Samengevat

  • Al meer dan 5 jaar sudderen de koersen van het gele metaal op een relatief laag niveau.
  • De toegenomen volatiliteit op de financiële markten aan het einde van 2018 blies het goud nieuw leven in.
  • De huidige cocktail van onzekerheid en risicoaversie bij beleggers zal naar verwachting de koers op middellange termijn ondersteunen.

Al verscheidene jaren is goud niet echt meer in trek en zit het vastgeroest op relatief lage prijsniveaus. De goudkoers is inderdaad ver verwijderd van de laatste hoogterecords van 2011 (1.900 USD per ons).

Weinig enthousiasme in 2018 tot de koers begon te stijgen op het einde van het jaar

Het grootste deel van vorig jaar kon goud ondanks de politieke onzekerheden op weinig enthousiasme rekenen en viel het zelfs terug van ongeveer 1.350 USD per ons aan het begin van het jaar tot minder dan 1.200 USD per ons tijdens de zomer.

Pas in het vierde kwartaal van 2018, toen de turbulentie op de markten fors toenam, kreeg goud opnieuw wat glans en hees het zich tot in de buurt van 1.290 USD per ons. Vooruitlopend op de volatiliteit die ongetwijfeld opnieuw van de partij zal zijn in 2019, lijkt goud ons een interessante piste om uw beleggingen te diversifiëren.

In essentie een veilige haven, maar geremd door de dollar

Goud wordt vaak beschouwd als dé vluchtwaarde bij uitstek. Het feit dat het geen coupon of dividend oplevert, wordt in de ogen van sommige beleggers gecompenseerd door zijn status als buffer tegen (onder meer) de inflatie, de geopolitieke risico’s en de turbulenties op de financiële markten.

Tijdens het grootste deel van 2018 reageerde de goudkoers echter niet helemaal zoals verwacht op de onzekerheden die zich meester hadden gemaakt van de markten. Het was vooral de sterke dollar die de opmars van de goudkoers tegenhield. Die heeft namelijk geleid tot een stijging van de goudprijzen in lokale valuta op belangrijke markten zoals China en India, waardoor de vraag in deze regio’s temperde.

Daarentegen heeft de volatiliteit, die sinds oktober fors toegenomen is op de financiële markten en aangewakkerd werd door de handelsconflicten en andere geopolitieke onzekerheden, de risicoafkeer van de beleggers aangescherpt. Dit speelde in het voordeel van de staatsleningen met een veilige reputatie en bracht ook de goudprijs weer in een stroomversnelling.

Vooruitzichten: de goudkoers zal naar verwachting ondersteund blijven

Lage rentevoeten, met name de reële rentevoeten, d.w.z. nominale rente gecorrigeerd voor inflatie, hebben ervoor gezorgd dat goud, dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld een obligatie geen coupon uitbetaalt, weer aantrekkelijk wordt als belegging in relatieve termen. Lagere reële rentevoeten verlagen de opportuniteitskosten voor het aanhouden van deze vluchtwaarde.

Rekening houdend met een voorzichtiger monetair beleid van de Federal Reserve (Fed) en de verwachte groeivertraging in de Verenigde Staten, zien wij ook weinig extra stijgingspotentieel voor de greenback. Dit moet ook een opluchting zijn voor de goudprijs.

Daarom denken wij dat goud een aantrekkelijke piste kan zijn om uw beleggingen te diversifiëren, en het een factor van stabiliteit kan zijn in een onzekere context. Met andere woorden, hoewel goud stricto sensu geen inkomsten genereert via een coupon of dividend, kan het zeker zinvol zijn om het een plaats te geven in de beleggingsportefeuille.

Interesse om te beleggen in goud?

Ontdek onze oplossing via een gestructureerd product1.

Ontdek deze oplossing

Lees ook

De gestructureerde financiële instrumenten, ook Structured Notes genoemd, bestaan in de vorm van 'gestructureerde schuldinstrumenten' of 'afgeleide instrumenten'. Een gestructureerd schuldinstrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan een of meer onderliggende activa (bv. een rentevoet of beursindex) via vaste of variabele coupons die tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect worden uitbetaald. Voor de gestructureerde schuldinstrumenten verbindt de uitgever zich ertoe 100% van het ingelegde kapitaal (uitgezonderd kosten) terug te betalen op de eindvervaldag (behalve bij faillissement of risico op faillissement van de uitgever). Bij 'afgeleide instrumenten' daarentegen verbindt de uitgever van een Structured Note zich er niet toe om 100% van het ingeschreven kapitaal (zonder kosten) terug te betalen op eindvervaldag.