Samengevat

  • Zoals verwacht heeft de Federal Reserve voor het eerst sinds 2008 haar beleidsrente met 25 basispunten verlaagd.
  • De Amerikaanse centrale bank stopt haar balansafbouw twee maanden vroeger en verlaagde twee andere belangrijke rentevoeten eveneens met 25 basispunten.
  • De rentecurve van Amerikaanse staatsobligaties wordt vlakker, de Amerikaanse dollar stijgt, Amerikaanse aandelen dalen.
  • Wij verwachten dat de Fed zal blijven gaan voor meer monetaire versoepeling, aangezien wij nog een extra ‘verzekerings’-renteverlaging van 25 basispunten voorspellen tot juni 2020.

1. Wat is er gebeurd?

Het Federal Open Market Committee (FOMC) heeft zijn boven- en ondergrens van de beleidsrente met 25 basispunten verlaagd, verwijzend naar de recente wereldwijde ontwikkelingen en de afnemende inflatiedruk als redenen. 2 van de 10 Fed-ambtenaren verschilden van mening omdat hun bezorgdheid over de financiële stabiliteit een meer ‘hawkish’ houding rechtvaardigde.

De Fed kondigde ook het einde van haar balansafbouw aan, waardoor de totale activa al zijn gedaald van een piek van 4,5 miljard dollar tot ongeveer 3,8 miljard dollar. De beslissing om een einde te maken aan de balansafbouw komt twee maanden eerder dan oorspronkelijk verwacht en moet worden gezien als een meer ‘dovish’ initiatief.

Daarnaast heeft de centrale bank twee andere belangrijke richtinggevende rentes met 25 basispunten verlaagd, waardoor de interest-on-excess reserves rate op 2,1% (van 2,35%) en de discount window rate op 2,75% (van 3%) is vastgesteld.

In de officiële verklaring van de Fed creëert de centrale bank voor zichzelf wat vrijheid door enerzijds geen nieuwe renteverlaging te garanderen, maar anderzijds een reeks bezorgdheden te schetsen die op haar radar zullen blijven staan bij het bepalen van het toekomstige monetaire beleid. Ten slotte werd de economische taal grotendeels ongewijzigd gelaten, waarbij de Fed de "solide" banenwinst, een "sterke" arbeidsmarkt, een "gematigde" productiegroei en "zwakke" bedrijfsinvesteringen beschreef.

2. Hoe reageerden de markten?

De eerste reflex van de beleggers was om kortlopende schatkistcertificaten te verkopen en dollars te kopen, aangezien het rendement op het schatkistcertificaat van 2 jaar klom van 1,81% tot 1,96% (waarbij alle koerswinsten van 's morgens werden omgedraaid) en de Bloomberg-dollar-index steeg tot het hoogste peil van de laatste 2 maanden. Ook het rendement op 10 jaar steeg tot 2,07%, maar zakte daarna terug naar 2,01%, waardoor rentecurve werd afgevlakt. De S&P 500-index bleef aanvankelijk onveranderd omdat beleggers al een renteverlaging ingeprijsd hadden.

Voorzitter Powell beschreef tijdens zijn persconferentie na de vergadering deze renteverlaging als een aanpassing in het midden van de cyclus. Die verklaring goot koud water op de beleggers die hoopten dat dit de start was van een cyclus van renteverlagingen en sleurde de S&P index 1,5% lager. Ook het goud zakte 1,2% naar 1.413 dollar per ons.

3. Wat betekent dit voor beleggers ?

Deze beslissing van de monetaire beleidsmakers sluit aan bij onze huidige visie dat de Fed "op gepaste wijze zal blijven handelen om de groei te ondersteunen". Hoewel de huidige economische situatie voor de VS niet ernstig genoeg is om een grotere renteverlaging te rechtvaardigen (d.w.z. een robuuste arbeidsmarkt, sterke consumentenbestedingen en een gematigde groei), rechtvaardigen de toenemende onzekerheden zoals een vertragende wereldeconomie, het toekomstige handelsbeleid en de hardnekkig lage inflatie een verdere monetaire versoepeling in een meer preventief kader.

Ons basisscenario is dat de Fed uiteindelijk nog een renteverlaging voor juni 2020 zal doorvoeren. Wij zien de renteverlaging van vandaag als iets tussen "één en gedaan" en "het begin van een versoepelende cyclus". Onze prognose voor de Amerikaanse rente op 10 jaar staat nog steeds op 2% op een horizon van 12 maanden.

Tegen deze achtergrond van dalende rente en een steeds toenemend aantal obligaties met een negatief rendement wereldwijd, blijven wij geloven dat beleggers hun "jacht op rendement" zullen voortzetten. Beleggers zouden daarom moeten overwegen om obligaties van opkomende markten in USD toe te voegen aan hun goed gediversifieerde portefeuille, samen met selectieve bedrijfsobligaties.

Monetair beleid : eerder “havik” of “duif” ?

De termen “hawkish” en “dovish” worden doorgaans gebruikt om de oriëntatie van het monetaire beleid van een centrale bank aan te duiden.

Verwijzend naar de havik geeft “hawkish” aan dat een centrale bank veeleer geneigd is haar rentevoeten op te trekken, bijvoorbeeld om de prijsstabiliteit te verzekeren.

Verwijzend naar de duif betekent “dovish” dat een centrale bank veeleer geneigd is om haar rentevoeten te verlagen – of dat ze alleszins niet gehaast is om ze op te trekken – en zo de economische groei te stimuleren.

Is uw portefeuille nog in lijn met de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook