Management Server
Téléphone

Deutsche Bank

Samengevat

  • Als defensieve sector trekt de gezondheidszorg zich goed uit de slag in een laat cyclisch economisch klimaat.
  • Aandelen van Europese bedrijven in de gezondheidszorg keren in deze omgeving van lage rente vaak interessante en vrij stabiele dividenden uit.
  • Gezondheidszorgaandelen bieden op dit moment mogelijk een aantrekkelijk instapmoment. En daarnaast zorgt deze sector vaak voor voordelen op (heel) lange termijn.

In een laat cyclisch economisch klimaat krijgen aandelen van bedrijven in de gezondheidszorg de kans om zich te onderscheiden. Wanneer de wereldwijde groei vertraagt, hebben beleggers immers de neiging om terug te vallen op deze traditioneel defensieve sector.

Historisch gezien hebben bedrijven die actief zijn in de gezondheidszorg periodes van economische crisis beter doorstaan1. Dat komt omdat gezondheidsuitgaven een van de weinige zaken zijn waarop gezinnen doorgaans niet kunnen besparen.

Defensieve sector bij uitstek, ondanks specifieke risico's

Het weerstandsvermogen van de gezondheidszorgsector werd vorig jaar nogmaals duidelijk. Terwijl in 2018 de Europese aandelen volgens de Stoxx® Europe 600 Index met 13% daalden, bleef die daling bij bedrijven in de gezondheidszorg beperkt tot minder dan 3%. Dat blijkt uit de Stoxx® 600 Health Care Index. Deze prestatie was de op een na beste in de aandelenmarkt, na de aandelen van nutsbedrijven ('Utilities').

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2020 in de Verenigde Staten, is het debat voor een sterkere regulering van de geneesmiddelenprijzen terug in het nieuws. Dit regelgevingsrisico is de voornaamste reden waarom de prestaties van de gezondheidszorgaandelen in 2019 achterop hinken.

Meer in het algemeen blijven beleggingen in deze sector uiteraard onderhevig aan een aantal specifieke risico’s. Een van die risico's is het verlies van inkomsten als gevolg van het verstrijken van de exclusieve rechten op zgn. blockbuster-geneesmiddelen, een fenomeen dat met name grote farmaceutische groepen treft. Voor kleinere en meer dynamische ondernemingen, zoals biotechbedrijven, ligt het risico eerder in het mislukken van klinische proeven voor een kandidaatbehandeling of het niet verkrijgen van goedkeuring van de toezichthoudende instanties. Ten slotte kan ook het gezondheidsrisico niet worden uitgesloten, zoals onlangs nog werd aangetoond door het schandaal rond de overconsumptie van opioïde pijnstillers in de Verenigde Staten, waardoor de aandelenkoers van de betrokken bedrijven scherp terugviel2.

Deze problemen waren echter geen rem op de globale prestaties over de laatste jaren van de aandelen van farmaceutische bedrijven.

Aandelen niet te duur

Vandaag geven de aandelen van de Europese bedrijven in de gezondheidszorg nog steeds uitzicht op interessante waarderingen. Uitgaande van de huidige beurskoersen, betaalt de koper momenteel ongeveer 16 keer de gemiddelde winst die de financiële analisten voor dit jaar verwachten.

Deze koers-winstverhouding was al zeven jaar niet meer zo laag. In de huidige context van extreem lage rente zijn de aandelen van bedrijven in de gezondheidszorg aantrekkelijk dankzij de vrij stabiele dividenden. In de voorbije vijf jaar waren de dividenden van de aandelen van de Stoxx® 600 Health Care Index goed voor een rendement van ongeveer 3%, een niveau dat volgens de gemiddelde prognoses van de analisten ook dit jaar zal worden bereikt.

Voordelen op (heel) lange termijn

Wie vandaag in gezondheidszorgaandelen belegt, doet dat niet alleen als reactie op de huidige economische situatie, maar ook vanwege het aantrekkelijke instapmoment. Deze sector biedt namelijk vooral voordelen op (heel) lange termijn.

Gezien de vergrijzing van de bevolking zullen de uitgaven in dit domein blijven toenemen. Gezondheidszorgbedrijven die actief zijn in de opkomende landen (China, Brazilië, India, etc.), zullen naar verwachting ook profiteren van stijgende overheidsuitgaven om de gezondheidszorg er voor steeds meer mensen toegankelijk te maken.

Een golf van fusies en overnames

Bovendien kan de golf van fusies en overnames een nieuwe impuls geven aan de gezondheidszorgaandelen. Eerder dit jaar gaf een analist van de investeringsbank Goldman Sachs3 te kennen dat "er in de biotechsector meer fusies en overnames verwacht worden". Biotechbedrijven, die zich richten op nieuwe behandelingen op basis van de nieuwste medische innovaties, zullen mogelijk potentiële 'blockbusters' ontwikkelen, dat zijn behandelingen die miljarden euro's aan inkomsten kunnen genereren. Dat zal ongetwijfeld de aandacht trekken van de grootste farmaceutische groepen, die de licenties van hun stergeneesmiddelen de komende jaren zien verstrijken.

Begin dit jaar nam de Amerikaanse biofarmaceutische groep Bristol-Myers Squibb het New Yorkse biotechbedrijf Celgene over en kocht het Japanse Takeda het Ierse Shire. Recenter nog nam het Amerikaanse Pfizer een belang in het Franse biotechbedrijf Vivet Therapeutics. En vorig jaar bracht de interesse van beleggers het Zwitserse Novartis ertoe om zijn dochterbedrijf Alcon af te splitsen, dat gespecialiseerd is in de behandeling van oogaandoeningen. Er zijn nog meerdere grote verschuivingen op til in deze sector, waardoor deze aandelen in de komende maanden mogelijk verder in waarde zullen stijgen.

Geïnteresseerd in de gezondheidszorgsector?

Ontdek onze oplossing

Lees ook

1 Bron: Bloomberg, sectoriële prestatietabellen van de Stoxx® Europe 600 Index over (pre-)recessieperiodes, te weten het 4de kwartaal van 2008 (bankencrisis), het hele jaar 2008 (inkrimping van de beursindexen vóór de grote recessie) en het jaar 2018 (jaar van de beurscorrectie): telkens bekleedt de HealthCare-sector de eerste of tweede plaats.

2 Bron: https://www.lecho.be/actualite/archive/Les-societes-productrices-d-opioides-sous-pression/10105032

3 Bron: Bloomberg. Volledig artikel: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-07/big-pharma-isn-t-boring-any-more-as-cancer-deals-herald-more-m-a