit (kredietrisico), of voor vreemde munten die een hoger rendement bieden (wisselkoersrisico). Volgens ons hebben beide opties hun waarde. We stellen dan ook voor om beide oplossingen te combineren.

Onze voorkeur gaat uit naar drie categorieën van obligaties:

  • Bedrijfsobligaties in euro waarvan de kredietkwaliteit op de grens tussen investment grade (hoge kwaliteit) en high yield (lagere kredietkwaliteit) zit. Het beleid van de Europese Centrale Bank ondersteunt dit type van obligaties.
  • Investment grade bedrijfsobligaties in Amerikaanse dollar. Zij bieden nog altijd een aantrekkelijk rendement.
  • Obligaties van de groeilanden in Amerikaanse dollar. Hoewel het handelsconflict er een negatieve impact op heeft, spelen de renteverlagingen van de Amerikaanse centrale bank (Fed) in hun voordeel. We menen dat de positieve impact van de Fed sterker is dan de negatieve invloed van het handelsconflict.

Dollar

De Amerikaanse dollar zit momenteel (september-oktober 2019) aan de onderkant van de vork 1,10 – 1,15 waarin de munt zich al een tijdje beweegt tegenover de euro. De hoogste rente van de G10-munten, het verschil met de rente in euro en de status van veilige haven zijn factoren die in het voordeel van de dollar spreken. Dat de Fed haar rente aan het verlagen is, verkleint wel het renteverschil met de euro. De dollar is ook niet goedkoop, en een mogelijke interventie van de regering-Trump – die vindt dat de dollar te duur is – is niet uitgesloten. We verwachten dan ook dat de dollar in de komende twaalf maanden terug richting 1,15 dollar per euro zal evolueren.

Flexibele gemengde fondsen

In het huidige beleggingsklimaat spreken twee belangrijke argumenten in het voordeel van flexibele gemengde beleggingsfondsen. Sommige van deze fondsen hebben als expliciete doelstelling het uitkeren van hun inkomsten aan beleggers. Ze gaan daarvoor op zoek naar financiële producten die nog een aantrekkelijk rendement bieden. Via deze fondsen kan u op een gediversifieerde manier mee beleggen in deze producten. Om het risico in uw portefeuille wat af te bouwen kan u een positie in aandelen omzetten naar een belegging in flexibele gemengde fondsen. U kan daarbij kiezen voor die fondsen die als voornaamste doelstelling het beheren van risico’s en het beperken van kapitaalverlies hebben.

Is uw portefeuille aan een update toe?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook