Samengevat

  • De Fed heeft zoals verwacht haar beleidsrente ongewijzigd gelaten. Wat minder verwacht was, was de meer accommoderende toon van de voorzitter die de markten positief verraste.
  • We verwachten een groei van het Amerikaanse bbp van 2,4% in 2019 met een laag risico op recessie voor de komende 12 maanden.
  • De kracht van de Amerikaanse economie pleit echter voor verdere renteverhogingen: wij verwachten dat de Fed twee keer de rente verhoogt in 2019 en zien de Amerikaanse rente op 10 jaar naar een niveau van 3% klimmen tegen het einde van het jaar.

Zoals algemeen werd verwacht, heeft de Amerikaanse centrale bank (Fed) op de FOMC (Federal Open Market Committee)-bijeenkomst in januari ervoor gekozen om de beleidsrente ongewijzigd te laten (streefdoel van 2,25-2,50%). De Fed heeft echter een overwegende ‘dovish’ (dat wil zeggen soepele) toon aangenomen over het toekomstige monetair beleid. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Een “geduldige" Fed

De Fed is van plan geduldig te zijn in het voeren van haar monetair beleid. De voorzitter van de Fed, Jerome Powell, betoogde dat de argumenten voor een strenger monetair beleid zijn verzwakt en dat een afwachtende houding gerechtvaardigd is om 3 redenen:

  • de inflatie is gedaald.
  • de financiële voorwaarden zijn aangescherpt.
  • de vertraging van de wereldwijde groei zet zich voort.

Bovendien benadrukte voorzitter Powell dat het huidige niveau van de beleidsrente binnen de bandbreedte van de ramingen van de Fed voor de neutrale rente ligt. Deze koerswijziging biedt de Fed meer flexibiliteit om te kunnen reageren op economische ontwikkelingen en meer afhankelijk te zijn van gegevens voor beleidswijzigingen in de toekomst.

Flexibiliteit van de balans van de Fed

Terwijl de Fed het huidige proces van balansafbouw niet heeft gewijzigd, heeft de Fed erkend dat ze bereid is om de details voor de voltooiing van de balansnormalisatie aan te passen in het licht van de economische en financiële ontwikkelingen. De Fed is van plan om de balansplannen af te ronden tijdens de komende vergaderingen, en heeft geen doel voor de eindgrootte van de balans vermeld.

’Solide groei’

Terwijl Jerome Powell opmerkte dat de wereldwijde groeivertraging doorzette, benadrukte de Fed dat de Amerikaanse economie aan een solide tempo blijft groeien en dat de gezinsuitgaven sterk zijn blijven toenemen.

Desondanks heeft de Fed uit haar communicatie het gedeelte verwijderd waaruit blijkt dat de risico's voor de vooruitzichten "ruwweg in evenwicht lijken te zijn". Jerome Powell vermeldde wel dat hij gelooft dat de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie gunstig waren en dat de huidige kruisbestuivingen voor de Amerikaanse economie hier nog enige tijd zouden moeten zijn.

Financiële markten opgelucht

Risicodragende activa, zoals de aandelenmarkten, vierden de soepelere toon van de Fed. Hoewel de S&P 500 reeds in het groen stond in de aanloop naar de vergadering als gevolg van de positieve winstcijfers van enkele zwaargewichten in de index, is de S&P 500 na de verklaring en de persconferentie op 30 januari sterk gestegen (S&P 500: +1,8%).

Gezien de lagere verwachtingen voor de toekomstige monetaire verstrakking van de Fed, zijn de kortetermijn rentevoeten (2 jaar Treasury: +2.50%, -7 bps) gedaald, terwijl de langetermijn rentevoeten (30 jaar Treasury: +3.05%, +1 bps) relatief stabiel bleven. Dit bracht de rentecurve (30jaar - 2jaar, +54 bps) naar het hoogste niveau in twee maanden.

Bovendien daalde de EUR/USD wisselkoers richting 1,15 en steeg het goud naar het hoogste niveau in acht maanden (meer dan 1.320 dollar per ons).

Vooruitzichten: flexibiliteit ondersteunt risicodragende activa en economische groei

De voorzitter van de Fed heeft een scherpe bocht gemaakt ten opzichte van de laatste maanden van 2018. Toen betoogde hij dat de Fed nog ver verwijderd was van het neutrale renteniveau en dat het afbouwproces van de balans in de komende maanden in wezen op automatische piloot zou worden voortgezet. De huidige ommekeer zou de markten en de economische groei de komende 12 maanden moeten blijven ondersteunen .

De constructieve kijk van de Fed op de Amerikaanse economie is in overeenstemming met onze eigen vooruitzichten, aangezien de hoge niveaus van vertrouwen (zowel voor de consument als voor het bedrijfsleven), de productie-indicatoren en de consumentenbestedingen de komende 12 maanden boven de trendgroei (2019 VS bbp vooruitzicht: +2,4%) zullen blijven met weinig risico op recessie. Deze solide groei, in combinatie met een soepelere houding van de Fed, zou de bedrijfswinsten moeten ondersteunen en de Amerikaanse aandelen in de komende 12 maanden naar hogere niveaus tillen (doelstelling voor S&P 500 eind 2019: 2.850 punten).

De verwachtingen voor toekomstige renteverhogingen van de Fed zijn de afgelopen maanden dramatisch gedaald, maar wij blijven geloven dat de onderliggende kracht van de Amerikaanse economie in het voordeel spreekt van toekomstige renteverhogingen van de Fed. Als gevolg hiervan verwachten wij dat de Fed de beleidsrente in 2019 twee keer zal verhogen.

Voortgezette monetaire verstrakking door de Fed, samen met een economische groei boven potentieel en een verhoogd uitgiftevolume van Amerikaanse schatkistinstrumenten, zou de Amerikaanse rente op 10 jaar hoger kunnen duwen, naar een niveau van 3% op het einde van dit jaar.

Voldoet uw portefeuille nog steeds aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160

Lees ook