Samengevat

  • Tak 21 en Tak 23 zijn zeer aantrekkelijke formules, met name op fiscaal gebied.
  • In een context van lage rentevoeten heeft de fiscaliteit een grotere invloed op het uiteindelijke rendement.
  • Welke oplossingen moet u kiezen in functie van uw financiële doelstellingen?

Sinds 2018 tonen beleggers steeds meer belangstelling voor de verzekeringsproducten van Tak 21 en 231. Een van de redenen voor die trend is de invoering van een taks van 0,15% op effectenrekeningen met een waarde van 500.000 euro of meer. Uiteraard gaan de Belgen op zoek naar oplossingen die zo voordelig mogelijk zijn op fiscaal vlak. Onder die oplossingen hebben Tak 21 en Tak 23 een zekere aantrekkingskracht. In periodes van lage rentevoeten kan de fiscale behandeling van een beleggingsproduct – net zoals bijvoorbeeld de kosten – een belangrijke invloed hebben op het uiteindelijke rendement. We willen echter benadrukken dat elke beleggingsbeslissing gebaseerd moet zijn op uw beleggersprofiel: u mag uw keuze nooit laten leiden door voornamelijk fiscale motieven.

Interessante fiscale behandeling

Op fiscaal gebied hebben de verzekeringsproducten van Tak 21 en Tak 23 een aantal gemeenschappelijke kenmerken:

  • Een taks van 2% op betaalde premies.
  • Geen beurstaks.
  • Valt niet onder de taks van 0,15% op effectenrekeningen waarvan de waarde van de belastbare effecten 500.000 euro of meer bedraagt.

Bovendien zijn de verzekeringsproducten van Tak 23 in principe vrijgesteld van roerende voorheffing in geval van verkoop. Voor Tak 21 is het iets ingewikkelder: de vrijstelling van de roerende voorheffing geldt pas na een periode van 8 jaar vanaf de eerste betaling in het deel van het contract dat betrekking heeft op Tak 21. Met andere woorden, als u uw contract geheel of gedeeltelijk terugkoopt voordat de termijn van 8 jaar en 1 dag verstreken is, bent u de 30% roerende voorheffing verschuldigd, berekend op een forfaitair fictief rendement van 4,75%.

De juiste keuze maken

U hebt nu een duidelijker beeld van de fiscale behandeling van verzekeringsproducten. Het aantrekkelijke belastingstelsel maakt het product over het algemeen flexibeler, verlaagt de totale kosten van transacties en beperkt de impact op het nettorendement.

Voordat u een keuze maakt, moet u zich ervan vergewissen dat u een product kiest dat overeenstemt met uw beleggingshorizon, risicotolerantie en beleggingsdoelstellingen die uw beleggersprofiel vormen. Beleggen in verzekeringsproducten brengt risico's met zich mee. Gelieve altijd eerste de precontractuele informatie te lezen voordat u inschrijft.

Interesseert dit thema u?

We bieden een oplossing aan waarin de kenmerken van de verzekeringsproducten van Tak 21 en Tak 23 worden samengebracht.

Ontdek onze oplossing

Tak 21 of Tak 23?

Een Tak 21-contract is een levensverzekering met een kapitaalgarantie door de verzekeraar, een gegarandeerde rentevoet (eventueel gelijk aan 0%) en een eventuele winstdeling. Dat is afhankelijk van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij of het rendement van een onderliggend fonds. De specifieke reserve wordt tot 100.000 euro beschermd door het Garantiefonds.

Een Tak 23-contract is een levensverzekering die geen kapitaal- of rendementsgarantie biedt. Het rendement van het contract is afhankelijk van de prestaties van een onderliggend actief, meestal een fonds. Het kapitaal wordt niet beschermd door het Garantiefonds.

Lees ook