Samengevat

  • De waarschijnlijke uitkomst van de brexit ziet er steeds meer binair uit na het besluit van premier Johnson om het parlement tijdelijk te schorsen.
  • In Italië zal een akkoord tussen de 5-sterrenbeweging en de Democratische Partij (PD) de politieke onzekerheid op korte termijn verminderen.
  • Het Britse pond zal volatiel blijven. Anderzijds hebben Italiaanse staatsobligaties na de recente rally hun aantrekkingskracht verloren en zien we meer potentieel in Europese bedrijfsobligaties.
1

Wat is er gebeurd?

Deze week zijn er enkele cruciale wendingen geweest in de twee grote Europese politieke hotspots, het Verenigd Koninkrijk en Italië.

Woensdag kondigde de Britse premier Boris Johnson de schorsing van het parlement aan van 10 september tot 14 oktober, wanneer een toespraak van de koningin (met een nieuwe wetgevende agenda) zal worden gehouden. De tijdelijke schorsing van het Britse parlement verkort de tijd dat de oppositie heeft om een ‘no deal’ brexit te stoppen.

Er zijn in principe twee opties voor de parlementsleden om een dergelijk resultaat te vermijden:

1. Een wet aannemen voor een verlenging van de brexit-deadline, die momenteel gepland is voor 31 oktober. Dergelijk wetgevend initiatief zou volgende week kunnen worden voorgesteld, en hoewel de resterende tijd zeer krap lijkt, gezien de opschorting, is het technisch mogelijk om deze aan te nemen (een brexit-gerelateerd wetsvoorstel werd in vijf zittingsdagen eerder dit jaar aangenomen). De grote vraag is echter of de EU27 dan wel zou instemmen met een verlenging: dit is verre van zeker.

2. Een motie van wantrouwen. Dit is een strategie met een hoog risico. Mocht het parlement de regering verwerpen, dan heeft het twee weken de tijd om het eens te worden over een nieuwe regering. Anders staan de parlementsleden voor nieuwe verkiezingen in het vooruitzicht, waarbij de regering het tijdschema vaststelt, hoogstwaarschijnlijk na de brexit-deadline van 31 oktober. Het parlement zou kunnen wachten tot oktober om een motie van wantrouwen uit te spreken, wanneer de bereidheid van de parlementsleden om compromissen te sluiten over een eenheidsregering wellicht groter is.

Terwijl de Britse politiek naar een nieuw niveau van confrontatie is gegaan, lijkt Italië een nieuwe regeringscoalitie te hebben gevonden. De 5-sterrenbeweging (een populistische partij) en de Democratische Partij (PD, centrumlinkse partij) zijn formeel overeengekomen om een nieuwe regering te steunen met Guiseppe Conte wederom als premier. Terwijl de details over de exacte coalitiesamenstelling nog onzeker zijn, heeft president Mattarella aan Conte een nieuw mandaat gegeven om een regering te vormen en de verschillen tussen de twee partijen weg te werken.

2

Hoe hebben de markten gereageerd?

De impact van de dreun van Boris Johnson was vooral voelbaar op de valutamarkten, aangezien het Britse pond (GBP) verzwakte ten opzichte van zowel de euro als de Amerikaanse dollar.

Anderzijds werden de markten positief beïnvloed door de politieke ontwikkelingen in Italië. De spread (= rendementsverschil) tussen de Italiaanse en Duitse 10-jaarsrente is verder afgenomen van 290 basispunten enkele maanden geleden tot minder dan 170 basispunten.

Bovendien daalde het rendement op tienjarige Italiaanse staatsobligaties voor het eerst in haar geschiedenis tot onder de 1%.

3

Wat zijn de gevolgen voor de beleggers?

Wat de brexit betreft, zullen de markten zich op korte termijn concentreren op de strategie van de Britse leden van het Europees Parlement die zich tegen een ‘no deal’ brexit verzetten en op de vraag of zij een wet zullen aannemen om de datum van de scheiding uit te stellen of dat zij volgende week zullen proberen een motie van wantrouwen in te dienen.

Boris Johnson zou kunnen aanvoeren dat de schorsing van het Parlement zijn onderhandelingspositie ten opzichte van de EU versterkt, aangezien zijn dreiging van een ‘no deal’ brexit op 31 oktober nog ernstiger wordt. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat de EU vóór het verstrijken van die termijn belangrijke compromissen in de onderhandelingen zal aanbieden. Intussen gaat het aftellen door en de uitkomst van deze saga lijkt steeds meer binair. We schatten op dit moment de kans:

  • op 10% op het bereiken van een akkoord over de brexit,
  • op 45% op een harde of ‘no deal’ brexit
  • op 45% om in de EU te blijven.

Het vermijden van vervroegde verkiezingen in Italië is goed nieuws voor de markten op korte termijn. Hoewel de onzekerheid rond het begrotingsproces voor 2020 is afgenomen, blijft een politieke confrontatie met de EU over de begrotingsdoelstellingen mogelijk. Bovendien zijn de 5-sterrenbeweging en de Democratische Partij rivalen die weinig met elkaar gemeen lijken te hebben, behalve het vermijden van vervroegde verkiezingen. De stabiliteit van een dergelijke regering op lange termijn is dan ook twijfelachtig.

Beleggers zullen de ontwikkelingen op het politieke toneel in Europa op de voet blijven volgen. Wij stellen voor om voorzichtig te blijven met het Britse pond, hoewel de waardering ervan op het eerste gezicht aantrekkelijk lijkt.

Italiaanse staatsobligaties zouden kunnen worden ondersteund door nieuwe monetaire stimuleringsmaatregelen van de ECB, maar deze zijn op het huidige rendementsniveau onaantrekkelijk, vooral omdat de begrotingsbesprekingen met de EU in het najaar weer op gang kunnen komen.

Wij zijn van mening dat bedrijfsobligaties meer potentieel hebben, waarbij particuliere emittenten in Europa in het segment tussen BB en BBB (Crossover segment) onze voorkeur wegdragen.

Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook