Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • Het centrale scenario is dat we tegen de G20-top van eind juni 2019 echte tekenen van vooruitgang zien.
  • De indirecte gevolgen van het geschil op het Chinese en Amerikaanse bbp kunnen aanzienlijk zijn.
  • Beleggers zouden hun portefeuilles moeten aanpassen om zich voor te bereiden op de toekomstige volatiliteit.

Wat is er gebeurd?

De onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van beide partijen zijn op vrijdag 10 mei abrupt en zonder verdere vooruitgang afgesprongen. Maar nog belangrijker is dat de Amerikaanse regering de bestaande tarieven op de invoer uit China ter waarde van 200 miljard dollar heeft verhoogd - van 10% naar 25%.

President Trump heeft ook opnieuw gedreigd de tarieven op de resterende 340 miljard dollar van Chinese import naar de VS, die tot nu toe niet getroffen is, te verhogen.

Als reactie hierop heeft de Chinese regering een verhoging van de tarieven op de Amerikaanse invoer ter waarde van 60 miljard dollar vanaf 1 juni aangekondigd.

Hoe reageerde de markt ?

Maandag heeft de S&P 500 de grootste daling op 1 dag van het jaar doorgemaakt (bijna 70 punten lager en afgesloten op 2.812), vooral door toedoen van IT en industrie, de twee sectoren met de meest directe blootstelling aan Chinese toeleveringsketens.

Ook op de obligatiemarkten was de risicoafkeer duidelijk zichtbaar, met een daling van de rendementen op 10-jarige U.S. Treasuries met 7 basispunten tot 2,39%. Op vlak van valuta daalde de CNY 0,5% tegenover de USD, de grootste daling op 1 dag sinds februari terwijl de Volksbank van China (PBoC) de handelsvork met de Amerikaanse dollar verlaagde. Goud ging lichtjes hoger omdat beleggers op zoek gingen naar veiligheid.

Op dinsdag 14 mei konden de aandelenmarkten, en dan vooral de Europese, een groot deel van het verlies goedmaken.

Hoe zien wij de situatie?

Drie belangrijke data zijn er in de nabije toekomst.

  • Vrijdag 17 mei 2019 (of mogelijk de dag erna), wanneer president Trump een eerste beslissing zal nemen over de kwestie van de Europese autotarieven.
  • 1 juni 2019, wanneer de Chinese tarieven voor vergeldingsacties toegepast beginnen worden, en rond deze datum ook nieuwe tarieven uit de VS van kracht worden.
  • 28-29 juni 2019, de datums van de G20-top in Osaka, waar presidenten Trump en Xi elkaar zullen ontmoeten.

Geen nieuwe douanetarieven op Europese voertuigen

We verwachten niet dat president Trump op 17 mei een actie tegen de EU op het gebied van autotarieven zal starten. Het zou moeilijk zijn voor zijn administratie om op twee fronten tegelijk de handelsoorlog aan te gaan en hij heeft de mogelijkheid om een besluit met 180 dagen uit te stellen (d.w.z. tot november). Dit kan de markten tijdelijk ontlasten, maar zal op zich geen oplossing brengen. Ondanks de huidige hoop van de markt, denken wij dat een oplossing voor 1 juni 2019 ook onwaarschijnlijk is. Ons centrale scenario blijft echter dat we echte tekenen van vooruitgang zien voor de G20-top in juni.

Economische gevolgen: beperkte impact op de wereldwijde groei...

De verslechtering van de wereldhandel weegt nu al zwaar op de voorlopende indicatoren (PMI's van de VS voor nieuwe exportorders is onder het niveau 50 gezakt) en begint zich te weerspiegelen in de wereldwijde groeicijfers. Ook de Amerikaanse export naar China is de afgelopen zes maanden met bijna 30% gedaald. Veel van de huidige prognoses wijzen op een relatief kleine directe impact op de groei in de VS en China als gevolg van een escalatie van het handelsconflict.

.... Maar de indirecte effecten zouden belangrijker kunnen zijn

Wij denken echter dat de indirecte impact waarschijnlijk groter is en (bijvoorbeeld) de Amerikaanse bedrijfswinsten (waarvan de groei nu al vertraagt) treft, een uitstel van toekomstige investeringen veroorzaakt, enz. Er zou ook een impact kunnen zijn op het Amerikaanse monetaire beleid in het algemeen, hoewel het waarschijnlijk lijkt dat de Fed voorlopig alle tariefgerelateerde stijgingen van de Amerikaanse inflatie zal negeren. Opmerkelijk is dat op dit moment de Amerikaanse consument het grootste deel van de toegenomen inflatielast als gevolg van de tariefverhogingen lijkt te hebben gedragen: er wordt weinig geabsorbeerd door de Chinese exporteurs.

Wij verwachten dat de aanhoudende stimulusmaatregelen in China de binnenlandse groei zullen stabiliseren. Hoe strenger de voorwaarden voor de buitenlandse handel zijn, hoe soepeler het binnenlands economisch beleid zal worden. Daarenboven heeft China nog andere mogelijkheden om de handel met de VS te beïnvloeden, afgezien van wijzigingen in de tariefstelsels. Het enthousiasme van lokale bedrijven of particulieren om Amerikaanse producten te kopen kan afnemen. Als de verzwakking van de CNY van de afgelopen dagen wordt doorgezet, zal dit een aanzienlijke invloed hebben op de ontwikkeling van de handel.

Acties om in de beleggingsportefeuille te ondernemen

Sinds april van dit jaar adviseren wij beleggers om "de risico’s in de portefeuille te herevalueren en eventueel af te bouwen". Deze aanpak blijft geldig. De neerwaartse risico's op korte termijn voor aandelen zijn toegenomen en zullen waarschijnlijk niet snel worden opgelost.

Daarbij zitten we ook in een fase van een lagere winstgroei en wereldwijde groeivertraging.

Ondertussen denken wij dat vastrentende obligaties selectief aantrekkelijk blijven: binnen deze activaklasse geven wij de voorkeur aan kortlopend Amerikaans schatkistpapier, kwalitatieve bedrijfsobligaties in dollar (type ‘investment grade’) en obligaties uit de groeilanden in harde valuta.

Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook