Samengevat

  • De Amerikaans-Chinese handelsoorlog escaleert, waarbij de Amerikanen de Chinezen beschuldigen van valutamanipulatie.
  • De volatiliteit zal aanhouden. Wij herhalen onze eerder voorzichtige houding van "evalueer de risico’s en herbekijk de portefeuillesamenstelling”.

1. Wat is er gebeurd?

De Chinese autoriteiten hebben vorige week vergeldingsmaatregelen genomen tegen de tweets van president Trump over de tarieven. De manier waarop is begrijpelijk gezien het nog steeds asymmetrische evenwicht in de handel tussen de twee landen. De Chinese invoer uit de VS is veel minder waard dan de Amerikaanse invoer uit China, waardoor de slagkracht van tarieven op Amerikaanse invoer beperkt wordt. In plaats daarvan, herinnerden de Chinezen de globale markten aan het arsenaal van ’niet-tarifaire maatregelen’ dat zij momenteel tot hun beschikking hebben als de handelsoorlog tussen de twee grootste economieën verder oploopt.

Devaluatie van een munt als wapen

De People’s Bank of China (PBoC) heeft haar dagelijkse referentieniveau voor de USD/CNY verhoogd tot 6,9. Kort daarna tuimelde de yuan – die de Chinezen ook wel ‘renminbi’ noemen - naar het laagste niveau in meer dan 11 jaar en overschreed de historische drempel van 7. Bovendien kondigden de Chinese staatsmedia aan dat bedrijven hun aankopen van Amerikaanse landbouwproducten zouden opschorten en dat China mogelijk meer invoerrechten op landbouwproducten zou kunnen heffen.

Op 5 augustus heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën China officieel als "valutamanipulator" bestempeld. De Amerikaanse regering zei dat ze met het IMF zou samenwerken om elk oneerlijk concurrentievoordeel dat door het Chinese beleid wordt gecreëerd, weg te nemen.

2. Hoe reageerden de markten?

De S&P 500 is maandag met 3% gedaald, de slechtste dagprestatie in 2019 en de zesde opeenvolgende dag met verlies. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 11 basispunten tot 1,73% en is met meer dan 80 basispunten gedaald sinds de heropflakkering van de handelsspanningen begin mei. Bovendien werd de rente-inversie nog versterkt doordat het verschil tussen de rente op 3 maanden en 10 jaar daalde tot het meest negatieve niveau sinds april 2007. Ten slotte zette de opmars van de goudprijs zich voort en steeg met meer dan 1% tot 1.473 dollar per ons.

3. Wat is de impact voor beleggers?

De bereidheid van de PBoC om de onshore (CNY) renminbi wisselkoers de symbolische drempel van 7 per USD te laten overschrijden, herinnert ons eraan dat er nog verschillende opties over zijn voor Chinese beleidsmakers.

Risico’s op de wereldeconomie

De laatste escalatie tilt de handelsoorlog naar een andere dimensie en verergert de neerwaartse risico's voor een toch al kwetsbare wereldeconomie. De zwakkere CNY zou de hogere invoertarieven (voor de Chinese export naar de VS) enigszins kunnen compenseren, maar kan de negatieve impact van de tarieven niet volledig wegnemen. Wij denken dan ook dat de Chinese uitvoer naar de VS in de tweede helft van 2019 verder zou kunnen dalen. Bovendien zal China zijn strategische focus op de handel met niet-Amerikaanse landen blijven uitbreiden via de "Belt and Road Initiatives" (infrastructuurinitiatieven). Omgekeerd bestaat ook het risico dat de Amerikaanse beleidsmakers hun zakelijke relaties met grote en belangrijke Chinese klanten terugschroeven om een 'niet-tarifaire' klap uit te delen. Het label dat de Amerikaanse regering gegeven heeft aan China als "valutamanipulator" was een symbolische stap in de richting van mogelijk meer represaillemaatregelen.

Risico’s voor de winstverwachting van Amerikaanse bedrijven

Voor Amerikaanse bedrijven zullen deze extra tarieven en verstoringen waarschijnlijk op korte en middellange termijn moeten worden geabsorbeerd. Dit zal waarschijnlijk een negatieve invloed hebben op de winst en we moeten waakzaam blijven voor de gegevens over de omzetherzieningen in de tweede helft van 2019. Beleggers in aandelen hoopten op een mooie opleving van de winst per aandeel in de tweede helft van 2019 om de huidige koers/winstverhouding die boven het langetermijngemiddelde blijft te rechtvaardigen. Het lijkt erop dat deze laatste "oog om oog, tand om tand"-gebeurtenissen een belangrijk risico voor dergelijke verwachtingen kunnen inhouden, waardoor aandelenkoersen onder druk komen.

Conclusie: voorzichtigheid en herbeoordeling van de risico's

Wij herhalen onze eerder voorzichtige houding van "evalueer de risico’s en herbekijk de portefeuillesamenstelling”. Net als de afgelopen dagen kunnen beleggers een verhoogde volatiliteit verwachten en moeten ze blijven opletten voor de liquiditeitsbehoeften op kortere termijn en rekening houden met de beleggingshorizon voor hun portefeuilles.

Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook