Samengevat

  • Het uitgebreide monetaire arsenaal van de ECB heeft de Europese aandelenmarkten ondersteund.
  • Voorzichtigheid is echter geboden ten aanzien van de aandelenmarkten, die worden beïnvloed door de vrees voor een recessie.
  • Om te genieten van een aantrekkelijk rendement, en als uw profiel het toelaat, moet u een bepaald risico accepteren.

Hoewel de economische cijfers aangeven dat de conjunctuur aan elan inboet, ging de aandacht van de beleggers in september vooral uit naar de ontwikkelingen in het handelsconflict en naar de initiatieven van de centrale banken. Ze waren dan ook bijzonder opgelucht dat Washington en Peking bereid bleken om het conflict te ontmijnen en terug te keren naar de onderhandelingstafel.

De Europese beurzen zijn in september sterk gestegen...

Ook de Fed en de ECB deden wat van hen verwacht werd. De beslissing van de Fed om haar belangrijkste beleidsrente met nog een kwartpunt te verlagen was verwacht, maar vooral het door de ECB aangekondigde monetaire maatregelenpakket, inclusief de herstart van het aankoopprogramma van obligaties, gaf het sentiment een boost.

De Europese beurzen profiteerden daar volop van om groen te kleuren en het nagenoeg even goed te doen als Wall Street sinds begin dit jaar. De obligatiemarkten lasten dan weer een pauze in na hun flamboyante parcours van de voorbije maanden, waarbij de rentevoeten zowat overal in de eurozone tot een onuitgegeven bodempeil zakten. Dit verhinderde de Italiaanse staatsleningen (BTP’s) en High Yield obligaties echter niet om hun vierde haussemaand op rij te laten optekenen.

...maar voorzichtigheid blijft geboden

Gezien de onzekere internationale situatie begeven wij ons met de nodige voorzichtigheid en flexibiliteit op de beursmarkten. De wereldwijde economische groei en de bedrijfswinsten verliezen terrein en in Europa is er nog steeds geen witte rook omtrent de brexit.

Tegelijk bieden de pragmatische aanpak van de Fed en de gespierde tussenkomsten van de ECB een belangrijke steun aan de groei als reactie op de neerwaartse risico’s naar aanleiding van de handelsspanningen en het klimaat van bezorgdheid dat die met name in de industriële sector in de hand werken. Bovendien verwachten de markten op korte termijn zeer weinig verbetering op het economische vlak en elke positieve ontwikkeling kan zich ontpoppen als een opwaartse katalysator.

Tot slot werden de winstverwachtingen reeds neerwaarts bijgesteld en de consensus gaat nu in de richting van een winstdaling in vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar. Toch zullen de aandelenmarkten in de greep blijven van volatiliteit, zolang de recessievrees acuut is. Een defensieve positionering blijft dan ook aangewezen.

Naast een regionale voorkeur voor de Verenigde Staten, bevelen wij ook aan de portefeuilles te oriënteren op beleggingsthema’s die het kader van de traditionele economische cyclus overstijgen. Hoewel deze thema’s evenmin buiten schot blijven in geval van toenemende risicoafkeer, maakt hun bovengemiddelde groeipotentieel hen bijzonder aantrekkelijk in een langetermijnoptiek.

Ultra-lage rentevoeten spelen verlengingen

De economische groeivertraging, de gematigde inflatiedruk, een gespannen geopolitieke context en het inschikkelijke monetair beleid van de grote centrale banken maken dat de historisch lage rentevoeten nog voor lange tijd in de onderste regionen zullen spelen.

Om in deze context nog enigszins aanvaardbare rendementen binnen te halen, is een zekere risicobereidheid vereist. Enerzijds bieden de best aangeschreven staatsleningen in de eurozone negatieve rendementen, terwijl ook staatsleningen van perifere landen een onvoldoende scoren qua rendement. Anderzijds bieden speculatieve obligaties (High Yield) hogere rendementen, maar zijn ze niet bijzonder goedkoop meer.

Tussen deze twee uitersten gaat onze keuze uit naar bedrijfsobligaties met ratings BBB/BB in euro (Crossover segment) en naar Investment Grade bedrijfsobligaties in Amerikaanse dollar. In de meest dynamische categorieën blijven obligaties van groeilanden in sterke valuta de beste keuze om hogere rendementen binnen te halen met een correcte vergoeding van de aangegane risico’s.

Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160.

Lees ook